Oddělení klinické logopedie

Vedoucí logoped:
Mgr. Julie Čefelínova

Zástupce:
Mgr. Petra Klusáčková