Po konstituování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v r. 1919 vznikla zprvu „Klinika nemocí vnitřních a nervových“ (vedená prof. Vanýskem), z níž se však neurologická část brzy oddělila a spojila se s psychiatrií v „Kliniku pro choroby duševní a nervové Masarykovy university v Brně“ (1923-1948).

V poválečné době se obě pracoviště osamostatňují a de iure vzniká v průběhu roku 1948 Neurologická klinika, jejímž vedoucím se stává prof. Popek. Fakticky se však neurologie a psychiatrie vymezují v Brně jako samostatné obory až v počátku padesátých let.

Přednostové kliniky do rozdělení oborů:
prof. Dr. Karel Bělohradský (1923-1929), prof. Dr. Hubert Procházka (1930-1935),
doc. Dr. Karel Popek (1935-1937), prof. Dr. Miroslav Křivý (1937-1939),
prof. Dr. Karel Popek (1945-1948).

Prvním přednostou samostatné Neurologické kliniky je prof. MUDr. Karel Popek, který pracoviště vede až do své smrti v r. 1971. Od r. 1971 do r. 1986 vedl kliniku prof. MUDr. RNDr. Čeněk Luboš Hrazdira, DrSc. a po něm pracoviště vedla jeho manželka prof. MUDr. Vlasta Hrazdirová, DrSc. (1986-1989). Po sametové revoluci v r. 1989 se ujímá vedení kliniky politicky rehabilitovaný doc. MUDr. Jaroslav Nedbal, CSc. Po jeho odchodu do penze v roce 1992 byl vedením pověřen prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., který velmi úspěšně vedl kliniku až do roku 2012. Od r. 2013 byl jmenován přednostou kliniky prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

prof. MUDr. Karel Bělohradský prof. MUDr. Hubert Procházka prof. MUDr. Miroslav Křivý
prof. MUDr. Karel Popek prof. MUDr. RNDr. Čeněk Luboš Hrazdira, DrSc. prof. MUDr. Vlasta Hrazdirová, DrSc.
doc. MUDr. Jaroslav Nedbal, CSc. prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Od samotného zrodu naše pracoviště usilovalo o zajištění moderní diagnostiky a léčby neurologických onemocnění. V r. 1927 vznikla při klinice specializovaná likvorologická laboratoř, která zde úspěšně působila až do roku 2002 (následně z organizačních důvodů přešla pod Oddělení klinické biochemie). Po 2. světové válce se v roce 1946 objevuje díky pomoci United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) na Neurologické klinice první elektroencefalografický (EEG) přístroj firmy RAHM, postupně následovaný řadou modernějších EEG přístrojů, zprvu analogových, postupně počítačových. Od roku 1992 disponuje pracoviště počítačovou EEG sítí a od roku 1995 kontinuálním video-EEG monitorováním, v současnosti v rámci speciální video-EEG monitorovací jednotky.  Neuroradiologické diagnostické přístroje umožňovaly provádět na klinice  pneumoencefalografii a arteriografii mozkových tepen již od r. 1957 (v  současnosti je zobrazovací vyšetření prováděno v rámci Kliniky zobrazovacích metod, přesto však některá pokročilá zpracování strukturálních a funkčních obrazových dat jsou dále prováděna na našem pracovišti – fMRI, EEG-fMRI, VBM, SISCOM, SPM FDG-PET,…). Přístrojové vybavení je v r. 1958 rozšířeno o elektromyograf (EMG) firmy DISA. Postupně následují modernizace elektrofyziologických přístrojů s rozšířením o možnost vyšetření evokovaných potenciálů (1987) či později vyšetření párovou a repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (TMS). Významným rozšířením přístrojových diagnostických možností naší kliniky konečně bylo zavedení ultrazvukového vyšetření magistrálních a intrakraniálních tepen v letech 1995-1996.

Lékaři
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
MUDr. Kateřina Bočková
doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D.
MUDr. Tomáš Boušek
MUDr. Kristína Boušková
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prim. MUDr. Jaroslav Brichta
MUDr. Jiří Búřil, Ph.D.
MUDr. Martina Cviková
MUDr. Barbora Deutschová
doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
MUDr. Michal Dufek, Ph.D.
MUDr. Petra Dufková
MUDr. Ilona Eliášová, Ph.D.
MUDr. Štěpán Erben
MUDr. Tomáš Gescheidt, Ph.D.
MUDr. David Goldemund
MUDr. Petra Hanáková
MUDr. Michal Haršány, Ph.D.
MUDr. Stanislava Jakubíček, Ph.D.
MUDr. Jitka Kočvarová
MUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D.
MUDr. Jonáš Kunst
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
MUDr. Eduard Minks, Ph.D.
MUDr. Ivona Morávková
MUDr. Martina Mračková
MUDr. Irena Novotná
doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D.
MUDr. Michal Reif
MUDr. Richard Pavčík
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
MUDr. Karin Revajová
MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.
MUDr. Kateřina Sheardová, Ph.D.
MUDr. Barbora Sklenárová
MUDr. Hana Streitová
MUDr. Ondřej Strýček, Ph.D.
MUDr. Lucia Šmahovská
MUDr. Jakub Štefela
MUDr. Klára Štillová, Ph.D.
MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D.
MUDr. Jan Tomčík
MUDr. Jan Vinklárek
MUDr. Vít Všianský
MUDr. Viktor Weiss
MUDr. Eva Zatloukalová

Kliničtí logopedi
Mgr. Lenka Fryčová
Mgr. Táňa Jakubcová, DiS.
Mgr. et Mgr. Petra Sedláčková

Kliničtí psychologové
Mgr. Tereza Bálková
PhDr. Sabina Goldemundová
Mgr. Bc. Veronika Hamerníková, Ph.D.
PhDr. Zuzana Michálková, Ph.D.
Mgr. Gabriela Rohová
Mgr. Tereza Ševečková
PhDr. Iva Zikmundová, Ph.D.

Inženýři
Ing. Pavel Daniel
Ing. Martin Kojan, Ph.D.
Ing. Radek Mareček, Ph.D.
Ing. Zuzana Vašíčková

Staniční sestry
Radka Holasová
Eva Kalvodová
Jitka Kolenčíková
Kamila Roubalová
Gabriela Sedlářová
Mgr. Petr Zlonický, DiS.

Sociální pracovnice
Bc. Veronika Černá, DiS.
Marta Michnová, DiS.

Sekretariát
Jana Aberlová – sekretářka
Mgr. Ladislava Jagošová – asistentka
Petra Ondráčková – hospodářka
Lenka Zahradníková – dokumentátorka

Ambulance
Všeobecná neurologická ambulance
Centrum pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy
Nervosvalová ambulance
Ambulance klinické logopedie
Neuropsychologická ambulance

Specializovaná centra
Centrum pro epilepsie Brno
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus Brno
Centrum pro kognitivní poruchy
Komplexní cerebrovaskulární centrum
Centrum pro roztroušenou sklerózu
Komplexní centrum pro léčbu spasticity

Oddělení
80 – JIP
81
82
83 (epileptologické)

Laboratoře
Neurofyziologické laboratoře (EEG, EMG, evokované potenciály, TMS, rTMS)
Ultrazvuková laboratoř

Rozpis výuky:

Rozvrh – letní semestr 2023/2024
Syllabus – Fyzioterapie – praktika – letní semestr 2023/2024
Syllabus – Fyzioterapie – přednášky – letní semestr 2023/2024
Syllabus – Optometrie + Základy výživy – přednášky – letní semestr 2023/2024
Syllabus – Ošetřovatelství – bakalářské studium – 2024

Doporučená literatura pro mediky

Základy neurologického vyšetření – zde

Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ,
Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL.

Učebnice obecné neurologie. 2.
přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6.

Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Robert KUBA,
Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Radomír ŠLAPAL, Pavel ŠTOURAČ,
Stanislav VOHÁŇKA a Miroslav MORAŇ.
Učebnice speciální neurologie. 2.
přepracované vydání. Brno: Masarykova universita, 1999. 285 s. ISBN 80-210-2125-X.

Plán seminářů:

Plán seminářů – jaro 2024

EpiTýden Roberta Kuby – 20. – 26. 3. 2024

Den České ligy proti epilepsii – 22. 3. 2024

II. Ochozský neurojelen – 19. 4. 2024

Kurzy:

Kurs klinické epileptologie X – opakování

Kurz sonografie nervů

1: Balážová Z, Nováková M, Minsterová A, Rektorová I. Structural and Functional Magnetic Resonance Imaging of Dementia With Lewy Bodies. Int Rev Neurobiol. 2019;144:95-141. doi: 10.1016/bs.irn.2018.10.005. Epub 2018 Nov 28. PubMed PMID: 30638458.


2: Cooray C, Mazya MV, Bottai M, Scheitz JF, Abdul-Rahim AH, Moreira TP, Mikulik R, Krajina A, Nevsimalova M, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N. Are you suffering from a large arterial occlusion? Please raise your arm! Stroke Vasc Neurol. 2018 Sep 3;3(4):215-221. doi: 10.1136/svn-2018-000165. eCollection 2018 Dec. PubMed PMID: 30637127; PubMed Central PMCID: PMC6312073.


3: Česká K, Aulická Š, Horák O, Danhofer P, Říha P, Mareček R, Šenkyřík J, Rektor I, Brázdil M, Ošlejšková H. Autosomal dominant temporal lobe epilepsy associated with heterozygous reelin mutation: 3 T brain MRI study with advanced neuroimaging methods. Epilepsy Behav Case Rep. 2018 Nov 1;11:39-42. doi: 10.1016/j.ebcr.2018.10.003. eCollection 2019. PubMed PMID: 30619712; PubMed Central PMCID: PMC6313257.


4: Lehto LJ, Filip P, Laakso H, Sierra A, Slopsema JP, Johnson MD, Eberly LE, Low WC, Gröhn O, Tanila H, Mangia S, Michaeli S. Tuning Neuromodulation Effects by Orientation Selective Deep Brain Stimulation in the Rat Medial Frontal Cortex. Front Neurosci. 2018 Dec 13;12:899. doi: 10.3389/fnins.2018.00899. eCollection 2018. PubMed PMID: 30618544; PubMed Central PMCID: PMC6300504.


5: Mekyska J, Galaz Z, Kiska T, Zvoncak V, Mucha J, Smekal Z, Eliasova I, Kostalova M, Mrackova M, Fiedorova D, Faundez-Zanuy M, Solé-Casals J, Gomez-Vilda P, Rektorova I. Quantitative Analysis of Relationship Between Hypokinetic Dysarthria and the Freezing of Gait in Parkinson’s Disease. Cognit Comput. 2018;10(6):1006-1018. doi: 10.1007/s12559-018-9575-8. Epub 2018 Jun 27. PubMed PMID: 30595758; PubMed Central PMCID: PMC6294819.


6: Bočková M, Rektor I. Impairment of brain functions in Parkinson’s disease reflected by alterations in neural connectivity in EEG studies: A viewpoint. Clin Neurophysiol. 2019 Feb;130(2):239-247. doi: 10.1016/j.clinph.2018.11.013. Epub 2018 Dec 3. Review. PubMed PMID: 30580247.


7: Tyrlikova I, Brazdil M, Rektor I, Tyrlik M. Perampanel as monotherapy and adjunctive therapy for focal onset seizures, focal to bilateral tonic-clonic seizures and as adjunctive therapy of generalized onset tonic-clonic seizures. Expert Rev Neurother. 2018 Dec 18:1-12. doi: 10.1080/14737175.2019.1555474. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30560703.


8: Filip P, Linhartová P, Hlavatá P, Šumec R, Baláž M, Bareš M, Kašpárek T. Disruption of Multiple Distinctive Neural Networks Associated With Impulse Control Disorder in Parkinson’s Disease. Front Hum Neurosci. 2018 Nov 21;12:462. doi: 10.3389/fnhum.2018.00462. eCollection 2018. PubMed PMID: 30519167; PubMed Central PMCID: PMC6258801.


9: Roussopoulou A, Tsivgoulis G, Krogias C, Lazaris A, Moulakakis K, Georgiadis GS, Mikulik R, Kakisis JD, Zompola C, Faissner S, Chondrogianni M, Liantinioti C, Hummel T, Safouris A, Matsota P, Voumvourakis K, Lazarides M, Geroulakos G, Vasdekis SN. Safety of urgent endarterectomy in acute non-disabling stroke patients with symptomatic carotid artery stenosis: an international multicenter study. Eur J Neurol. 2018 Nov 25. doi: 10.1111/ene.13876. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30472766.


10: Oppedal K, Ferreira D, Cavallin L, Lemstra AW, Ten Kate M, Padovani A,Rektorova I, Bonanni L, Wahlund LO, Engedal K, Nobili F, Kramberger M, Taylor JP, Hort J, Snædal J, Blanc F, Walker Z, Antonini A, Westman E, Aarsland D; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. A signature pattern of cortical atrophy in dementia with Lewy bodies: A study on 333 patients from the European DLB consortium. Alzheimers Dement. 2018 Nov 12. pii: S1552-5260(18)33564-7. doi: 10.1016/j.jalz.2018.09.011. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30439333.


11: Shaw D, Czekóová K, Gajdoš M, Staněk R, Špalek J, Brázdil M. Social decision-making in the brain: Input-state-output modelling reveals patterns of effective connectivity underlying reciprocal choices. Hum Brain Mapp. 2019 Feb 1;40(2):699-712. doi: 10.1002/hbm.24446. Epub 2018 Nov 15. PubMed PMID: 30431199.


12: Jakubicek S, Krebs S, Posekany A, Ferrari J, Szabo J, Siarnik P, Lang W, Sykora M. Modified DWI-FLAIR mismatch guided thrombolysis in unknown onset stroke. J Thromb Thrombolysis. 2018 Nov 10. doi: 10.1007/s11239-018-1766-3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30415393.


13: Gómez-Vilda P, Gómez-Rodellar A, Vicente JMF, Mekyska J, Palacios-Alonso D, Rodellar-Biarge V, Álvarez-Marquina A, Eliasova I, Kostalova M, Rektorova I. Neuromechanical Modelling of Articulatory Movements from Surface Electromyography and Speech Formants. Int J Neural Syst. 2018 Aug 29:1850039. doi: 10.1142/S0129065718500399. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30409059.


