Oddělení klinické hematologie


Primář:

MUDr. Silvia Rajecká

Zástupce primáře pro ambulantní část:
MUDr. Irena Ševčíková


Zástupce primáře pro laboratorní část:
RNDr. Magda Popelová, Ph.D.Vedoucí laborantka:

Ilona Menšíková


Charakteristika pracoviště
Oddělení klinické hematologie má udělenu akreditaci ČIA dle normy ČSN 15189:2013.
V roce 2021 proběhla reakreditace s dobou platnosti 5 let.

Oddělení klinické hematologie má část ambulantní a laboratorní. Část ambulantní se skládá ze tří ambulancí, stacionáře a samostatné odběrové místnosti.
Laboratorní část tvoří laboratoř příjmu biologického materiálu a kompletace výsledků, laboratoř morfologie, laboratoř rutinní a speciální koagulace.
Oddělení klinické hematologie provádí diagnostiku hematologických onemocnění v celé šíři oboru. Má přiznán statut trombotického centra.
Nosným programem oddělení je vyhledávání, diagnostika a léčba vrozených a získaných trombofilních stavů s následnou dispenzární péčí.
Oddělení každoročně pořádá Celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a NLZP.

Akreditace pro další vzdělávací činnost:
specializační vzdělávání lékařů (akreditace MZ ČR) v oboru Hematologie a transfúzní lékařství
specializační vzdělávání VŠ nelékařů (akreditace MZ ČR) v oboru Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – bioanalytik pro hematologii a TS – praktická část
specializační vzdělávání zdravotních laborantů (akreditace MZ ČR) v oboru klinická hematologie a transfuzní služba – praktická část