Transfuzní oddělení


Primář:

MUDr. Jarmila Brůnová Celerová


Vedoucí laborant:

Markéta Boleslavová


Laboratorní příručka zde.
Osvědčení o akreditaci TO zde.
Certifikát dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 zde (anglická verze zde).