14: Bartoň M, Mareček R, Krajčovičová L, Slavíček T, Kašpárek T, Zemánková P, Říha P, Mikl M. Evaluation of different cerebrospinal fluid and white matter fMRI filtering strategies-Quantifying noise removal and neural signal preservation. Hum Brain Mapp. 2018 Nov 7. doi: 10.1002/hbm.24433. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30403309.


15: Marečková K, Klasnja A, Andrýsková L, Brázdil M, Paus T. Developmentalorigins of depression-related white matter properties: Findings from a prenatal birth cohort. Hum Brain Mapp. 2018 Oct 27. doi: 10.1002/hbm.24435. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30367731.


16: Sojka P, Bareš M, Kašpárek T, Světlák M. Processing of Emotion in Functional Neurological Disorder. Front Psychiatry. 2018 Oct 5;9:479. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00479. eCollection 2018. Review. PubMed PMID: 30344497; PubMed Central PMCID: PMC6182079.


17: Grey MT, Veselý B, Gajdoš M, Klobušiaková P, Rektor I. Contribution of white matter lesions to cognitive decline in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord. 2018 Oct 16. pii: S1353-8020(18)30449-8. doi: 10.1016/j.parkreldis.2018.10.015. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30343982.


18: Brabenec L, Klobusiakova P, Barton M, Mekyska J, Galaz Z, Zvoncak V, Kiska T, Mucha J, Smekal Z, Kostalova M, Rektorova I. Non-invasive stimulation of the auditory feedback area for improved articulation in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord. 2018 Oct 10. pii: S1353-8020(18)30439-5. doi: 10.1016/j.parkreldis.2018.10.011. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30337204.


19: Gómez-Vilda P, Galaz Z, Mekyska J, Vicente JMF, Gómez-Rodellar A, Palacios-Alonso D, Smekal Z, Eliasova I, Kostalova M, Rektorova I. Vowel Articulation Dynamic Stability Related to Parkinson’s Disease Rating Features: Male Dataset. Int J Neural Syst. 2018 Aug 19:1850037. doi: 10.1142/S0129065718500375. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30336711.


20: Shaw DJ, Czekóová K, Pennington CR, Qureshi AW, Špiláková B, Salazar M, Brázdil M, Urbánek T. You ≠ me: individual differences in the structure of social cognition. Psychol Res. 2018 Oct 15. doi: 10.1007/s00426-018-1107-3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30324265.


21: Bareš M, Apps R, Avanzino L, Breska A, D’Angelo E, Filip P, Gerwig M, Ivry RB, Lawrenson CL, Louis ED, Lusk NA, Manto M, Meck WH, Mitoma H, Petter EA. Consensus paper: Decoding the Contributions of the Cerebellum as a Time Machine. From Neurons to Clinical Applications. Cerebellum. 2018 Sep 27. doi: 10.1007/s12311-018-0979-5. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 30259343.


22: Tsivgoulis G, Wilson D, Katsanos AH, Sargento-Freitas J, Marques-Matos C, Azevedo E, Adachi T, von der Brelie C, Aizawa Y, Abe H, Tomita H, Okumura K, Hagii J, Seiffge DJ, Lioutas VA, Traenka C, Varelas P, Basir G, Krogias C, Purrucker JC, Sharma VK, Rizos T, Mikulik R, Sobowale OA, Barlinn K, Sallinen H, Goyal N, Yeh SJ, Karapanayiotides T, Wu TY, Vadikolias K, Ferrigno M, Hadjigeorgiou G, Houben R, Giannopoulos S, Schreuder FHBM, Chang JJ, Perry LA, Mehdorn M, Marto JP, Pinho J, Tanaka J, Boulanger M, Salman RA, Jäger HR, Shakeshaft C, Yakushiji Y, Choi PMC, Staals J, Cordonnier C, Jeng JS, Veltkamp R, Dowlatshahi D, Engelter ST, Parry-Jones AR, Meretoja A, Mitsias PD, Alexandrov AV, Ambler G, Werring DJ. Neuroimaging and clinical outcomes of oral anticoagulant-associated intracerebral hemorrhage. Ann Neurol. 2018 Nov;84(5):694-704. doi: 10.1002/ana.25342. Epub 2018 Oct 25. PubMed PMID: 30255970.


23: Bartoníková T, Menšíková K, Kolaříková K, Vodička R, Vrtěl R, Otruba P, Kaiserová M, Vaštík M, Mikulicová L, Ovečka J, Šáchová L, Dvorský F, Krša J, Jugas P, Godava M, Bareš M, Janout V, Hluštík P, Procházka M, Kaňovský P. New endemic familial parkinsonism in south Moravia, Czech Republic and its genetical background. Medicine (Baltimore). 2018 Sep;97(38):e12313. doi: 10.1097/MD.0000000000012313. PubMed PMID: 30235682; PubMed Central PMCID: PMC6160209.


24: Menon BK, Al-Ajlan FS, Najm M, Puig J, Castellanos M, Dowlatshahi D, Calleja  A, Sohn SI, Ahn SH, Poppe A, Mikulik R, Asdaghi N, Field TS, Jin A, Asil T, Boulanger JM, Smith EE, Coutts SB, Barber PA, Bal S, Subramanian S, Mishra S, Trivedi A, Dey S, Eesa M, Sajobi T, Goyal M, Hill MD, Demchuk AM; INTERRSeCT Study Investigators. Association of Clinical, Imaging, and Thrombus Characteristics With Recanalization of Visible Intracranial Occlusion in Patients With Acute Ischemic Stroke. JAMA. 2018 Sep 11;320(10):1017-1026. doi: 10.1001/jama.2018.12498. PubMed PMID: 30208455; PubMed Central PMCID: PMC6143104.


25: Kunst J, Marecek R, Klobusiakova P, Balazova Z, Anderkova L, Nemcova-Elfmarkova N, Rektorova I. Patterns of Grey Matter Atrophy at Different Stages of Parkinson’s and Alzheimer’s Diseases and Relation to Cognition. Brain Topogr. 2018 Sep 11. doi: 10.1007/s10548-018-0675-2. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30206799.


26: Szabo J, Smielewski P, Czosnyka M, Jakubicek S, Krebs S, Siarnik P, Sykora M. Heart rate variability is associated with outcome in spontaneous intracerebral hemorrhage. J Crit Care. 2018 Dec;48:85-89. doi: 10.1016/j.jcrc.2018.08.033. Epub 2018 Aug 25. PubMed PMID: 30176528.


27: Köcher M, Šaňák D, Zapletalová J, Cihlář F, Czerný D, Černík D, Duras P, Endrych L, Herzig R, Lacman J, Lojík M, Ostrý S, Pádr R, Rohan V, Škorňa M, Šrámek M, Štěrba L, Václavík D, Vaníček J, Volný O, Tomek A. Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke in Czech Republic: Technical Results from the Year 2016. Cardiovasc Intervent Radiol. 2018 Dec;41(12):1901-1908. doi: 10.1007/s00270-018-2068-z. Epub 2018 Aug 27. PubMed PMID: 30151797.


28: Nejedly P, Cimbalnik J, Klimes P, Plesinger F, Halamek J, Kremen V, Viscor I, Brinkmann BH, Pail M, Brazdil M, Worrell G, Jurak P. Intracerebral EEG Artifact Identification Using Convolutional Neural Networks. Neuroinformatics. 2018 Aug 13. doi: 10.1007/s12021-018-9397-6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30105544.


29: Václavík D, Bar M, Klečka L, Holeš D, Čábal M, Mikulík R. Prehospital stroke scale (FAST PLUS Test) predicts patients with intracranial large vessel occlusion. Brain Behav. 2018 Sep;8(9):e01087. doi: 10.1002/brb3.1087. Epub 2018 Aug 7. PubMed PMID: 30085409; PubMed Central PMCID: PMC6160663.


30: Harazim H, Štourač P, Janků P, Zelinková H, Frank K, Dufek M, Štourač P. Obstetric anesthesia/analgesia does not affect disease course in multiple sclerosis: 10-year retrospective cohort study. Brain Behav. 2018 Sep;8(9):e01082. doi: 10.1002/brb3.1082. Epub 2018 Jul 25. PubMed PMID: 30047260; PubMed Central PMCID: PMC6160638.


31: Trebaul L, Deman P, Tuyisenge V, Jedynak M, Hugues E, Rudrauf D, Bhattacharjee M, Tadel F, Chanteloup-Foret B, Saubat C, Reyes Mejia GC, Adam C, Nica A, Pail M, Dubeau F, Rheims S, Trébuchon A, Wang H, Liu S, Blauwblomme T, Garcés M, De Palma L, Valentin A, Metsähonkala EL, Petrescu AM, Landré E, Szurhaj W, Hirsch E, Valton L, Rocamora R, Schulze-Bonhage A, Mindruta I, Francione S, Maillard L, Taussig D, Kahane P, David O. Probabilistic functional tractography of the human cortex revisited. Neuroimage. 2018 Nov 1;181:414-429. doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.07.039. Epub 2018 Jul 17. PubMed PMID: 30025851; PubMed Central PMCID: PMC6150949.


32: Shaw DJ, Czekóová K, Staněk R, Mareček R, Urbánek T, Špalek J, Kopečková L, Řezáč J, Brázdil M. A dual-fMRI investigation of the iterated Ultimatum Game reveals that reciprocal behaviour is associated with neural alignment. Sci Rep. 2018 Jul 18;8(1):10896. doi: 10.1038/s41598-018-29233-9. PubMed PMID: 30022087; PubMed Central PMCID: PMC6051991.


34: Tsivgoulis G, Geisler F, Katsanos AH, Kõrv J, Kunz A, Mikulik R, Rozanski M, Wendt M, Audebert HJ. Ultraearly Intravenous Thrombolysis for Acute Ischemic Stroke in Mobile Stroke Unit and Hospital Settings. Stroke. 2018 Aug;49(8):1996-1999. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.021536. PubMed PMID: 29986934.


36: Baud MO, Perneger T, Rácz A, Pensel MC, Elger C, Rydenhag B, Malmgren K, Cross JH, McKenna G, Tisdall M, Lamberink HJ, Rheims S, Ryvlin P, Isnard J, Mauguière F, Arzimanoglou A, Akkol S, Deniz K, Ozkara C, Lossius M, Rektor I, Kälviäinen R, Vanhatalo LM, Dimova P, Minkin K, Staack AM, Steinhoff BJ, Kalina A, Krsek P, Marusic P, Jordan Z, Fabo D, Carrette E, Boon P, Rocka S, Mameniškienė R, Vulliemoz S, Pittau F, Braun KPJ, Seeck M. European trends in epilepsy surgery. Neurology. 2018 Jul 10;91(2):e96-e106. doi: 10.1212/WNL.0000000000005776. Epub 2018 Jun 13. PubMed PMID: 29898967.


37: Bartheldyová E, Effenberg R, Mašek J, Procházka L, Knötigová PT, Kulich P, Hubatka F, Velínská K, Zelníčková J, Zouharová D, Fojtíková M, Hrebík D, Plevka P, Mikulík R, Miller AD, Macaulay S, Zyka D, Drož L, Raška M, Ledvina M, Turánek  J. Hyaluronic Acid Surface Modified Liposomes Prepared via Orthogonal Aminoxy Coupling: Synthesis of Nontoxic Aminoxylipids Based on Symmetrically α-Branched Fatty Acids, Preparation of Liposomes by Microfluidic Mixing, and Targeting to Cancer Cells Expressing CD44. Bioconjug Chem. 2018 Jul 18;29(7):2343-2356. doi: 10.1021/acs.bioconjchem.8b00311. Epub 2018 Jun 25. PubMed PMID: 29898364.


38: Pešlová E, Mareček R, Shaw DJ, Kašpárek T, Pail M, Brázdil M. Hippocampal involvement in nonpathological déjà vu: Subfield vulnerability rather than temporal lobe epilepsy equivalent. Brain Behav. 2018 Jul;8(7):e00996. doi: 10.1002/brb3.996. Epub 2018 Jun 5. PubMed PMID: 29873197; PubMed Central PMCID: PMC6043696.


39: Zemánková P, Lošák J, Czekóová K, Lungu O, Jáni M, Kašpárek T, Bareš M. Theory of Mind Skills Are Related to Resting-State Frontolimbic Connectivity in Schizophrenia. Brain Connect. 2018 Aug;8(6):350-361. doi: 10.1089/brain.2017.0563. Epub 2018 Jul 27. PubMed PMID: 29869536.


40: Šaňák D, Jakubíček S, Černík D, Herzig R, Kunáš Z, Mikulík R, Ostrý S, Reif M, Rohan V, Tomek A, Veverka T. Intravenous Thrombolysis in Patients with Acute Ischemic Stroke after a Reversal of Dabigatran Anticoagulation with Idarucizumab: A Real-World Clinical Experience. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 Sep;27(9):2479-2483. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.05.004. Epub 2018 May 25. PubMed PMID: 29807757.


41: Dornak T, Justanova M, Konvalinkova R, Muzik J, Hoskovcova M, Srp M, Riha M, Navratilova D, Otruba P, Gal O, Dusek L, Jech R, Bares M, Kanovsky P. Early manifestation of spasticity after first stroke in the territory of the internal carotid artery: A prospective multicenter study. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2018 May 23. doi: 10.5507/bp.2018.024. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29795545.


42: Hart RG, Sharma M, Mundl H, Kasner SE, Bangdiwala SI, Berkowitz SD, Swaminathan B, Lavados P, Wang Y, Wang Y, Davalos A, Shamalov N, Mikulik R, Cunha L, Lindgren A, Arauz A, Lang W, Czlonkowska A, Eckstein J, Gagliardi RJ, Amarenco P, Ameriso SF, Tatlisumak T, Veltkamp R, Hankey GJ, Toni D, Bereczki D, Uchiyama S, Ntaios G, Yoon BW, Brouns R, Endres M, Muir KW, Bornstein N, Ozturk S, O’Donnell MJ, De Vries Basson MM, Pare G, Pater C, Kirsch B, Sheridan P, Peters G, Weitz JI, Peacock WF, Shoamanesh A, Benavente OR, Joyner C, Themeles E, Connolly SJ; NAVIGATE ESUS Investigators. Rivaroxaban for Stroke Prevention after Embolic Stroke of Undetermined Source. N Engl J Med. 2018 Jun 7;378(23):2191-2201. doi: 10.1056/NEJMoa1802686. Epub 2018 May 16. PubMed PMID: 29766772.


