Klinika plastické a estetické chirurgie

Přednosta
MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Igor Stupka, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
doc. MUDr. Libor Streit, Ph.D.

Vrchní sestra:
Bc. Michaela Foralová