Multicentrická etická komise FN u sv.Anny v Brně se schází na pravidelných schůzích 1x měsíčně (2. středa v měsíci). V případě potřeby svolává předseda mimořádná zasedání, obvykle 4. středu v měsíci. Zasedání se konají obvykle ve 13:00 v salonku stravovacího provozu FN u sv. Anny v Brně.
Materiály k projednání nového klinického hodnocení, ke kterému vydává komise multicentrické stanovisko, musí být dodány nejpozději 15 pracovních dní před plánovaným zasedáním. U hodnocení posuzovaných lokálně a v případě předložení doplňující dokumentace je uzávěrka stanovena 10 pracovních dní před termínem zasedání. Při pozdějším dodání budou tyto dokumenty projednány až při následujícím jednání EK.

Termíny zasedání EK v roce 2021:

1. pololetí

20.01.
10.02.
10.03.
14.04.
12.05.
09.06.

2. pololetí

14.07.
11.08.
08.09.
13.10.
10.11.
08.12.