43: Chrastina J, Novák Z, Zeman T, Kočvarová J, Pail M, Doležalová I, Jarkovský J, Brázdil M. Single-center long-term results of vagus nerve stimulation for epilepsy: A 10-17 year follow-up study. Seizure. 2018 Jul;59:41-47. doi: 10.1016/j.seizure.2018.04.022. Epub 2018 Apr 30. PubMed PMID: 29738985.


44: Anderkova L, Pizem D, Klobusiakova P, Gajdos M, Koritakova E, Rektorova I. Theta Burst Stimulation Enhances Connectivity of the Dorsal Attention Network in Young Healthy Subjects: An Exploratory Study. Neural Plast. 2018 Mar 13;2018:3106918. doi: 10.1155/2018/3106918. eCollection 2018. PubMed PMID: 29725346; PubMed Central PMCID: PMC5872590.


46: Lawrenson C, Bares M, Kamondi A, Kovács A, Lumb B, Apps R, Filip P, Manto M. The mystery of the cerebellum: clues from experimental and clinical observations. Cerebellum Ataxias. 2018 Mar 29;5:8. doi: 10.1186/s40673-018-0087-9. eCollection 2018. Review. PubMed PMID: 29610671; PubMed Central PMCID: PMC5877388.


47: Marečková K, Mareček R, Bencurova P, Klánová J, Dušek L, Brázdil M. Perinatal stress and human hippocampal volume: Findings from typically developing young adults. Sci Rep. 2018 Mar 16;8(1):4696. doi: 10.1038/s41598-018-23046-6. PubMed PMID: 29549289; PubMed Central PMCID: PMC5856850.


48: Rektor I, Bohnen NI, Korczyn AD. Subtype definition of vascular parkinsonism. Parkinsonism Relat Disord. 2018 Jul;52:107-108. doi: 10.1016/j.parkreldis.2018.03.005. Epub 2018 Mar 9. PubMed PMID: 29544882; PubMed Central PMCID: PMC6019183.


49: Lamoš M, Mareček R, Slavíček T, Mikl M, Rektor I, Jan J. Spatial-temporal-spectral EEG patterns of BOLD functional network connectivity dynamics. J Neural Eng. 2018 Jun;15(3):036025. doi: 10.1088/1741-2552/aab66b. Epub 2018 Mar 14. PubMed PMID: 29536946.


50: Kasner SE, Lavados P, Sharma M, Wang Y, Wang Y, Dávalos A, Shamalov N, Cunha  L, Lindgren A, Mikulik R, Arauz A, Lang W, Czlonkowska A, Eckstein J, Gagliardi R, Amarenco P, Ameriso SF, Tatlisumak T, Veltkamp R, Hankey GJ, Toni DS, Bereczki D, Uchiyama S, Ntaios G, Yoon BW, Brouns R, DeVries Basson MM, Endres M, Muir K, Bornstein N, Ozturk S, O’Donnell M, Mundl H, Pater C, Weitz J, Peacock WF, Swaminathan B, Kirsch B, Berkowitz SD, Peters G, Pare G, Themeles E, Shoamanesh A, Connolly SJ, Hart RG; NAVIGATE ESUS Steering Committee and Investigators. Characterization of Patients with Embolic Strokes of Undetermined Source in the NAVIGATE ESUS Randomized Trial. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 Jun;27(6):1673-1682. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.01.027. Epub 2018 Mar 7. PubMed PMID: 29525076.


51: Frauscher B, von Ellenrieder N, Zelmann R, Doležalová I, Minotti L, Olivier A, Hall J, Hoffmann D, Nguyen DK, Kahane P, Dubeau F, Gotman J. Atlas of the normal intracranial electroencephalogram: neurophysiological awake activity in different cortical areas. Brain. 2018 Apr 1;141(4):1130-1144. doi: 10.1093/brain/awy035. PubMed PMID: 29506200.


52: Skorvanek M, Goldman JG, Jahanshahi M, Marras C, Rektorova I, Schmand B, van Duijn E, Goetz CG, Weintraub D, Stebbins GT, Martinez-Martin P. Reply: MoCA for cognitive screening in Parkinson’s disease: Beware of floor effect. Mov Disord. 2018 Mar;33(3):499-500. doi: 10.1002/mds.27339. Epub 2018 Feb 20. PubMed PMID: 29460975.


53: Veselý B, Dufek M, Thon V, Brozman M, Királová S, Halászová T, Koriťáková E, Rektor I. Interleukin 6 and complement serum level study in Parkinson’s disease. J Neural Transm (Vienna). 2018 May;125(5):875-881. doi: 10.1007/s00702-018-1857-5. Epub 2018 Feb 12. PubMed PMID: 29435648.


54: Marecková K, Klasnja A, Bencurova P, Andrýsková L, Brázdil M, Paus T. Prenatal Stress, Mood, and Gray Matter Volume in Young Adulthood. Cereb Cortex. 2018 Feb 7. doi: 10.1093/cercor/bhy030. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29425268.


55: Rektor I, Bohnen NI, Korczyn AD, Gryb V, Kumar H, Kramberger MG, de Leeuw FE, Pirtošek Z, Rektorová I, Schlesinger I, Slawek J, Valkovič P, Veselý B. An updated diagnostic approach to subtype definition of vascular parkinsonism – Recommendations from an expert working group. Parkinsonism Relat Disord. 2018 Apr;49:9-16. doi: 10.1016/j.parkreldis.2017.12.030. Epub 2017 Dec 29. Review. PubMed PMID: 29310988; PubMed Central PMCID: PMC5857227.


56: Rektor I, Svátková A, Vojtíšek L, Zikmundová I, Vaníček J, Király A, Szabó N. White matter alterations in Parkinson’s disease with normal cognition precede grey matter atrophy. PLoS One. 2018 Jan 5;13(1):e0187939. doi: 10.1371/journal.pone.0187939. eCollection 2018. PubMed PMID: 29304183; PubMed Central PMCID: PMC5755732.


57: Marcián V, Mareček R, Koriťáková E, Pail M, Bareš M, Brázdil M. Morphological changes of cerebellar substructures in temporal lobe epilepsy: A complex phenomenon, not mere atrophy. Seizure. 2018 Jan;54:51-57. doi: 10.1016/j.seizure.2017.12.004. Epub 2017 Dec 15. PubMed PMID: 29268230.


58: Danhofer P, Pejčochová J, Dušek L, Rektor I, Ošlejšková H. The influence of EEG-detected nocturnal centrotemporal discharges on the expression of core symptoms of ADHD in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BCECTS): A prospective study in a tertiary referral center. Epilepsy Behav. 2018 Feb;79:75-81. doi: 10.1016/j.yebeh.2017.11.007. Epub 2017 Dec 15. PubMed PMID: 29253678.


59: Kojan M, Doležalová I, Koriťáková E, Mareček R, Řehák Z, Hermanová M, Brázdil M, Rektor I. Predictive value of preoperative statistical parametric mapping of regional glucose metabolism in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. Epilepsy Behav. 2018 Feb;79:46-52. doi: 10.1016/j.yebeh.2017.11.014. Epub 2017 Dec 13. PubMed PMID: 29247965.


60: Vaclavik D, Vilionskis A, Jatuzis D, Karlinski MA, Gdovinova Z, Kõrv J, Tsivgoulis G, Mikulik R. Clinical outcome of cardioembolic stroke treated by intravenous thrombolysis. Acta Neurol Scand. 2018 Mar;137(3):347-355. doi: 10.1111/ane.12880. Epub 2017 Dec 8. PubMed PMID: 29218699.


61: Chrastina J, Kocvarova J, Novak Z, Dolezalova I, Svoboda M, Brazdil M. Older Age and Longer Epilepsy Duration Do Not Predict Worse Seizure Reduction Outcome after Vagus Nerve Stimulation. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2018 Mar;79(2):152-158. doi: 10.1055/s-0037-1607396. Epub 2017 Nov 27. PubMed PMID: 29179237.


62: Skorvanek M, Goldman JG, Jahanshahi M, Marras C, Rektorova I, Schmand B, van Duijn E, Goetz CG, Weintraub D, Stebbins GT, Martinez-Martin P; members of the MDS Rating Scales Review Committee. Global scales for cognitive screening in Parkinson’s disease: Critique and recommendations. Mov Disord. 2018 Feb;33(2):208-218. doi: 10.1002/mds.27233. Epub 2017 Nov 23. Review. PubMed PMID: 29168899.


63: Cerman J, Andel R, Laczo J, Vyhnalek M, Nedelska Z, Mokrisova I, Sheardova K, Hort J. Subjective Spatial Navigation Complaints – A Frequent Symptom Reported by Patients with Subjective Cognitive Decline, Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease. Curr Alzheimer Res. 2018;15(3):219-228. doi: 10.2174/1567205014666171120145349. PubMed PMID: 29165083.


64: Volny O, Krajina A, Belaskova S, Bar M, Cimflova P, Herzig R, Sanak D, Tome A, Köcher M, Rocek M, Padr R, Cihlar F, Nevsimalova M, Jurak L, Havlicek R, Kovar M, Sevcik P, Rohan V, Fiksa J, Menon BK, Mikulik R. Mechanical thrombectomy performs similarly in real world practice: a 2016 nationwide study from the Czech Republic. J Neurointerv Surg. 2018 Aug;10(8):741-745. doi: 10.1136/neurintsurg-2017-013534. Epub 2017 Nov 16. PubMed PMID: 29146830.


65: Bareš M, Filip P. Cerebellum and dystonia: The story continues. Will the patients benefit from new discoveries? Clin Neurophysiol. 2018 Jan;129(1):282-283. doi: 10.1016/j.clinph.2017.10.007. Epub 2017 Oct 21. PubMed PMID: 29122444.


66: Volny O, Justanova M, Cimflova P, Kasickova L, Svobodova I, Muzik J, Bares M. 24-Hour Alberta Stroke Program Early CT Score Assessment in Post-Stroke Spasticity Development in Patients with a First Documented Anterior Circulation Ischemic Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 Jan;27(1):240-245. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.08.033. Epub 2017 Sep 14. PubMed PMID: 28919314.


67: Labounek R, Bridwell DA, Mareček R, Lamoš M, Mikl M, Slavíček T, Bednařík P, Baštinec J, Hluštík P, Brázdil M, Jan J. Stable Scalp EEG Spatiospectral Patterns Across Paradigms Estimated by Group ICA. Brain Topogr. 2018 Jan;31(1):76-89. doi: 10.1007/s10548-017-0585-8. Epub 2017 Sep 5. PubMed PMID: 28875402.


68: Sverak T, Albrechtova L, Lamos M, Rektorova I, Ustohal L. Intensive repetitive transcranial magnetic stimulation changes EEG microstates in schizophrenia: A pilot study. Schizophr Res. 2018 Mar;193:451-452. doi: 10.1016/j.schres.2017.06.044. Epub 2017 Jun 30. PubMed PMID: 28673751.


69: Hrabovsky D, Balaz M, Bockova M, Feitova V, Novak Z, Chrastina J. Learning Curve in Anatomo-Electrophysiological Correlations in Subthalamic Nucleus Stimulation. Turk Neurosurg. 2018;28(2):296-302. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.19450-16.0. PubMed PMID: 28094425.

1: Anderkova L, Barton M, Rektorova I (2017) Striato-cortical Connections in Parkinson’s and Alzheimer’s Diseases: Relation to Cognition. Movement Disorders 32 (6):917-921. doi:10.1002/mds.26956


2: Bares M, Filip P (2018) Cerebellum and dystonia: The story continues. Will the patients benefit from new discoveries? Clinical Neurophysiology 129 (1):282-283. doi:10.1016/j.clinph.2017.10.007


3: Bencurova P, Baloun J, Musilova K, Radova L, Tichy B, Pail M, Zeman M, Brichtova E, Hermanova M, Pospisilova S, Mraz M, Brazdil M (2017) MicroRNA and mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis: Whole miRNome profiling of human hippocampus. Epilepsia 58 (10):1782-1793. doi:10.1111/epi.13870


4: Bockova M, Chladek J, Jurak P, Halamek J, Rapcsak SZ, Balaz M, Chrastina J, Rektor I (2017) Oscillatory reactivity to effortful cognitive processing in the subthalamic nucleus and internal pallidum: a depth electrode EEG study. Journal of Neural Transmission 124 (7):841-852. doi:10.1007/s00702-017-1719-6


5: Brazdil M, Pail M, Halamek J, Plesinger F, Cimbalnik J, Roman R, Klimes P, Daniel P, Chrastina J, Brichtova E, Rektor I, Worrell GA, Jurak P (2017) Very High-Frequency Oscillations: Novel Biomarkers of the Epileptogenic Zone. Annals of Neurology 82 (2):299-310. doi:10.1002/ana.25006


6: Brustmannova S, Anderkova L, Rektorova I, Balazova Z, Brabenec L, Elfmarkova-Nemcova N (2017) Token Test – Validation Study in Older Czech Adults and Patients with Neurodegenerative Diseases. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie 80 (3):300-306. doi:10.14735/amcsnn2017300


7: Bryndziar T, Sedova P, Mikulik R (2017) Stroke Incidence in Europe – a Systematic Review. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie 80 (2):180-189. doi:10.14735/amcsnn2017180


8: Buril J, Burilova P (2017) The Skin Lesions as a Complications of Parkinson’s Disease. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie 80:S50-S53. doi:10.14735/amcsnn2017S50


9: Caso V, Antonenko K, Mikulik R (2017) Proposed International Classification of Diseases Eleventh Revision Classification and Its Effects on Stroke Unit Care. Stroke 48 (5):1136-1137. doi:10.1161/strokeaha.117.017270


10: Czekoova K, Zemankova P, Shaw DJ, Bares M (2017) Social cognition and idiopathic isolated cervical dystonia. Journal of Neural Transmission 124 (9):1097-1104. doi:10.1007/s00702-017-1725-8


11: Danhofer P, Pejčochová J, Dušek L, Rektor I, Ošlejšková H (2018) The influence of EEG-detected nocturnal centrotemporal discharges on the expression of core symptoms of ADHD in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (BCECTS): A prospective study in a tertiary referral center.  79:75-81


12: Dolezalova I, Brazdil M, Kahane P (2017) Temporal lobe epilepsy? Things are not always what they seem. Epileptic Disorders 19 (1):59-66. doi:10.1684/epd.2017.0897


13: Dolezalova I, Schachter S, Chrastina J, Hemza J, Hermanova M, Rektor I, Pazourkova M, Brazdil M (2017) Atypical handedness in mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior 72:78-81. doi:10.1016/j.yebeh.2017.01.034


14: Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch J, Dagenais GR, Hart RG, Shestakovska O, Diaz R, Alings M, Lonn EM, Anand SS, Widimsky P, Hori M, Avezum A, Piegas LS, Branch KRH, Probstfield J, Bhatt DL, Zhu J, Liang Y, Maggioni AP, Lopez-Jaramillo P, O’Donnell M, Kakkar AK, Fox KAA, Parkhomenko AN, Ertl G, Störk S, Keltai M, Ryden L, Pogosova N, Dans AL, Lanas F, Commerford PJ, Torp-Pedersen C, Guzik TJ, Verhamme PB, Vinereanu D, Kim J-H, Tonkin AM, Lewis BS, Felix C, Yusoff K, Steg PG, Metsarinne KP, Cook Bruns N, Misselwitz F, Chen E, Leong D, Yusuf S (2017) Rivaroxaban with or without Aspirin in Stable Cardiovascular Disease. New England Journal of Medicine 377 (14):1319-1330


15: Elfmarkova NN, Gajdos M, Rektorova I, Marecek R, Rapcsak SZ (2017) Neural evidence for defective top-down control of visual processing in Parkinson’s and Alzheimer’s disease. Neuropsychologia 106:236-244. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2017.09.034


16: Gómez-Vilda P, Mekyska J, Ferrández JM, Palacios-Alonso D, Gómez-Rodellar A, Rodellar-Biarge V, Galaz Z, Smekal Z, Eliasova I, Kostalova M, Rektorova I (2017) Parkinson Disease Detection from Speech Articulation Neuromechanics. Frontiers in Neuroinformatics 11 (56). doi:10.3389/fninf.2017.00056


17: Chrastina J, Kocvarova J, Novak Z, Dolezalova I, Svoboda M, Brazdil M. Older Age and Longer Epilepsy Duration Do Not Predict Worse Seizure Reduction Outcome after Vagus Nerve Stimulation. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2017 Nov 27. doi: 10.1055/s-0037-1607396.


