Věda a výzkum

Věda a výzkum patří spolu s péčí o nemocné a výukou k hlavnímu poslání Kliniky plastické a estetické chirurgie FN s vs. Anny.

Cílem vědy a výzkumu je hledání a ověřování nových léčebných a diagnostických postupů, a také rozšiřování hranice poznání lékařské vědy o nové poznatky při zajištění maximální bezpečnosti pro nemocné.

V oblasti vědy a výzkumu spolupracujeme s řadou významných vědecko-výzkumných organizací, zejména s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Mezinárodním centrum klinického výzkumu (ICRC) a s Masarykovým onkologickým ústavem.

Aktuální výzkumná témata jsou následující:

  • Hodnocení nových vícefázových komplexních rekonstrukcí nosu
  • Prospektivní sledování výsledků ortognátní chirurgie u rozštěpových vad a sekundárních zákroků ke korekci nosu, rtu, patra a čelisti
  • Klinický přínos vizualizace cévního zásobení perforátorových laloků zobrazovacími metodami
  • Profylaktická mastektomie a okamžitá rekonstrukce prsu
  • Zdroje pro tkáňové inženýrství: Buňky a protokoly
  • Studium a modelování interakcí mezi buňkami v tkáni lidského prsu

V případě zájmu se prosím obracejte na sekretariát kliniky: sekr.kpech@fnusa.cz.