Umístění
budova B1, 1. podzemní podlaží

Rozsah činnosti
– odběry a výroba plné krve pro autotransfuzi
– terapeutické venepunkce u pacientů s polyglobulií, myeloproliferativním syndromem
– separace autologní plazmy bohaté na trombocyty pomocí separátoru krevních elementů pro pacienty před stomatologickými zákroky
– terapeutické erytrocytaferezy u pacientů s polycytémii a sekundární polyglobulií

Ordinační hodiny
po – čt
7:00 – 9:00 – separace krevních elementů
9:00 – 13:00 – odběry autotransfuzí
13:00 – 15:00 – odběry krve pro laboratorní vyšetření


7:00 – 9:00 – separace krevních element
sanitace – úklid a dezinfekce odběrové sálu
13:00 – 15:00 – propuštění autotransfuzí

Možnosti objednání
– osobně v ordinačních hodinách
– telefonicky: +420 543 182 190, +420 543 182 195