18: Kojan M, Doležalová I, Koriťáková E, Mareček R, Řehák Z, Hermanová M, Brázdil M, Rektor I (2018) Predictive value of preoperative statistical parametric mapping of regional glucose metabolism in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis.  79:46-52


19: Krajcovicova L, Barton M, Elfmarkova-Nemcova N, Mikl M, Marecek R, Rektorova I (2017) Changes in connectivity of the posterior default network node during visual processing in mild cognitive impairment: staged decline between normal aging and Alzheimer’s disease. Journal of Neural Transmission 124 (12):1607-1619. doi:10.1007/s00702-017-1789-5


20: Kramberger MG, Auestad B, Garcia-Ptacek S, Abdelnour C, Olmo JG, Walker Z, Lemstra AW, Londos E, Blanc F, Bonanni L, McKeith I, Winblad B, de Jong FJ, Nobili F, Stefanova E, Petrova M, Falup-Pecurariu C, Rektorova I, Bostantjopoulou S, Biundo R, Weintraub D, Aarsland D, E DLB (2017) Long-Term Cognitive Decline in Dementia with Lewy Bodies in a Large Multicenter, International Cohort. Journal of Alzheimers Disease 57 (3):787-795. doi:10.3233/jad-161109


21: Lehericy S, Vaillancourt DE, Seppi K, Monchi O, Rektorova I, Antonini A, McKeown MJ, Masellis M, Berg D, Rowe JB, Lewis SJG, Williams-Gray CH, Tessitore A, Siebner HR, Ipmds (2017) The Role of High-Field Magnetic Resonance Imaging in Parkinsonian Disorders: Pushing the Boundaries Forward. Movement Disorders 32 (4):510-525. doi:10.1002/mds.26968


22: Linhartova P, Kuhn M, Damborska A, Lamos M, Mikl M, Bartecek R, Theiner P, Kasparek T, Bares M (2017) Neural correlates of behavioral inhibition in healthy people and in patients with borderline personality disorder and ADHD. European Psychiatry 41:S346-S347. doi:10.1016/j.eurpsy.2017.02.316


23: Marcian V, Marecek R, Koritakova E, Pail M, Bares M, Brazdil M (2018) Morphological changes of cerebellar substructures in temporal lobe epilepsy: A complex phenomenon, not mere atrophy. Seizure-European Journal of Epilepsy 54:51-57. doi:10.1016/j.seizure.2017.12.004


24: Marciniak R, Serek J, Sheardova K, Hudecek D, Hort J (2017) SHALOM questionnaire psychometric characteristics of elderly Czech population. Ceskoslovenska Psychologie 61 (3):230-244


25: Rektor I, Bohnen NI, Korczyn AD, Gryb V, Kumar H, Kramberger MG, de Leeuw F-E, Pirtošek Z, Rektorová I, Schlesinger I, Slawek J, Valkovič P, Veselý B (2017) An updated diagnostic approach to subtype definition of vascular parkinsonism – Recommendations from an expert working group.


26: Rektorova I, Anderkova L (2017) Noninvasive Brain Stimulation and Implications for Nonmotor Symptoms in Parkinson’s Disease. Nonmotor Parkinson’s: the Hidden Face – Management and the Hidden Face of Related Disorders 134:1091-1110. doi:10.1016/bs.im.2017.05.009


27: Skorna M, Bednarik J, Junkerova J, Stanek J, Ehler E, Mazanec R, Haberlova J, Ridzon P, Otruba P, Kuchynka J, Strmiskova L, Bozovsky T, Forgac M, Vasko P, Minks E, Kvasnickova D, Pata M, Suchy M (2017) Czech National Guillain-Barre Syndrome Registry. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie 80 (4):418-427. doi:10.14735/amcsnn2017418


28: Skorvanek M, Goldman JG, Jahanshahi M, Marras C, Rektorova I, Schmand B, van Duijn E, Goetz CG, Weintraub D, Stebbins GT, Martinez-Martin P, Comm MDSRSR (2018) Global Scales for Cognitive Screening in Parkinson’s Disease: Critique and Recommendations. Movement Disorders 33 (2):208-218. doi:10.1002/mds.27233


29: Sverak T, Albrechtova L, Lamos M, Rektorova I, Ustohal L (2017) Intensive repetitive transcranial magnetic stimulation changes EEG microstates in schizophrenia: A pilot study.


30: Syrimi ZJ, Vojtisek L, Eliasova I, Viskova J, Svatkova A, Vanicek J, Rektorova I (2017) Arterial spin labelling detects posterior cortical hypoperfusion in non-demented patients with Parkinson’s disease. Journal of Neural Transmission 124 (5):551-557. doi:10.1007/s00702-017-1703-1


31: Tsivgoulis G, Alexandrov AV, Katsanos AH, Barlinn K, Mikulik R, Lambadiari V, Bonakis A, Alexandrov AW (2017) Noninvasive Ventilatory Correction in Patients With Acute Ischemic Stroke A Systematic Review and Meta-Analysis. Stroke 48 (8):2285-+. doi:10.1161/strokeaha.117.017661


32: Tsivgoulis G, Katsanos AH, Kadlecova P, Czlonkowska A, Kobayashi A, Brozman M, Svigelj V, Csiba L, Fekete K, Korv J, Demarin V, Vilionskis A, Jatuzis D, Krespi Y, Karapanayiotides T, Giannopoulos S, Mikulik R (2017) Intravenous thrombolysis for patients with in-hospital stroke onset: propensity-matched analysis from the Safe Implementation of Treatments in Stroke-East registry. European Journal of Neurology 24 (12):1493-1498. doi:10.1111/ene.13450


33: Tsivgoulis G, Katsanos AH, Kadlecova P, Czlonkowska A, Kobayashi A, Brozman M, Svigelj V, Csiba L, Fekete K, Korv J, Demarin V, Vilionskis A, Jatuzis D, Krespi Y, Liantinioti C, Giannopoulos S, Mikulik R (2017) Intravenous thrombolysis for ischemic stroke in the golden hour: propensity-matched analysis from the SITS-EAST registry. Journal of Neurology 264 (5):912-920. doi:10.1007/s00415-017-8461-8


34: Tsivgoulis G, Lioutas VA, Varelas P, Katsanos AH, Goyal N, Mikulik R, Barlinn K, Krogias C, Sharma VK, Vadikolias K, Dardiotis E, Karapanayiotides T, Pappa A, Zompola C, Triantafyllou S, Kargiotis O, Ioakeimidis M, Giannopoulos S, Kerro A, Tsantes A, Mehta C, Jones M, Schroeder C, Norton C, Bonakis A, Chang J, Alexandrov AW, Mitsias P, Alexandrov AV (2017) Direct oral anticoagulant- vs vitamin K antagonist-related nontraumatic intracerebral hemorrhage. Neurology 89 (11):1142-1151. doi:10.1212/wnl.0000000000004362


35: Vaclavik D, Vilionskis A, Jatuzis D, Karlinski MA, Gdovinova Z, Korv J, Tsivgoulis G, Mikulik R (2018) Clinical outcome of cardioembolic stroke treated by intravenous thrombolysis. Acta Neurologica Scandinavica 137 (3):347-355. doi:10.1111/ane.12880


36: Volny O, Bar M, Krajina A, Cimflova P, Kasickova L, Herzig R, Sanak D, Skoda O, Tomek A, Skoloudik D, Vaclavik D, Neumann J, Kocher M, Rocek M, Padr R, Cihlar F, Mikulik R (2017) A Comprehensive Nationwide Evaluation of Stroke Centres in the Czech Republic Performing Mechanical Thrombectomy in Acute Stroke in 2016. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie 80 (4):445-450. doi:10.14735/amcsnn2017445


37: Volny O, Cimflova P, Lee TY, Menon BK, d’Esterre CD (2017) Permeability surface area product analysis in malignant brain edema prediction – A pilot study. Journal of the Neurological Sciences 376:206-210. doi:10.1016/j.jns.2017.03.035


38: Volny O, Justanova M, Cimflova P, Kasickova L, Svobodova I, Muzik J, Bares M (2018) 24-Hour Alberta Stroke Program Early CT Score Assessment in Post-Stroke Spasticity Development in Patients with a First Documented Anterior Circulation Ischemic Stroke. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases 27 (1):240-245. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.08.033


39: Volny O, Krajina A, Belaskova S, Bar M, Cimflova P, Herzig R, Sanak D, Tomek A, Köcher M, Rocek M, Padr R, Cihlar F, Nevsimalova M, Jurak L, Havlicek R, Kovar M, Sevcik P, Rohan V, Fiksa J, Menon BK, Mikulik R (2017) Mechanical thrombectomy performs similarly in real world practice: a 2016 nationwide study from the Czech Republic. Journal of NeuroInterventional Surgery


40: Vondrackova L, Mikulik R (2017) Public stroke education: Current status worldwide and projects to increase awareness in the Czech Republic. Cor Et Vasa 59 (6):E546-E552. doi:10.1016/j.crvasa.2016.12.004

1: Filip P, Gallea C, Lehéricy S, Bertasi E, Popa T, Mareček R, Lungu OV,
Kašpárek T, Vaníček J, Bareš M. Disruption in cerebellar and basal ganglia
networks during a visuospatial task in cervical dystonia. Mov Disord. 2017 Feb
10. doi: 10.1002/mds.26930. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28186664.


2: Výtvarová E, Mareček R, Fousek J, Strýček O, Rektor I. Large-scale
cortico-subcortical functional networks in focal epilepsies: The role of the
basal ganglia. Neuroimage Clin. 2016 Dec 18;14:28-36. doi:
10.1016/j.nicl.2016.12.014. PubMed PMID: 28123951; PubMed Central PMCID:
PMC5222946.


3: Bar M, Kra J, Jonszta T, Marcian V, Kuliha M, Mikulík R. Inter-rater
Variability for CT Angiography Evaluation between Neurologists and
Neuroradiologist in Acute Stroke Patients. Br J Radiol. 2017 Jan 24:20160670.
doi: 10.1259/bjr.20160670. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28118025.


4: Brabenec L, Mekyska J, Galaz Z, Rektorova I. Speech disorders in Parkinson’s
disease: early diagnostics and effects of medication and brain stimulation. J
Neural Transm (Vienna). 2017 Mar;124(3):303-334. doi: 10.1007/s00702-017-1676-0.
Review. PubMed PMID: 28101650.


5: Radek M, Lamoš M, Labounek R, Bartoň M, Slavíček T, Mikl M, Rektor I, Brázdil
M. Multiway Array Decomposition of EEG Spectrum: Implications of Its Stability
for the Exploration of Large-Scale Brain Networks. Neural Comput. 2017 Jan
17:1-22. doi: 10.1162/NECO_a_00933. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28095199.


6: Hrabovsky D, Balaz M, Bockova M, Feitova V, Novak Z, Chrastina J. Learning
curve in anatomo-electrophysiological correlations in subthalamic nucleus
stimulation. Turk Neurosurg. 2016 Dec 14. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.19450-16.0.
[Epub ahead of print] PubMed PMID: 28094425.


7: Sedova P, Brown RD, Zvolsky M, Kadlecova P, Bryndziar T, Kubelka T, Weiss V,
Volný O, Bednarik J, Mikulik R. Incidence of Hospitalized Stroke in the Czech
Republic: The National Registry of Hospitalized Patients. J Stroke Cerebrovasc
Dis. 2016 Dec 7. pii: S1052-3057(16)30454-2. doi:
10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.11.006. [Epub ahead of print] PubMed PMID:
27955808.


8: Khairnar A, Ruda-Kucerova J, Szabó N, Drazanova E, Arab A, Hutter-Paier B,
Neddens J, Latta P, Starcuk Z Jr, Rektorova I. Early and progressive
microstructural brain changes in mice overexpressing human α-Synuclein detected
by diffusion kurtosis imaging. Brain Behav Immun. 2017 Mar;61:197-208. doi:
10.1016/j.bbi.2016.11.027. PubMed PMID: 27923670.


9: Volny O, Cimflova P, Szeder V. Inter-Rater Reliability for Thrombolysis in
Cerebral Infarction with TICI 2c Category. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016 Dec 2.
pii: S1052-3057(16)30457-8. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.11.008.
[Epub ahead of print] PubMed PMID: 27919793.


