Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče na Klinice plastické a estetické chirurgie je neoddělitelnou součástí léčebné, diagnostické a preventivní péče. Našim cílem je poskytovat kvalitní, individualizovanou a aktivní péči, a zajistit co největší uspokojení pacientových biologických, psychických a sociálních potřeb. Ošetřovatelský proces zahrnuje všechny činnosti při poskytování ošetřovatelské péče.

Chirurgické ošetřovatelství je zaměřeno na poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním vyžadujícím chirurgickou léčbu. Hlavní náplní chirurgického ošetřovatelství je asistence u operací a intervence zaměřené na péči o pacienta před a po operaci. Ošetřovatelskou péči poskytujeme v chirurgických ambulancích, na standardních odděleních, na jednotce intenzivní péče a na operačních sálech.

Pacienti jsou edukováni při propuštění do domácího ošetření a nadále s nimi spolupracujeme v ambulantní péči, nebo zajišťujeme domácí nebo následnou péči. O veškerých zásadách péče o ránu jsou poučeni, v případě jakékoliv komplikace se dostaví na naší kliniku. Většina pacientů má bezproblémový pooperační průběh a dochází po propuštění na pravidelné ambulantní kontroly.