I. ústav patologie

Přednosta:
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.