Léčebné zaměření kliniky

 • Léčení vrozených vad končetin, boltce, genitálií
 • Komplexní péče o vrozené vývojové vady obličeje
 • Centrum pro léčbu rozštěpových vad obličeje s léčbou ortodontickou, foniatrickou, chirurgickou včetně ortognátní chirurgie a klinické logopedie
 • Rekonstrukční chirurgie obličeje, rekonstrukce nosu, rtů, tváří, víček, boltce, řešení komplexních defektů
 • Chirurgie ruky včetně specializované rehabilitace
 • Onkologická rekonstrukční chirurgie včetně mikrochirurgie na hlavě a krku, končetinách, případně i trupu
 • Rekonstrukce poúrazových a vrozených tkáňových defektů včetně mikrochirurgických, rekonstrukce skeletu i měkkých tkání
 • Operace periferních nervů horní končetiny
 • Chirurgické léčení kožních nádorů
 • Chirurgická léčba parézy lícního nervu
 • Preventivní odstranění mléčné žlázy u rizikových žen a okamžitá rekonstrukce prsou
 • Rekonstrukce prsou po ablaci pro onkologické onemocnění
 • Přenosy motorických svalových jednotek u chybění svalů a ochrnutí horní končetiny pro vytržení míšních kořenů
 • Operace velkých břišních kýl s potřebou rekonstrukce břišní stěny
 • Chirurgická léčba transsexualismu
 • Chirurgická léčba lymfedémů
 • Estetická chirurgie (také nawww.plasticka-chirurgie-berkova.cz)