11: Pail M, Řehulka P, Cimbálník J, Doležalová I, Chrastina J, Brázdil M.
Frequency-independent characteristics of high-frequency oscillations in epileptic
and non-epileptic regions. Clin Neurophysiol. 2017 Jan;128(1):106-114. doi:
10.1016/j.clinph.2016.10.011. PubMed PMID: 27883965.


12: Šumec R, Rektorová I, Jech R, Menšíková K, Roth J, Růžička E, Sochorová D,
Dušek L, Kaňovský P, Rektor I, Pavlík T, Filip P, Bareš M. Motion and emotion:
anxiety-axial connections in Parkinson’s disease. J Neural Transm (Vienna). 2017
Mar;124(3):369-377. doi: 10.1007/s00702-016-1652-0. PubMed PMID: 27878585.


13: Tsivgoulis G, Goyal N, Mikulik R, Sharma VK, Katsanos AH, Zand R, Paliwal PR,
Roussopoulou A, Volny O, Pandhi A, Zompola C, Elijovich L, Safouris A, Chang J,
Alexandrov AV, Alexandrov AW. Eligibility for mechanical thrombectomy in acute
ischemic stroke: A phase IV multi-center screening log registry. J Neurol Sci.
2016 Dec 15;371:96-99. doi: 10.1016/j.jns.2016.10.018. PubMed PMID: 27871458.


14: Karpatová H, Jankových J, Mikulík R. Should We Treat a Patient’s Symptoms or
Angiography Image in TIA?: Two Case Reports. Neurologist. 2016 Nov;21(6):87-90.
PubMed PMID: 27801765.


15: Poewe W, Burbaud P, Castelnovo G, Jost WH, Ceballos-Baumann AO, Banach M,
Potulska-Chromik A, Ferreira JJ, Bihari K, Ehler E, Bares M, Dzyak LA, Belova AN,
Pham E, Liu WJ, Picaut P. Efficacy and safety of abobotulinumtoxinA liquid
formulation in cervical dystonia: A randomized-controlled trial. Mov Disord. 2016
Nov;31(11):1649-1657. doi: 10.1002/mds.26760. PubMed PMID: 27653448.


16: Volny O, Cimflova P, Kadlecova P, Vanek P, Vanicek J, Menon BK, Mikulik R.
Single-Phase Versus Multiphase CT Angiography in Middle Cerebral Artery Clot
Detection-Benefits for Less Experienced Radiologists and Neurologists. J Stroke
Cerebrovasc Dis. 2017 Jan;26(1):19-24. doi:
10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.08.023. PubMed PMID: 27612627.


17: Balaz M, Jupa R, Jansen S, Cobb A, Gloser V. Partitioning of vessel
resistivity in three liana species. Tree Physiol. 2016 Dec;36(12):1498-1507.
PubMed PMID: 27609805.


18: Hrabovsky D, Balaz M, Rab M, Feitova V, Hummelova Z, Novak Z, Chrastina J.
Factors responsible for early postoperative mental alterations after bilateral
implantation of subthalamic electrodes. Br J Neurosurg. 2016 Sep 6:1-5. [Epub
ahead of print] PubMed PMID: 27596380.


19: Gajdoš M, Mikl M, Mareček R. Mask_explorer: A tool for exploring brain masks
in fMRI group analysis. Comput Methods Programs Biomed. 2016 Oct;134:155-63. doi:
10.1016/j.cmpb.2016.07.015. PubMed PMID: 27480740.


20: Jackova J, Sedova P, Brown RD Jr, Bryndziar T, Zvolsky M, Bednarik J, Mikulik
R. The High Frequency of Guideline-Approved and Guideline-Disapproved Medication
Use in Stroke and Transient Ischemic Attack. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016
Nov;25(11):2688-2693. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.07.016. PubMed
PMID: 27476339.


21: Lacinová L, Neužilová Michalčáková R, Širůček J, Ježek S, Chromec J,
Masopustová Z, Urbánek T, Brázdil M. Déjà Vu Experiences in Healthy Czech Adults.
J Nerv Ment Dis. 2016 Dec;204(12):925-930. PubMed PMID: 27441459.


22: Marecek R, Lamos M, Mikl M, Barton M, Fajkus J, Rektor, Brazdil M. What can
be found in scalp EEG spectrum beyond common frequency bands. EEG-fMRI study. J
Neural Eng. 2016 Aug;13(4):046026. doi: 10.1088/1741-2560/13/4/046026. PubMed
PMID: 27432759.


23: Marcián V, Filip P, Bareš M, Brázdil M. Cerebellar Dysfunction and Ataxia in
Patients with Epilepsy: Coincidence, Consequence, or Cause? Tremor Other
Hyperkinet Mov (N Y). 2016 Jun 23;6:376. doi: 10.7916/D8KH0NBT. Erratum in:
Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2016;6:416. PubMed PMID: 27375960; PubMed
Central PMCID: PMC4925921.


24: Svěrák T, Skrivanova K, Anderkova L, Bendová M, Brancikova D, Elfmarková N,
Peterkova H, Jarkovský J, Benesova K, Minar L, Dusek L, Nedvěd J, Protivánková M.
Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Diagnosis in Breast Cancer
Patients Compared to Healthy Population. Klin Onkol. 2016;29(3):210-5. PubMed
PMID: 27296406.


25: Novotná I, Rektor I. The long-term development of public attitudes towards
people with epilepsy in the Czech Republic: 1981, 1984, 1998 and 2009 studies.
Acta Neurol Scand. 2016 Jun 8. doi: 10.1111/ane.12619. [Epub ahead of print]
PubMed PMID: 27273139.
26: Doležalová I, Brázdil M, Chrastina J, Hemza J, Hermanová M, Janoušová E,
Pažourková M, Kuba R. Differences between mesial and neocortical
magnetic-resonance-imaging-negative temporal lobe epilepsy. Epilepsy Behav. 2016
Aug;61:21-6. doi: 10.1016/j.yebeh.2016.04.027. PubMed PMID: 27263079.


27: Rektorova I, Mekyska J, Janousova E, Kostalova M, Eliasova I, Mrackova M,
Berankova D, Necasova T, Smekal Z, Marecek R. Speech prosody impairment predicts
cognitive decline in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord. 2016
Aug;29:90-5. doi: 10.1016/j.parkreldis.2016.05.018. PubMed PMID: 27237105.


28: Lošák J, Hüttlová J, Lipová P, Mareček R, Bareš M, Filip P, Žůbor J, Ustohal
L, Vaníček J, Kašpárek T. Predictive Motor Timing and the Cerebellar Vermis in
Schizophrenia: An fMRI Study. Schizophr Bull. 2016 Nov;42(6):1517-1527. PubMed
PMID: 27190280; PubMed Central PMCID: PMC5049535.


29: Rektor I, Doležalová I, Chrastina J, Jurák P, Halámek J, Baláž M, Brázdil M.
High-Frequency Oscillations in the Human Anterior Nucleus of the Thalamus. Brain
Stimul. 2016 Jul-Aug;9(4):629-31. doi: 10.1016/j.brs.2016.04.010. PubMed PMID:
27160466.


30: Volny O, Cimflova P, Mikulik R. Ipsilateral Sinus Hypoplasia and Poor
Leptomeningeal Collaterals as Midline Shift Predictors. J Stroke Cerebrovasc Dis.
2016 Jul;25(7):1792-6. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.04.004. PubMed
PMID: 27105570.


31: Czekóová K, Shaw DJ, Urbánek T, Chládek J, Lamoš M, Roman R, Brázdil M.
What’s the meaning of this? A behavioral and neurophysiological investigation
into the principles behind the classification of visual emotional stimuli.
Psychophysiology. 2016 Aug;53(8):1203-16. doi: 10.1111/psyp.12662. PubMed PMID:
27098919.


32: Filip P, Lošák J, Kašpárek T, Vaníček J, Bareš M. Neural Network of
Predictive Motor Timing in the Context of Gender Differences. Neural Plast.
2016;2016:2073454. doi: 10.1155/2016/2073454. PubMed PMID: 27019753; PubMed
Central PMCID: PMC4785273.


33: Lungu OV, Bares M, Liu T, Gomez CM, Cechova I, Ashe J. Trial-to-trial
Adaptation: Parsing out the Roles of Cerebellum and BG in Predictive Motor
Timing. J Cogn Neurosci. 2016 Jul;28(7):920-34. doi: 10.1162/jocn_a_00943. PubMed
PMID: 26942317.


34: Ryzí M, Ošlejšková H, Rektor I, Novák Z, Hemza J, Chrastina J, Svoboda M,
Hermanová M, Brázdil M. Long-term approach to patients with postsurgical
seizures. Epilepsia. 2016 Apr;57(4):597-604. doi: 10.1111/epi.13343. PubMed PMID:
26921146.


36: Tsivgoulis G, Katsanos AH, Sharma VK, Krogias C, Mikulik R, Vadikolias K,
Mijajlovic M, Safouris A, Zompola C, Faissner S, Weiss V, Giannopoulos S,
Vasdekis S, Boviatsis E, Alexandrov AW, Voumvourakis K, Alexandrov AV. Statin
pretreatment is associated with better outcomes in large artery atherosclerotic
stroke. Neurology. 2016 Mar 22;86(12):1103-11. doi: 10.1212/WNL.0000000000002493.
PubMed PMID: 26911636; PubMed Central PMCID: PMC4820133.


38: Drotár P, Mekyska J, Rektorová I, Masarová L, Smékal Z, Faundez-Zanuy M.
Evaluation of handwriting kinematics and pressure for differential diagnosis of
Parkinson’s disease. Artif Intell Med. 2016 Feb;67:39-46. doi:
10.1016/j.artmed.2016.01.004. PubMed PMID: 26874552.


39: Galaz Z, Mekyska J, Mzourek Z, Smekal Z, Rektorova I, Eliasova I, Kostalova
M, Mrackova M, Berankova D. Prosodic analysis of neutral, stress-modified and
rhymed speech in patients with Parkinson’s disease. Comput Methods Programs
Biomed. 2016 Apr;127:301-17. doi: 10.1016/j.cmpb.2015.12.011. PubMed PMID:
26826900.


41: Zemankova P, Lungu O, Huttlova J, Kerkovsky M, Zubor J, Lipova P, Bares M,
Kasparek T. Neuronal substrate and effective connectivity of abnormal movement
sequencing in schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2016 Jun
3;67:1-9. doi: 10.1016/j.pnpbp.2016.01.003. PubMed PMID: 26780603.


42: Shaw DJ, Mareček R, Grosbras MH, Leonard G, Pike GB, Paus T. Co-ordinated
structural and functional covariance in the adolescent brain underlies face
processing performance. Soc Cogn Affect Neurosci. 2016 Apr;11(4):556-68. doi:
10.1093/scan/nsv138. PubMed PMID: 26772669; PubMed Central PMCID: PMC4814784.


43: Klein P, Tyrlikova I, Brazdil M, Rektor I. Brivaracetam for the treatment of
epilepsy. Expert Opin Pharmacother. 2016;17(2):283-95. doi:
10.1517/14656566.2016.1135129. Review. PubMed PMID: 26760311.


44: Kukleta M, Damborská A, Roman R, Rektor I, Brázdil M. The primary motor
cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clin
Neurophysiol. 2016 Feb;127(2):1547-50. doi: 10.1016/j.clinph.2015.11.049. PubMed
PMID: 26712539.


45: Filip P, Šumec R, Baláž M, Bareš M. The clinical phenomenology and
associations of trick maneuvers in cervical dystonia. J Neural Transm (Vienna).
2016 Mar;123(3):269-75. doi: 10.1007/s00702-015-1488-z. PubMed PMID: 26645376.


46: Filip P, Lungu OV, Manto MU, Bareš M. Linking Essential Tremor to the
Cerebellum: Physiological Evidence. Cerebellum. 2016 Dec;15(6):774-780. Review.
PubMed PMID: 26530223.


47: Shaw DJ, Mareček R, Brázdil M. Structural covariance mapping delineates
medial and medio-lateral temporal networks in déjà vu. Brain Imaging Behav. 2016
Dec;10(4):1068-1079. PubMed PMID: 26520830.


48: Veselý B, Antonini A, Rektor I. The contribution of white matter lesions to
Parkinson’s disease motor and gait symptoms: a critical review of the literature.
J Neural Transm (Vienna). 2016 Mar;123(3):241-50. doi: 10.1007/s00702-015-1470-9.
Review. PubMed PMID: 26483133.


49: Bryndziar T, Sedova P, Kramer NM, Mandrekar J, Mikulik R, Brown RD Jr, Klaas
JP. Seizures Following Ischemic Stroke: Frequency of Occurrence and Impact on
Outcome in a Long-Term Population-Based Study. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016
Jan;25(1):150-6. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.09.008. PubMed PMID:
26454641; PubMed Central PMCID: PMC4957641.


50: Mollenhauer B, Parnetti L, Rektorova I, Kramberger MG, Pikkarainen M,
Schulz-Schaeffer WJ, Aarsland D, Svenningsson P, Farotti L, Verbeek MM,
Schlossmacher MG. Biological confounders for the values of cerebrospinal fluid
proteins in Parkinson’s disease and related disorders. J Neurochem. 2016 Oct;139
Suppl 1:290-317. doi: 10.1111/jnc.13390. Review. PubMed PMID: 26452984.


51: Damborská A, Roman R, Brázdil M, Rektor I, Kukleta M. Post-movement
processing in visual oddball task – Evidence from intracerebral recording. Clin
Neurophysiol. 2016 Feb;127(2):1297-306. doi: 10.1016/j.clinph.2015.08.014. PubMed
PMID: 26419611.


52: Veselý B, Rektor I. The contribution of white matter lesions (WML) to
Parkinson’s disease cognitive impairment symptoms: A critical review of the
literature. Parkinsonism Relat Disord. 2016 Jan;22 Suppl 1:S166-70. doi:
10.1016/j.parkreldis.2015.09.019. Review. PubMed PMID: 26391185.


53: Elfmarková N, Gajdoš M, Mračková M, Mekyska J, Mikl M, Rektorová I. Impact of
Parkinson’s disease and levodopa on resting state functional connectivity related
to speech prosody control. Parkinsonism Relat Disord. 2016 Jan;22 Suppl 1:S52-5.
doi: 10.1016/j.parkreldis.2015.09.006. PubMed PMID: 26363673.


