Historie kliniky

Brněnská plastická chirurgie navazuje ve své činnosti na působení holandského plastického chirurga J.F.S. Essera, který v Brně v krátkém, ale historicky i odborně nesmírně důležitém období mezi 11.5. a 30.12. 1915 působil. V podmínkách I. světové války zde rozvíjel arteriální laloky, epiteliální inlaye, rotační laloky na obličeji, operace rozštěpů rtů a pater, ale i kosmetické operace nosu. Dr. Esser byl současníkem akademika prof. Buriana, jednoho ze zakladatelů oboru plastické chirurgie.

V roce 1948 v Brně – Králově Poli vznikl Ústav plastické chirurgie v bývalém soukromém chirurgickém a gynekologickém sanatoriu MUDr. Navrátila. Zakladatelem a prvním přednostou byl prof. Václav Karfík, nejstarší žák prof. Buriana. Ústav byl v roce 1952 začleněn do Krajského ústavu národního zdraví a v roce 1958 se stal klinikou lékařské fakulty jako detašované pracoviště FNsP u sv. Anny.

Na klinice se vždy řešily úkoly základního i aplikovaného výzkumu. Byla vydána řada vědeckých prací a monografií. Z nich např. „Chirurgické léčení popálenin „(V. Karfík a kolektiv), „Chirurgie poraněného obličeje“ (V. Karfík a kolektiv), „Léčení poranění rukou“ (kolektiv), „Plastická chirurgie v gynekologii“ (J. Krenar), „Chirurgie ruky“ (V. Kubáček a kolektiv), „Surgical Treatment of Lymphoedema“ (L. Bařinka), „Methods of auricular reconstruction in congenital disease“ (L. Bařinka), „Základy poúrazové rehabilitace ruky standardními metodami“ (J. Veselý a kol.),  „Rekonstrukce prsu po mastektomii“ (L. Dražan, J. Měšťák). Prof. Bařinka, Doc. Samohýl, Prof. Veselý a Dr. Dvořák jsou autory několika textů v zahraničních monografiích.

Od roku 1976 se na klinice začala rozvíjet nová pracovní metoda i odborná disciplína – mikrochirurgie, která zásadně změnila rekonstrukční metody dosavadní plastické chirurgie. Na klinice byla v uvedeném roce provedena první úspěšná replantace úplně amputovaného prstu v Československu (Dr. Jakubík, Doc. Válka). Další významný rozvoj mikrochirurgie je spojen se jménem Prof. Veselého. Operační výkony se staly týmovou prací mnoha kolegů s mikrochirurgickou erudicí.

Důležitou periodou historie kliniky s mezinárodním významem jsou léta l986 – 1997, kdy byly v mezinárodní spolupráci s Instituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro v Janově organizovány mezinárodní i národní operační kurzy lalokových plastik na kadáverech.

Klinika plastické a estetické chirurgie je významným pracovištěm Fakultní nemocnice u sv. Anny s mezinárodním ohlasem v postgraduálním vzdělávání, jímž procházejí stážisté z plastických chirurgií z celé republiky i mnoho zahraničních stážistů zaměřených především na výuku v oboru mikrochirurgie.

Přednostové kliniky

1948–1963

prof. MUDr. Václav Karfík, DrSc.

1963–1984

prof. MUDr. Vojtěch Kubáček, DrSc.

1992–1994

doc. MUDr. Jan Válka, CSc.

1995–2019

prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

Od roku 2020

doc. MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.