,

Poruchy polykání mohou ovlivnit kvalitu života

12. 12. 2019

12. prosinec byl vyhlášen světovým Dnem polykání. Akce se letos koná již podeváté. Cílem je zvýšit povědomí a informovanost o procesu polykání i jeho poruchách a zejména upozornit na možnosti diagnostiky, terapie a rehabilitace u pacientů s významnými polykacími potížemi.

I když je většina poruch polykání při běžných onemocněních (angína, stomatologické potíže, stavy po drobných zákrocích v oblasti úst a hltanu) přechodných a rychle odeznívají při terapii, existuje skupina pacientů, u nichž závažné polykací potíže nejenom vedou k rozvoji podvýživy, ale také k riziku dalších komplikací (např. zápal plic) „Dysfagie, což je zhoršené polykání, také vede ke snížení kvality života včetně ovlivnění běžných denních společenských aktivit jako je například společné stolování. Pacient se pak takovým situacím vyhýbá,“ uvedla Mgr. Julie Čefelínová, vedoucí Oddělení klinické logopedie Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

Závažné chronické poruchy polykání se často objevují u nemocných s neurologickými obtížemi jako stavy po cévních mozkových příhodách, degenerativní onemocnění mozku a míchy, Parkinsonova a Alzheimerova nemoc, stavy po úrazech mozku a podobně. „Zhoršení polykání také často snižuje příjem potravy u seniorů, čemuž není mnohdy věnována náležitá pozornost. Další skupinu představují onemocnění v oblasti ORL – dutina ústní, hltan, hrtan a horní část jícnu – které jsou příčinou tzv. strukturální poruchy polykání,“ řekla MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D., vedoucí ambulance pro poruchy polykání Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU a dodala, že dysfagie může u těchto pacientů znamenat i první příznak závažného nádorového onemocnění.

Ambulance pro poruchy polykání při Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku existuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně již více než pět let. Úzce spolupracuje s Oddělením klinické logopedie a aktivně se věnuje diagnostice a rehabilitaci nemocných s polykacími potížemi. „Nabízíme možnost vyšetření a následné péče pro všechny klienty, kteří pozorují závažnou poruchu polykání a chtějí situaci aktivně řešit,“ upřesnila primářka Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FNUSA a LF MU Pavla Urbánková.

K vyšetření je možno se objednat na mailu pavla.urbankova@fnusa.cz, případně telefonicky na čísle +420 543 182 921 (prim. MUDr. Pavla Urbánková) nebo +420 543 185 226 (Oddělení klinické logopedie). Při objednání odborníci rádi poskytnou odpovědi na případné dotazy a podají další informace.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz