V současnosti oddělení klinické hematologie poskytuje hematologická i hemokoagulační vyšetření odpovídající charakteru fakultní nemocnice. Zajišťuje diagnostiku hematologických onemocnění v celé šíři oboru. Má přiznán statut trombotického centra. Je rozděleno na dvě části – část laboratorní a část klinickou.
O pacienty v ambulantním provozu pečuje vysoce erudovaný tým lékařů a zdravotních sester.
Laboratoře jsou vybaveny moderní laboratorní technikou k provádění analýz potřebných pro diagnostiku hematologických onemocnění. Významná je spolupráce s molekulárně – genetickou laboratoří, která slouží k odhalování geneticky podmíněných trombofilních stavů.
Nosným programem oddělení je vyhledávání, diagnostika a léčba vrozených a získaných trombofilních stavů s následnou dispenzární péčí. Hematologická ambulance, trombotické centrum a komplex hematologických laboratoří zajišťují vyšetřování a sledování těchto stavů nejen pro pacienty naší FN, ale i pro další pracoviště v Brně a celého Jihomoravského regionu. Poruchy hemostázy se dotýkají všech oborů klinické medicíny a jejich řešení je důležitou součástí komplexní péče o pacienty ve FN u sv. Anny.
Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny je zapojeno do celonárodní kontroly kvality.
Od 28. 3. 2008 mají laboratoře OKH přiznánu akreditaci dle normy ČSN 15189 – ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE. Od 15. 4. 2009 mají laboratoře OKH udělenu akreditaci k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu Hematologie a transfuzní služba pro zdravotní laboranty. OKH je držitelem akreditace pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru Hematologie a transfusní služba od r. 2008.
Od 1. 7. 2015 má OKH udělenu akreditaci k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávání VŠ nelékařů v oboru Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – Bioanalytik pro hematologii a TS.
aktivovaný parciální tromboplastinový test
anti – Xa
antitrombin
cirkulující antikoagulans – (od 19:00 – 7:00 neprovádíme, hodnotí VŠ 7:00 – 15:30)
D – dimery
euglobulinová fibrinolýza
etanol-gelifikační test
fibrin – degradační produkty
fibrinogen
konzumpční test (od 19:00 – 07:00 neprovádíme)
krevní obraz
krevní obrazdiferenciálním rozpočtem leukocytů analyzátorem
krevní obrazdiferenciálním rozpočtem leukocytů mikroskopicky (zpracovává se v den požadavku)
leukocyty v punktátu
leukocyty v dialyzátu
protrombinový test
reptilázový test
retikulocyty
sedimentace erytrocytů
trombinový test
trombocyty
volný hemoglobin
Pokyny pro odběr a transport vzorků najdete v odkaze Dokumenty ke stažení – Stručný manuál pro odběr vzorků na OKH a jejich transport.
Vyšetření prováděná pouze v ranní směně PO-PÁ:
Vyšetření cytochemická
Vyšetření testů hemolýzy: vzhledem k časové náročnosti metod je nutné dodat materiál do 12:00
Osmotická rezistence erytrocytů
Haptoglobin
Autohemolýza
Trombocytární testy – vzhledem k časové náročnosti metod je nutné dodat materiál do 12:00
agregace trombocytů (po ADP, kolagenu, ristocetinu, adrenalínu, kyselině arachidonové)
PFA 100
agregační test na HIT
agregační test na SPS syndrom
agregační test k odlišení typu von Willebrandovy choroby
retrakce koagula
Speciálních testy koagulace – vzhledem k časové náročnosti metod je nutné dodat materiál do 12:00
Lupus antikoagulans
APC rezistence
Vyšetření prováděná ze zamražených vzorků (po získání dostatečného počtu požadujících vyšetření
Antigen proteinu C
Aktivita proteinu C chromogenní metodou
Antigen volného proteinu S
Aktivita proteinu S
Alfa-2-antiplazmin
Elektroforéza hemoglobinu
Faktory II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Multimery vWf
PAI-1 inhibitor
Plasminogen
Ristocetinový kofaktor
STACLOT – LA – konfirmační test
von Willebrand faktor – antigen
Pokyny pro odběr a transport vzorků najdete zde.

Laboratoř morfologie

 • dvě kompletní automatické hematologické linky řady XN 3000 – 4 analyzátory krevních obrazů řady XN, dva nátěrové a barvící automaty SP-10, modul digitální morfologie Cella Vision DI-60, modul pro vyšetření tělních tekutin, klientské stanice pro vzdálené vyhodnocení nátěrů
 • spektrofotometr Specord
 • projekční mikroskop Olympus BX 51
 • diskuzní zařízení k projekčnímu mikroskopu pro 3 pozorovatele
 • mikroskop Nikon E400možností fotodokumentace
 • mikroskop Nikon Elipse E200 – 2x
 • mikroskop Olympus CX41 2x
 • mikroskop Olympus BH2
 • analyzátor pro měření sedimentace erytrocytů Desaga 2000

Laboratoř koagulace

 • koagulometr Siemens Atellica 360-Koag – 2x
 • koagulometr Sysmex CS – 2000i
 • koagulometr ST4
 • koagulometr Start Max
 • agregometr Apact 4004 – 2x
 • agregometr Multiplate
 • PFA 100
 • Elektroforetický systém Hydrasys 2 Scan
 • ELISA reader LEDETECT 96
 • ELISA promývačka Atlantis 4
 • Imunoanalyzátor Biomerieux Vidas 3
 • Imunoanalyzátor Biomerieux Vidas Blue
 • třepačka
 • vodní lázeň Julabo
 • chlazené centrifugy