II. chirurgická klinika


Přednosta

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.


Zástupce přednosty pro LPP
:
MUDr. Zdeněk Kříž


Zástupce přednosty kliniky pro školství:
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.


Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum: 
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.


Vrchní sestra:

PaedDr. Mgr. Markéta Zapletalová, MBA