Mezioborová spolupráce

Mezioborová spolupráce probíhá v těchto oblastech:

  • Mikrochirurgický servis poskytujeme i v případě potřeb na I. nebo II. chirurgické klinice FN u sv. Anny a na Klinice dětské chirurgie a traumatologie ve Fakultní nemocnici Brno. Kromě replantací zahrnuje i řešení úrazových defektů – ztrátových poranění měkkých tkání, skeletu nervů a cév na končetinách i trupu.
  • Onkologie hlavy a krku: vysoce specializovaná činnost s rozsáhlou interdiciplinární spoluprácí se specialisty ORL, maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie spočívá v radikální resekci nádorů v indikovaných případech a funkční a estetické rekonstrukci obličeje. Servis poskytujeme především Klinice otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku naší nemocnice. Spolupracujeme i s KÚČOCH FN Olomouc.
  • Přenosy motorické svalové jednotky: Jedná se funkční substituci mikrochirurgickým přenosem svalu s cévní stopkou a motorickým nervem k řešení výpadku funkce lícního nervu a při ochrnutí plexus brachialis. Servis poskytujeme především Klinice otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku naší nemocnice, případně Neurochirurgické klinice FNUSA a spolupracujeme s Neurochirurgickou klinikou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
  • Onkochirurgie prsu: subkutánní mastektomie nebo kůži šetřící mastektomie pro maligní nádorové onemocnění v klidovém stadiu a rizikový parenchym prsní žlázy s bezprostřední mikrochirurgickou rekonstrukcí prsou, nebo odloženou rekonstrukcí po amputacích prsou. Dále provádíme rekonstrukci prsou transpozicí tkání, implantátem a lipomodelací. Spolupracujeme především s Masarykovým onkologickým ústavem.
  • Rekonstrukce hrudní a břišní stěny: rekonstrukce defektů hrudní a břišní stěny po rozsáhlých resekcích a operace obrovských kýl jsou prováděny ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou FN u Anny
  • Krytí defektů měkkých tkání po resekci tumorů a rekonstrukce skeletu: náhrada kostních postonkologických a postosteomyelitických defektů vaskularizovanou kostí ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN U sv. Anny
  • Uzávěr defektů hrudníku po kardiochirurgických operacích ve spolupráci s CKTCH
  • Operační léčba dekubitů vzniklých u pacientů hospitalizovaných ve FN u sv. Anny v Brně
  • Řešeni defektů po urologických operacích a nekrotizujících zánětu v oblasti genitálií ve spolupráci s urologickým oddělením FN u sv. Anny.

Rozštěpová porada: multidisciplinární poradna plastického chirurga, ortodontisty, foniatra, klinického logopeda a pediatra s klinickým vyšetřením pacienta včetně tympanometrie, audiometrie a epifaryngoskopie s vizualizací funkce velofaryngeálního uzávěru je poskytována všemi výše zúčastněnými v rozštěpové ambulanci na Klinice otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku naší nemocnice.