54: Simonsen AH, Kuiperij B, El-Agnaf OM, Engelborghs S, Herukka SK, Parnetti L,
Rektorova I, Vanmechelen E, Kapaki E, Verbeek M, Mollenhauer B. The utility of
α-synuclein as biofluid marker in neurodegenerative diseases: a systematic review
of the literature. Biomark Med. 2016;10(1):19-34. doi: 10.2217/BMM.14.105.
Review. PubMed PMID: 26314196.

1: Kukleta M, Damborská A, Roman R, Rektor I, Brázdil M. The primary motor cortex
is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clin Neurophysiol.
2016 Feb;127(2):1547-50. doi: 10.1016/j.clinph.2015.11.049. Epub 2015 Dec 11.
PubMed PMID: 26712539.


2: Khairnar A, Ruda-Kucerova J, Drazanova E, Szabó N, Latta P, Arab A,
Hutter-Paier B, Havas D, Windisch M, Sulcova A, Starcuk Z Jr, Király A, Rektorova
I. Late-stage α-synuclein accumulation in TNWT-61 mouse model of Parkinson’s
disease detected by diffusion kurtosis imaging. J Neurochem. 2015 Dec 19. doi:
10.1111/jnc.13500. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26685006.


3: Volný O, Kašičková L, Coufalová D, Cimflová P, Novák J. microRNAs in
Cerebrovascular Disease. Adv Exp Med Biol. 2015;888:155-95. doi:
10.1007/978-3-319-22671-2_9. Review. PubMed PMID: 26663183.


4: Filip P, Šumec R, Baláž M, Bareš M. The clinical phenomenology and
associations of trick maneuvers in cervical dystonia. J Neural Transm (Vienna).
2016 Mar;123(3):269-75. doi: 10.1007/s00702-015-1488-z. Epub 2015 Dec 8. PubMed
PMID: 26645376.


5: Mazya MV, Lees KR, Collas D, Rand VM, Mikulik R, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N.
IV thrombolysis in very severe and severe ischemic stroke: Results from the
SITS-ISTR Registry. Neurology. 2015 Dec 15;85(24):2098-106. doi:
10.1212/WNL.0000000000002199. Epub 2015 Nov 6. PubMed PMID: 26546630; PubMed
Central PMCID: PMC4691682.


6: Filip P, Lungu OV, Manto MU, Bareš M. Linking Essential Tremor to the
Cerebellum: Physiological Evidence. Cerebellum. 2015 Nov 3. [Epub ahead of print]
PubMed PMID: 26530223.


7: Štillová K, Jurák P, Chládek J, Chrastina J, Halámek J, Bočková M,
Goldemundová S, Říha I, Rektor I. The Role of Anterior Nuclei of the Thalamus: A
Subcortical Gate in Memory Processing: An Intracerebral Recording Study. PLoS
One. 2015 Nov 3;10(11):e0140778. doi: 10.1371/journal.pone.0140778. eCollection
2015. PubMed PMID: 26529407; PubMed Central PMCID: PMC4631321.


8: Shaw DJ, Mareček R, Brázdil M. Structural covariance mapping delineates medial
and medio-lateral temporal networks in déjà vu. Brain Imaging Behav. 2015 Oct 31.
[Epub ahead of print] PubMed PMID: 26520830.


9: Veselý B, Antonini A, Rektor I. The contribution of white matter lesions to
Parkinson’s disease motor and gait symptoms: a critical review of the literature.
J Neural Transm (Vienna). 2016 Mar;123(3):241-50. doi: 10.1007/s00702-015-1470-9.
Epub 2015 Oct 19. PubMed PMID: 26483133.


10: Bryndziar T, Sedova P, Kramer NM, Mandrekar J, Mikulik R, Brown RD Jr, Klaas
JP. Seizures Following Ischemic Stroke: Frequency of Occurrence and Impact on
Outcome in a Long-Term Population-Based Study. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016
Jan;25(1):150-6. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.09.008. Epub 2015 Oct
9. PubMed PMID: 26454641.


11: Mollenhauer B, Parnetti L, Rektorova I, Kramberger MG, Pikkarainen M,
Schulz-Schaeffer WJ, Aarsland D, Svenningsson P, Farotti L, Verbeek MM,
Schlossmacher MG. Biological confounders for the values of cerebrospinal fluid
proteins in Parkinson’s disease and related disorders. J Neurochem. 2015 Oct 10.
doi: 10.1111/jnc.13390. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26452984.


12: Karlinski M, Kobayashi A, Czlonkowska A, Mikulik R, Vaclavik D, Brozman M,
Gdovinova Z, Švigelj V, Csiba L, Fekete K, Kõrv J, Demarin V, Bašic-Kes V,
Vilionskis A, Jatuzis D, Krespi Y, Shamalov N, Andonova S, Ahmed N, Wahlgren N;
Safe Implementation of Treatments in Stroke–East Registry (SITS-EAST)
Investigators. Intravenous Thrombolysis for Stroke Recurring Within 3 Months From
the Previous Event. Stroke. 2015 Nov;46(11):3184-9. doi:
10.1161/STROKEAHA.115.010420. Epub 2015 Oct 8. PubMed PMID: 26451024.


13: Damborská A, Roman R, Brázdil M, Rektor I, Kukleta M. Post-movement
processing in visual oddball task – Evidence from intracerebral recording. Clin
Neurophysiol. 2016 Feb;127(2):1297-306. doi: 10.1016/j.clinph.2015.08.014. Epub
2015 Sep 4. PubMed PMID: 26419611.


14: Anderkova L, Eliasova I, Marecek R, Janousova E, Rektorova I. Distinct
Pattern of Gray Matter Atrophy in Mild Alzheimer’s Disease Impacts on Cognitive
Outcomes of Noninvasive Brain Stimulation. J Alzheimers Dis. 2015;48(1):251-60.
doi: 10.3233/JAD-150067. PubMed PMID: 26401945.


15: Veselý B, Rektor I. The contribution of white matter lesions (WML) to
Parkinson’s disease cognitive impairment symptoms: A critical review of the
literature. Parkinsonism Relat Disord. 2016 Jan;22 Suppl 1:S166-70. doi:
10.1016/j.parkreldis.2015.09.019. Epub 2015 Sep 5. PubMed PMID: 26391185.


16: Elfmarková N, Gajdoš M, Mračková M, Mekyska J, Mikl M, Rektorová I. Impact of
Parkinson’s disease and levodopa on resting state functional connectivity related
to speech prosody control. Parkinsonism Relat Disord. 2016 Jan;22 Suppl 1:S52-5.
doi: 10.1016/j.parkreldis.2015.09.006. Epub 2015 Sep 3. PubMed PMID: 26363673.


17: Dufek M, Rektorova I, Thon V, Lokaj J, Rektor I. Interleukin-6 May Contribute
to Mortality in Parkinson’s Disease Patients: A 4-Year Prospective Study.
Parkinsons Dis. 2015;2015:898192. doi: 10.1155/2015/898192. Epub 2015 Aug 16.
PubMed PMID: 26351617; PubMed Central PMCID: PMC4553204.


18: Berankova D, Janousova E, Mrackova M, Eliasova I, Kostalova M, Skutilova S,
Rektorova I. Addenbrooke’s Cognitive Examination and Individual Domain Cut-Off
Scores for Discriminating between Different Cognitive Subtypes of Parkinson’s
Disease. Parkinsons Dis. 2015;2015:579417. doi: 10.1155/2015/579417. Epub 2015
Aug 17. PubMed PMID: 26351616; PubMed Central PMCID: PMC4553334.


19: Labbé C, Ogaki K, Lorenzo-Betancor O, Soto-Ortolaza AI, Walton RL, Rayaprolu
S, Fujioka S, Murray ME, Heckman MG, Puschmann A, McCarthy A, Lynch T, Siuda J,
Opala G, Rudzinska M, Krygowska-Wajs A, Barcikowska M, Czyzewski K, Sanotsky Y,
Rektorová I, McLean PJ, Rademakers R, Ertekin-Taner N, Hassan A, Ahlskog JE,
Boeve BF, Petersen RC, Maraganore DM, Adler CH, Ferman TJ, Parisi JE,
Graff-Radford NR, Uitti RJ, Wszolek ZK, Dickson DW, Ross OA. Role for the
microtubule-associated protein tau variant p.A152T in risk of
α-synucleinopathies. Neurology. 2015 Nov 10;85(19):1680-6. doi:
10.1212/WNL.0000000000001946. Epub 2015 Sep 2. Erratum in: Neurology. 2015 Nov
10;85(19):1728. PubMed PMID: 26333800; PubMed Central PMCID: PMC4653108.


20: Simonsen AH, Kuiperij B, El-Agnaf OM, Engelborghs S, Herukka SK, Parnetti L,
Rektorova I, Vanmechelen E, Kapaki E, Verbeek M, Mollenhauer B. The utility of
α-synuclein as biofluid marker in neurodegenerative diseases: a systematic review
of the literature. Biomark Med. 2016;10(1):19-34. doi: 10.2217/BMM.14.105. Epub
2015 Aug 28. PubMed PMID: 26314196.


21: Lorenzo-Betancor O, Ogaki K, Soto-Ortolaza AI, Labbe C, Walton RL, Strongosky
AJ, van Gerpen JA, Uitti RJ, McLean PJ, Springer W, Siuda J, Opala G,
Krygowska-Wajs A, Barcikowska M, Czyzewski K, McCarthy A, Lynch T, Puschmann A,
Rektorova I, Sanotsky Y, Vilariño-Güell C, Farrer MJ, Ferman TJ, Boeve BF,
Petersen RC, Parisi JE, Graff-Radford NR, Dickson DW, Wszolek ZK, Ross OA.
DNAJC13 p.Asn855Ser mutation screening in Parkinson’s disease and pathologically
confirmed Lewy body disease patients. Eur J Neurol. 2015 Sep;22(9):1323-5. doi:
10.1111/ene.12770. PubMed PMID: 26278106; PubMed Central PMCID: PMC4542017.


22: Korczyn AD, Schachter SC, Amlerova J, Bialer M, van Emde Boas W, Brázdil M,
Brodtkorb E, Engel J Jr, Gotman J, Komárek V, Leppik IE, Marusic P, Meletti S,
Metternich B, Moulin CJ, Muhlert N, Mula M, Nakken KO, Picard F, Schulze-Bonhage
A, Theodore W, Wolf P, Zeman A, Rektor I. Third International Congress on
Epilepsy, Brain and Mind: Part 1. Epilepsy Behav. 2015 Sep;50:116-37. doi:
10.1016/j.yebeh.2015.06.044. Epub 2015 Aug 11. Review. PubMed PMID: 26276417.


23: Rektor I, Schachter SC, Arya R, Arzy S, Braakman H, Brodie MJ, Brugger P,
Chang BS, Guekht A, Hermann B, Hesdorffer DC, Jones-Gotman M, Kanner AM,
Garcia-Larrea L, Mareš P, Mula M, Neufeld M, Risse GL, Ryvlin P, Seeck M, Tomson
T, Korczyn AD. Third International Congress on Epilepsy, Brain, and Mind: Part 2.
Epilepsy Behav. 2015 Sep;50:138-59. doi: 10.1016/j.yebeh.2015.07.014. Epub 2015
Aug 8. Review. PubMed PMID: 26264466.


24: Chrastina J, Novak Z, Brazdil M, Hermanova M. Glioblastoma Multiforme in a
Patient with Isolated Hemimegalencephaly. J Neurol Surg Rep. 2015
Jul;76(1):e160-3. doi: 10.1055/s-0035-1554929. Epub 2015 Jun 26. PubMed PMID:
26251796; PubMed Central PMCID: PMC4520982.


25: Šumec R, Filip P, Sheardová K, Bareš M. Psychological Benefits of
Nonpharmacological Methods Aimed for Improving Balance in Parkinson’s Disease: A
Systematic Review. Behav Neurol. 2015;2015:620674. doi: 10.1155/2015/620674. Epub
2015 Jul 7. Review. PubMed PMID: 26236107; PubMed Central PMCID: PMC4508472.


26: Brázdil M, Cimbálník J, Roman R, Shaw DJ, Stead MM, Daniel P, Jurák P,
Halámek J. Impact of cognitive stimulation on ripples within human epileptic and
non-epileptic hippocampus. BMC Neurosci. 2015 Jul 25;16:47. doi:
10.1186/s12868-015-0184-0. PubMed PMID: 26205426; PubMed Central PMCID:
PMC4513957.


27: Tsivgoulis G, Kadlecová P, Kobayashi A, Czlonkowska A, Brozman M, Švigelj V,
Csiba L, Kõrv J, Demarin V, Vilionskis A, Jatuzis D, Katsanos AH, Rudolf J,
Krespi Y, Mikulik R. Safety of Statin Pretreatment in Intravenous Thrombolysis
for Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2015 Sep;46(9):2681-4. doi:
10.1161/STROKEAHA.115.010244. Epub 2015 Jul 14. PubMed PMID: 26173726.


28: Barton M, Marecek R, Rektor I, Filip P, Janousova E, Mikl M. Sensitivity of
PPI analysis to differences in noise reduction strategies. J Neurosci Methods.
2015 Sep 30;253:218-32. doi: 10.1016/j.jneumeth.2015.06.021. Epub 2015 Jul 8.
PubMed PMID: 26162613.


29: Khairnar A, Latta P, Drazanova E, Ruda-Kucerova J, Szabó N, Arab A,
Hutter-Paier B, Havas D, Windisch M, Sulcova A, Starcuk Z Jr, Rektorova I.
Diffusion Kurtosis Imaging Detects Microstructural Alterations in Brain of
α-Synuclein Overexpressing Transgenic Mouse Model of Parkinson’s Disease: A Pilot
Study. Neurotox Res. 2015 Nov;28(4):281-9. doi: 10.1007/s12640-015-9537-9. Epub
2015 Jul 8. PubMed PMID: 26153486.


30: Sedova P, Brown RD Jr, Zvolsky M, Kadlecova P, Bryndziar T, Volny O, Weiss V,
Bednarik J, Mikulik R. Validation of Stroke Diagnosis in the National Registry of
Hospitalized Patients in the Czech Republic. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015
Sep;24(9):2032-8. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.04.019. Epub 2015 Jun
30. PubMed PMID: 26139454.


31: Mikulik R, Wahlgren N. Treatment of acute stroke: an update. J Intern Med.
2015 Aug;278(2):145-65. doi: 10.1111/joim.12387. Epub 2015 Jul 1. Review. PubMed
PMID: 26130489.


