FIE – FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ

 • Jde o mezinárodně rozšířenou metodu rozvoje kognitivních funkcí pedagoga a psychologa prof. Rauvena Feuersteina (Feuerstein’s Instrumental Enrichment – FIE),
 • vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny,
 • lektor, tzv. zprostředkovatel, prochází s klientem postupně stále náročnějšími úkoly sestavenými do cvičných pracovních sešitů, tzv. instrumentů, pracuje se metodou tužka-papír,
 • úkoly jednotlivých instrumentů jsou univerzální, nezávislé na kulturním prostředí, znalostech, vědomostech či schopnostech daného člověka,
 • Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se, vede jedince k co možná největší nezávislosti,
 • standartní řada FIE obsahuje 14 instrumentů (sad pracovních listů) – je určena pro populaci od 8 let,
 • základní řada FIE obsahuje 11 instrumentů (sad pracovních listů) – tato řada je určena dětem od 3 do 8 let, dětem se specifickými potřebami učení, dospělým lidem s kognitivními poruchami.

Klinický logoped OKL/ Zprostředkovatel pracuje s těmito instrumenty:

 • Řada FIE standard:
  • Uspořádání bodů,
  • Porovnávání,
  • Analytické vnímání,
  • Orientace v prostoru I.,
  • Kategorizace,
  • Ilustrace,
  • Instrukce,
  • Vztahy v čase,
  • Rodinné vztahy.
 • Řada FIE basic (základní):
  • Uspořádání bodů – základní,
  • Orientace v prostoru – základní,
  • Urči emoci,
  • Od jednotky ke skupině,
  • Porovnej a odhal absurdity A a B,
  • Od empatie k činnosti,
  • Zaměření pozornosti na tři zdroje učení,
  • Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete,
  • Poznejte a určete,
  • Přemýšlejte, abyste uměli předcházet násilí,
  • Porovnej a odhal absurdity – 2. stupeň.

Co tato metoda rozvíjí?

 • Vnitřní motivaci a sebedůvěru,
 • schopnost myslet a učit se,
 • vyjadřovací schopnosti a porozumění,
 • plánování a volbu efektivních strategií řešení úkolu,
 • schopnost lépe se orientovat ve vlastním životě,
 • respektování odlišného názoru, naslouchání a spolupráci,
 • pocity kompetence (odstraňuje negativní sebepojetí),
 • odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby,
 • umožňuje adaptaci v neustále se měnícím světě.

Pro koho je metoda vhodná?

 • Je určena všem, kteří na sobě chtějí pracovat!
 • Jako prostředek osobního rozvoje pro:
  • děti i nadané studenty,
  • dospělé i seniory.
 • Jako nápravný program pro:
  • lidi po CMP, s poškozením mozku po úrazech, operacích, aj.,
  • jedince se speciálně vzdělávacími potřebami (poruchy učení, ADHD, DS, aj.).

Kde se metoda používá?

 • Feuersteinův institut (ICELP sídlí v Izraeli a koordinuje práci s metodou po celém světě),
 • metoda je experimentálně ověřována, oceňována a používána již více než 50 let a postupně se dostává do podvědomí veřejnosti i u nás,
 • byla přeložena do více než 20 jazyků – včetně češtiny a slovenštiny,
 • používá se ve více než 70 zemích světa.

Jak se na FIE objednat?

PO–PÁ   7:00–14:30 hodin
tel: 543 185 226

Na základě telefonického objednání Vám bude zdarma nabídnuta ochutnávková hodina, kde máte možnost lépe se s metodou seznámit.

S metodou se pracuje individuálně i ve skupinách, zpravidla 1–2x týdně.

Úhrada?

 • Podle aktuálního ceníku placených služeb FNUSA:
  • individuální terapie: 500 Kč za jednu lekci,
  • skupinová terapie (3–5 klientů): 300 Kč za jednu lekci.
 • Lekce trvají 45 minut.
 • Instrument není v ceně, cena instrumentu je 170 Kč.