II. chirurgická klinika

Přednosta
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Zdeněk Kříž

Zástupce přednosty kliniky pro školství:
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum: 
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Vrchní sestra:
PaedDr. Mgr. Markéta Zapletalová, MBA