32: Izakovicova Holla L, Borilova Linhartova P, Lucanova S, Kastovsky J, Musilova
K, Bartosova M, Kukletova M, Kukla L, Dusek L. GLUT2 and TAS1R2 Polymorphisms and
Susceptibility to Dental Caries. Caries Res. 2015;49(4):417-24. doi:
10.1159/000430958. Epub 2015 Jun 24. PubMed PMID: 26112465.


33: Fajkus J, Mikl M, Shaw DJ, Brázdil M. An fMRI investigation into the effect
of preceding stimuli during visual oddball tasks. J Neurosci Methods. 2015 Aug
15;251:56-61. doi: 10.1016/j.jneumeth.2015.05.005. Epub 2015 May 16. PubMed PMID:
25989317.


34: Ryzí M, Rektor I, Ošlejšková H, Novák Z, Hemza J, Chrastina J, Brázdil M.
Response to „Failed epilepsy surgery: It is not too late“. Epilepsy Res. 2015
Jul;113:153-4. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2015.04.006. Epub 2015 Apr 18. PubMed
PMID: 25936620.


35: Bednařík P, Moheet A, Deelchand DK, Emir UE, Eberly LE, Bareš M, Seaquist ER,
Öz G. Feasibility and reproducibility of neurochemical profile quantification in
the human hippocampus at 3 T. NMR Biomed. 2015 Jun;28(6):685-93. doi:
10.1002/nbm.3309. Epub 2015 Apr 22. PubMed PMID: 25904240; PubMed Central PMCID:
PMC4454404.


36: Labounek R, Lamoš M, Mareček R, Brázdil M, Jan J. Exploring task-related
variability in fMRI data using fluctuations in power spectrum of simultaneously
acquired EEG. J Neurosci Methods. 2015 Apr 30;245:125-36. doi:
10.1016/j.jneumeth.2015.02.016. Epub 2015 Feb 24. PubMed PMID: 25724321.


37: Kadlecová P, Andel R, Mikulík R, Handing EP, Pedersen NL. Alcohol consumption
at midlife and risk of stroke during 43 years of follow-up: cohort and twin
analyses. Stroke. 2015 Mar;46(3):627-33. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.006724. Epub
2015 Jan 29. PubMed PMID: 25634001.


38: Ryzí M, Brázdil M, Novák Z, Hemza J, Chrastina J, Ošlejšková H, Rektor I,
Kuba R. Long-term outcomes in patients after epilepsy surgery failure. Epilepsy
Res. 2015 Feb;110:71-7. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2014.11.011. Epub 2014 Nov 22.
PubMed PMID: 25616458.


39: Cooray C, Fekete K, Mikulik R, Lees KR, Wahlgren N, Ahmed N. Threshold for
NIH stroke scale in predicting vessel occlusion and functional outcome after
stroke thrombolysis. Int J Stroke. 2015 Aug;10(6):822-9. doi: 10.1111/ijs.12451.
Epub 2015 Jan 15. PubMed PMID: 25588617.


41: Rektor I, Bočková M, Chrastina J, Rektorová I, Baláž M. The modulatory role
of subthalamic nucleus in cognitive functions – a viewpoint. Clin Neurophysiol.
2015 Apr;126(4):653-8. doi: 10.1016/j.clinph.2014.10.156. Epub 2014 Nov 8.
Review. PubMed PMID: 25487910.


42: Barlinn K, Kolieskova S, Shahripour RB, Kepplinger J, Boehme AK, Siepmann T,
Puetz V, Bodechtel U, Jordan WD, Alexandrov AV. Increased pulsatility of the
intracranial blood flow spectral waveform on transcranial Doppler does not point
to peripheral arterial disease in stroke patients. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015
Jan;24(1):189-95. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.08.014. Epub 2014 Nov
6. PubMed PMID: 25440327; PubMed Central PMCID: PMC4602393.


44: Bareš M, Apps R, Kikinis Z, Timmann D, Oz G, Ashe JJ, Loft M, Koutsikou S,
Cerminara N, Bushara KO, Kašpárek T. Proceedings of the workshop on Cerebellum,
Basal Ganglia and Cortical Connections Unmasked in Health and Disorder held in
Brno, Czech Republic, October 17th, 2013. Cerebellum. 2015 Apr;14(2):142-50. doi:
10.1007/s12311-014-0595-y. PubMed PMID: 25205331.


45: Bočková M, Chládek J, Jurák P, Halámek J, Štillová K, Baláž M, Chrastina J,
Rektor I. Complex motor-cognitive factors processed in the anterior nucleus of
the thalamus: an intracerebral recording study. Brain Topogr. 2015
Mar;28(2):269-78. doi: 10.1007/s10548-014-0373-7. Epub 2014 May 17. PubMed PMID:
24838818.

Ryzí M, Brázdil M, Novák Z, Hemza J, Chrastina J, Ošlejšková H, Rektor I, Kuba R.
Long-term outcomes in patients after epilepsy surgery failure. Epilepsy Res.
2015 Feb;110:71-7. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2014.11.011. Epub 2014 Nov 22.
PubMed PMID: 25616458.


Rektor I, Bočková M, Chrastina J, Rektorová I, Baláž M.
The modulatory role of subthalamic nucleus in cognitive functions
– A viewpoint. Clin Neurophysiol. 2014Nov 8. pii: S1388-2457(14)00726-3. doi: 10.1016/j.clinph.2014.10.156. [Epub aheadof print] Review.
PubMed PMID: 25487910.


Rektor I. Comments on Knake S, et al.
Status epilepticus: a critical review.
Epilepsy & behavior 2009;15:10-14. Epilepsy Behav. 2014 Nov;40:56-7. doi:
10.1016/j.yebeh.2014.09.083. Epub 2014 Nov 11.
PubMed PMID: 25453547.


Chrastina J, Novak Z, Brichta J, Pavlik P, Riha I, Němec P.
Neurosurgical treatment of cerebrovascular complications of heart surgeries and interventions.
Turk Neurosurg. 2014;24(6):897-905. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.10240-13.0.
PubMed PMID: 25448207.


Bob P, Roman R, Svetlak M, Kukleta M, Chladek J, Brazdil M.
Preictal dynamics of EEG complexity in intracranially recorded epileptic seizure: a case report.
Medicine (Baltimore). 2014 Nov;93(23):e151. doi: 10.1097/MD.0000000000000151.
PubMed PMID: 25415671.


Řehulka P, Doležalová I, Janoušová E, Tomášek M, Marusič P, Brázdil M, Kuba R.
Ictal and postictal semiology in patients with bilateral temporal lobe epilepsy.
Epilepsy Behav. 2014 Dec;41:40-6. doi: 10.1016/j.yebeh.2014.09.033. Epub 2014 Oct 1.
PubMed PMID: 25282104.

Novotná J, Kadlecová P, Czlonkowska A, Brozman M, Švigelj V, Csiba L, Kõrv J, Demarin V, Vilionskis A,Mikulík R; SITS-EAST
Investigators. Hyperdense cerebral artery computed tomography sign is associated with stroke severity rather than stroke subtype.
J Stroke Cerebrovasc Dis. 2014 Nov-Dec;23(10):2533-9. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.04.034. Epub 2014 Sep 27.
PubMed PMID:25267589.


Drotár P, Mekyska J, Rektorová I, Masarová L, Smékal Z, Faundez-Zanuy M.
Analysis of in-air movement in handwriting: A novel marker for Parkinson’s
disease.
Comput Methods Programs Biomed. 2014 Dec;117(3):405-11. doi:10.1016/j.cmpb.2014.08.007. Epub 2014
Sep 17.
PubMed PMID: 25261003.


Eliasova I, Anderkova L, Marecek R, Rektorova I.
Non-invasive brain stimulation of the right inferior frontal gyrus may improve attention in early
Alzheimer’s disease: a pilot study.
J Neurol Sci. 2014 Nov 15;346(1-2):318-22.doi: 10.1016/j.jns.2014.08.036. Epub 2014 Aug 29.
PubMed PMID: 25216556.

Bareš M, Apps R, Kikinis Z, Timmann D, Oz G, Ashe JJ, Loft M, Koutsikou S,Cerminara N, Bushara KO, Kašpárek T.
Proceedings of the workshop on Cerebellum,Basal Ganglia and Cortical Connections Unmasked in Health and Disorder Held in Brno, Czech Republic,
October 17th, 2013. Cerebellum. 2014 Sep 10. [Epub ahead ofprint]
PubMed PMID: 25205331.


Sheardova K, Laczó J, Vyhnalek M, Andel R, Mokrisova I, Vlcek K, Amlerova J,
Hort J.
Famous landmark identification in amnestic mild cognitive impairment and
Alzheimer’s disease.
PLoS One. 2014 Aug 21;9(8):e105623. doi:10.1371/journal.pone.0105623. eCollection 2014.
PubMed PMID: 25144755; PubMedCentral PMCID: PMC4140812.


Krajcovicova L, Marecek R, Mikl M, Rektorova I.
Disruption of resting functional connectivity in Alzheimer’s patients and at-risk subjects.
Curr Neurol Neurosci Rep. 2014 Oct;14(10):491. doi: 10.1007/s11910-014-0491-3.
PubMed PMID:25120223.


Zelinková J, Shaw DJ, Mareček R, Mikl M, Urbánek T, Havlíčková D, Zámečník P,Haitová P, Brázdil M.
An evaluation of traffic-awareness campaign videos: empathyinduction is associated with brain
function within superior temporal sulcus.
Behav Brain Funct. 2014 Aug 12;10:27. doi: 10.1186/1744-9081-10-27.
PubMed PMID: 25118071; PubMed Central PMCID: PMC4149038.


Rektorova I, Krajcovicova L, Marecek R, Novakova M, Mikl M.
Default mode network connectivity patterns associated with visual processing at different
stages of Parkinson’s disease.
J Alzheimers Dis. 2014;42 Suppl 3:S217-28. doi:10.3233/JAD-132684.
PubMed PMID: 25114077.


Haršány M, Kadlecová P, Švigelj V, Kõrv J, Kes VB, Vilionskis A, Krespi Y,
Mikulík R; SITS-EAST
Investigators. Factors influencing door-to-imaging time:analysis of the safe implementation of treatments in Stroke-EAST registry. JStroke Cerebrovasc Dis. 2014 Sep;23(8):2122-9. doi:
10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.03.019. Epub 2014 Aug 6.
PubMed PMID:25106830.


Martinkovic L, Hecimovic H, Sulc V, Marecek R, Marusic P.
Modern techniques of epileptic focus localization.
Int Rev Neurobiol. 2014;114:245-78. doi:10.1016/B978-0-12-418693-4.00010-8.
PubMed PMID: 25078505.


Doležalová I, Brázdil M, Hermanová M, Janoušová E, Kuba R.
Effect of partial drug withdrawal on the lateralization of interictal epileptiform discharges and
its relationship to surgical outcome in patients with hippocampal sclerosis.
Epilepsy Res. 2014 Oct;108(8):1406-16. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2014.06.009.Epub 2014 Jul 5.
PubMed PMID: 25052709.


Magerova H, Vyhnalek M, Laczo J, Andel R, Rektorova I, Kadlecova A, Bojar M, Hort J.
Odor identification in frontotemporal lobar degeneration subtypes.
Am JAlzheimers Dis Other Demen. 2014 Dec;29(8):762-8. doi: 10.1177/1533317514539033. Epub 2014 Jun 16. PubMed PMID: 24939002.


Bočková M, Chládek J, Jurák P, Halámek J, Stillová K, Baláž M, Chrastina J,Rektor I.
Complex Motor-Cognitive Factors Processed in the Anterior Nucleus of the Thalamus:
An Intracerebral Recording Study. Brain Topogr. 2014 May 17. [Epub ahead of print]
PubMed PMID: 24838818.


Tsivgoulis G, Krogias C, Georgiadis GS, Mikulik R, Safouris A, Meves SH,Voumvourakis K, Haršány M, Staffa R, Papageorgiou SG, Katsanos AH, Lazaris A,Mumme A, Lazarides M, Vasdekis SN.
Safety of early endarterectomy in patients with symptomatic carotid artery stenosis:
an international multicenter study. EurJ Neurol. 2014 Oct;21(10):1251-7, e75-6. doi: 10.1111/ene.12461. Epub 2014 May17.
PubMed PMID: 24837913.


Minks E, Jurák P, Chládek J, Chrastina J, Halámek J, Shaw DJ, Bareš M.
Mismatch negativity-like potential (MMN-like) in the subthalamic nuclei in Parkinson’s disease patients.
J Neural Transm. 2014 Dec;121(12):1507-22. doi:10.1007/s00702-014-1221-3. Epub 2014 May 9.
PubMed PMID: 24809684.


Krajcovicova L, Mikl M, Marecek R, Rektorova I.
Disturbed default mode network connectivity patterns in Alzheimer’s disease associated with visual processing. J Alzheimers Dis. 2014;41(4):1229-38. doi: 10.3233/JAD-131208.
PubMed PMID: 24799341.


Mazya MV, Ahmed N, Ford GA, Hobohm C, Mikulik R, Nunes AP, Wahlgren N.
Remote or extraischemic intracerebral hemorrhage–an uncommon complication of strokethrombolysis:
results from the safe implementation of treatments instroke-international stroke thrombolysis register. Stroke. 2014 Jun;45(6):1657-63. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.004923. Epub 2014 May 1.
PubMed PMID: 24788971.


Laczó J, Andel R, Vyhnalek M, Vlcek K, Nedelska Z, Matoska V, Gazova I,Mokrisova I, Sheardova K, Hort J. APOE and spatial navigation in amnestic MCI:
results from a computer-based test. Neuropsychology. 2014 Sep;28(5):676-84. doi: 10.1037/neu0000072. Epub 2014 Apr 21.
PubMed PMID: 24749727.


Sobotková P, Goldemund D, Reif M, Mikulík R.
Predictors of noticing stroke educational campaign.
J Stroke Cerebrovasc Dis.2014 Jul;23(6):1662-8. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.01.013. Epub 2014 Apr.13.
PubMed PMID:24725812.


Danhofer P, Brázdil M, Ošlejšková H, Kuba R.
Long-term seizure outcome in patients with juvenile absence epilepsy;
a retrospective study in a tertiary referral center. Seizure. 2014 Jun;23(6):443-7. doi: 10.1016/j.seizure.2014.03.002. Epub 2014 Mar 12.
PubMed PMID: 24684814.


Vyhnalek M, Nikolai T, Andel R, Nedelska Z, Rubínová E, Marková H, Laczó J,Bezdicek O, Sheardova K, Hort J. Neuropsychological correlates of hippocampal atrophy in memory testing in nondemented older adults.
J Alzheimers Dis. 2014;42 Suppl 3:S81-90. doi: 10.3233/JAD-132642.
PubMed PMID: 24670399.


Aulická SR, Jurák P, Chládek J, Daniel P, Halámek J, Baláž M, Bočková M,Chrastina J, Rektor I.
Subthalamic nucleus involvement in executive functions with increased cognitive load:
a subthalamic nucleus and anterior cingulate cortex depth recording study. J Neural Transm. 2014 Oct;121(10):1287-96. doi:10.1007/s00702-014-1191-5. Epub 2014 Mar 23.
PubMed PMID: 24658745.


Vanicek J, Bulik M, Brichta J, Jancalek R.
Utility of a rescue endovascular therapy for the treatment of major strokes refractory to full-dose intravenous
thrombolysis.
Br J Radiol. 2014 Apr;87(1036):20130545. doi: 10.1259/bjr.20130545.Epub 2014 Feb 7.
PubMed PMID: 24641217; PubMed Central PMCID: PMC4067016.


Bareš M, Kaňovský P, Rektor I.
Motor cortex plasticity and excitability in Parkinson’s disease.
Clin Neurophysiol. 2014 Oct;125(10):2135-6. doi:10.1016/j.clinph.2014.01.032. Epub 2014 Feb 22.
PubMed PMID: 24631014.


Streitová H, Bareš M.
Long-term therapy of benign essential blepharospasm and facial hemispasm with botulinum toxin A: retrospective assessment of the clinical and quality of life impact in patients treated for more than 15 years. Acta
Neurol Belg. 2014 Dec;114(4):285-91. doi: 10.1007/s13760-014-0285-z. Epub 2014 Mar 7.
PubMed PMID: 24604684.


Anderkova L, Rektorova I.
Cognitive effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with neurodegenerative diseases – clinician’s perspective. J Neurol Sci. 2014 Apr 15;339(1-2):15-25. doi:10.1016/j.jns.2014.01.037. Epub 2014 Feb 4. Review.
PubMed PMID: 24530170.


Karlinski M, Kobayashi A, Czlonkowska A, Mikulik R, Vaclavik D, Brozman M,Svigelj V, Csiba L, Fekete K, Kõrv J, Demarin V, Vilionskis A, Jatuzis D, Krespi Y, Ahmed N, Wahlgren N; Safe Implementation of Treatments in Stroke–EasternEurope (SITS-EAST) Investigators.
Role of preexisting disability in patients treated with intravenous thrombolysis for ischemic stroke.
Stroke. 2014 Mar;45(3):770-5. doi: 10.1161/STROKEAHA.113.003744. Epub 2014 Feb 4.
PubMed PMID:24496395.


Marciniak R, Sheardova K, Cermáková P, Hudeček D, Sumec R, Hort J.
Effect of meditation on cognitive functions in context of aging and neurodegenerative diseases.
Front Behav Neurosci. 2014 Jan 27;8:17. doi: 10.3389/fnbeh.2014.00017. eCollection 2014. Review.
PubMed PMID: 24478663; PubMed Central PMCID:PMC3903052.


Urbanova B, Tomek A, Mikulik R, Magerova H, Horinek D, Hort J.
Neurosonological Examination: A Non-Invasive Approach for the Detection of Cerebrovascular Impairment in AD. Front Behav Neurosci. 2014 Jan 21;8:4. doi:10.3389/fnbeh.2014.00004. eCollection 2014. Review.
PubMed PMID: 24478651; PubMed Central PMCID: PMC3896883.


Rektorova I, Biundo R, Marecek R, Weis L, Aarsland D, Antonini A.
Grey matter changes in cognitively impaired Parkinson’s disease patients.
PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e85595. doi: 10.1371/journal.pone.0085595. eCollection 2014.
PubMed PMID:24465612; PubMed Central PMCID: PMC3897481.


Hanáková P, Brázdil M, Novák Z, Hemza J, Chrastina J, Ošlejšková H, HermanováM, Pažourková M, Rektor I,Kuba R.
Long-term outcome and predictors of resective surgery prognosis in patients with refractory extratemporal epilepsy.
Seizure.2014 Apr;23(4):266-73. doi: 10.1016/j.seizure.2013.12.003. Epub 2013 Dec 13.
PubMed PMID: 24378203.


Lorenzano S, Ahmed N, Tatlisumak T, Gomis M, Dávalos A, Mikulik R, Sevcik P, Ollikainen J, Wahlgren N, Toni D; SITS Investigators.
Within-day and weekly variations of thrombolysis in acute ischemic stroke:
results from safeimplementation of treatments in stroke-international stroke thrombolysis
register. Stroke. 2014 Jan;45(1):176-84. doi: 10.1161/STROKEAHA.113.002133. Epub 2013 Nov 21.
PubMed PMID: 24262329.


Rektorova I.
Resting-state networks in Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease.
Neurodegener Dis. 2014;13(2-3):186-8. doi: 10.1159/000354237. Epub 2013 Sep 4. Review.
PubMed PMID: 24008996.


Tsivgoulis G, Sharma VK, Mikulik R, Krogias C, Haršány M, Bavarsad ShahripourR, Athanasiadis D, Teoh HL, Piperidou C, Alexandrov AV.
Intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke occurring during hospitalization for transient ischemic attack. Int J Stroke. 2014 Jun;9(4):413-8. doi: 10.1111/ijs.12125. Epub 2013 Aug 26.
PubMed PMID: 23981541.


Husárová I, Lungu OV, Mareček R, Mikl M, Gescheidt T, Krupa P, Bareš M.
Functional imaging of the cerebellum and basal ganglia during predictive motor timing in early Parkinson’s disease.
J Neuroimaging. 2014 Jan-Feb;24(1):45-53.doi: 10.1111/j.1552-6569.2011.00663.x. Epub 2011 Dec 30.
PubMed PMID: 22211726.

Acoustic evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor aspects of speech in Parkinson’s disease. Eliasova I, Mekyska J, Kostalova M, Marecek R, Smekal Z, Rektorova I. J Neural Transm. 2013 Apr;120(4):597-605. doi: 10.1007/s00702-012-0953-1. Epub 2012 Dec 20.


Adjunctive brivaracetam for uncontrolled focal and generalized epilepsies: results of a phase III, double-blind, randomized, placebo-controlled, flexible-dose trial.Kwan P, Trinka E, Van Paesschen W, Rektor I, Johnson ME, Lu S.Epilepsia. 2014 Jan;55(1):38-46. doi: 10.1111/epi.12391. Epub 2013 Oct 3.


Analysis of evoked deep brain connectivity. Klimes P, Janecek J, Jurak P, Halamek J, Chladek H, Brazdil M. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2013;2013:4358-61. doi: 10.1109/EMBC.2013.6610511.


Association between the basal ganglia and large-scale brain networks in epilepsy. Rektor I, Tomčík J, Mikl M, Mareček R, Brázdil M, Rektorová I. Brain Topogr. 2013 Apr;26(2):355-62. doi: 10.1007/s10548-012-0272-8. Epub 2013 Feb 12.


Brain functional connectivity of male patients in remission after the first episode of schizophrenia. Kasparek T, Prikryl R, Rehulova J, Marecek R, Mikl M, Prikrylova H, Vanicek J, Ceskova E. Hum Brain Mapp. 2013 Mar;34(3):726-37. PMID:


Comparing the effects of cortical resection and vagus nerve stimulation in patients with nonlesional extratemporal epilepsy. Kuba R, Novák Z, Chrastina J, Pažourková M, Hermanová M, Ošlejšková H, Rektor I, Brázdil M. Epilepsy Behav. 2013 Sep;28(3):474-80. doi: 10.1016/j.yebeh.2013.05.036. Epub 2013 Jul 25.


Copying you copying me: interpersonal motor co-ordination influences automatic imitation. Shaw DJ, Czekóová K, Chromec J, Mareček R, Brázdil M. PLoS One. 2013 Dec 31;8(12):e84820. doi: 10.1371/journal.pone.0084820. eCollection 2013.


DBS amplitude setting can improve aspects of quality of life in patients with Parkinson’s disease. Baláž M, Bočková M, Rektor I. J Neural Transm. 2013 Apr;120(4):643-8. doi: 10.1007/s00702-013-0990-4. Epub 2013 Mar 9.


Does sex influence the response to intravenous thrombolysis in ischemic stroke?: answers from safe implementation of treatments in Stroke-International Stroke Thrombolysis Register. Lorenzano S, Ahmed N, Falcou A, Mikulik R, Tatlisumak T, Roffe C, Wahlgren N, Toni D; SITS Investigators. Stroke. 2013 Dec;44(12):3401-6. doi: 10.1161/STROKEAHA.113.002908. Epub 2013 Oct 30.


Dosing of tissue plasminogen activator often differs from 0.9 mg/kg, but does not affect the outcome. Aulicky P, Rabinstein A, Seet RC, Neumann J, Mikulik R. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Nov;22(8):1293-7. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2012.10.010. Epub 2012 Dec 14.


Dystonia and the cerebellum: a new field of interest in movement disorders? Filip P, Lungu OV, Bareš M. Clin Neurophysiol. 2013 Jul;124(7):1269-76. doi: 10.1016/j.clinph.2013.01.003. Epub 2013 Feb 17. Review.


Epilepsy, behavior, and art (Epilepsy, Brain, and Mind, part 1). Rektor I, Schachter SC, Arzy S, Baloyannis SJ, Bazil C, Brázdil M, Engel J Jr, Helmstaedter G, Hesdorffer DC, Jones-Gotman M, Kesner L, Komárek V, Krämer G, Leppik IE, Mann MW, Mula M, Risse GL, Stoker GW, Kasteleijn-Nolst Trenité DG, Trimble M, Tyrliková I, Korczyn AD. Epilepsy Behav. 2013 Aug;28(2):261-82. doi: 10.1016/j.yebeh.2013.03.011. Epub 2013 Jun 10. Review.


Epilepsy, cognition, and neuropsychiatry (Epilepsy, Brain, and Mind, part 2).Korczyn AD, Schachter SC, Brodie MJ, Dalal SS, Engel J Jr, Guekht A, Hecimovic H, Jerbi K, Kanner AM, Johannessen Landmark C, Mares P, Marusic P, Meletti S, Mula M, Patsalos PN, Reuber M, Ryvlin P, Štillová K, Tuchman R, Rektor I.Epilepsy Behav. 2013 Aug;28(2):283-302. doi: 10.1016/j.yebeh.2013.03.012. Epub 2013 Jun 10. Review.


Functional anatomy of outcome evaluation during Iowa Gambling Task performance in patients with Parkinson’s disease: an fMRI study. Gescheidt T, Mareček R, Mikl M, Czekóová K, Urbánek T, Vaníček J, Shaw DJ, Bareš M. Neurol Sci. 2013 Dec;34(12):2159-66. doi: 10.1007/s10072-013-1439-0. Epub 2013 Apr 23.


Generalized myoclonus as a prominent symptom in a patient with FTLD-TDP.Pail M, Matej R, Husarova I, Rektorova I.J Neurol. 2013 Jun;260(6):1681-3. doi: 10.1007/s00415-013-6942-y. Epub 2013 May 9.


Hippocampal negative event-related potential recorded in humans during a simple sensorimotor task occurs independently of motor execution. Roman R, Brázdil M, Chládek J, Rektor I, Jurák P, Světlák M, Damborská A, Shaw DJ, Kukleta M. Hippocampus. 2013 Dec;23(12):1337-44. doi: 10.1002/hipo.22173. Epub 2013 Sep 9.


Intracerebrally recorded high frequency oscillations: simple visual assessment versus automated detection. Pail M, Halámek J, Daniel P, Kuba R, Tyrlíková I, Chrastina J, Jurák P, Rektor I, Brázdil M. Clin Neurophysiol. 2013 Oct;124(10):1935-42. doi: 10.1016/j.clinph.2013.03.032. Epub 2013 May 21.


Intracranial EEG seizure onset patterns in unilateral temporal lobe epilepsy and their relationship to other variables. Doležalová I, Brázdil M, Hermanová M, Horáková I, Rektor I, Kuba R. Clin Neurophysiol. 2013 Jun;124(6):1079-88. doi: 10.1016/j.clinph.2012.12.046. Epub 2013 Feb 13.


Intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke occurring during hospitalization for transient ischemic attack. Tsivgoulis G, Sharma VK, Mikulik R, Krogias C, Haršány M, Bavarsad Shahripour R, Athanasiadis D, Teoh HL, Piperidou C, Alexandrov AV. Int J Stroke. 2013 Aug 26. doi: 10.1111/ijs.12125. [Epub ahead of print]


Long-term outcome and predictors of resective surgery prognosis in patients with refractory extratemporal epilepsy. Hanáková P, Brázdil M, Novák Z, Hemza J, Chrastina J, Ošlejšková H, Hermanová M, Pažourková M, Rektor I, Kuba R. Seizure. 2013 Dec 13. pii: S1059-1311(13)00340-3. doi: 10.1016/j.seizure.2013.12.003. [Epub ahead of print]


Long-term vagus nerve stimulation in children with focal epilepsy. Ryzí M, Brázdil M, Novák Z, Chrastina J, Ošlejšková H, Rektor I, Kuba R. Acta Neurol Scand. 2013 May;127(5):316-22. doi: 10.1111/ane.12009. Epub 2012 Sep 20.


On the time course of synchronization patterns of neuronal discharges in the human brain during cognitive tasks. Brázdil M, Janeček J, Klimeš P, Mareček R, Roman R, Jurák P, Chládek J, Daniel P, Rektor I, Halámek J, Plešinger F, Jirsa V. PLoS One. 2013 May 16;8(5):e63293. doi: 10.1371/journal.pone.0063293. Print 2013.


Oscillatory changes in cognitive networks activated during a three-stimulus visual paradigm: an intracerebral study. Bočková M, Chládek J, Šímová L, Jurák P, Halámek J, Rektor I. Clin Neurophysiol. 2013 Feb;124(2):283-91. doi: 10.1016/j.clinph.2012.07.009. Epub 2012 Aug 28.


Perampanel, a novel, non-competitive, selective AMPA receptor antagonist as adjunctive therapy for treatment-resistant partial-onset seizures. Rektor I. Expert Opin Pharmacother. 2013 Feb;14(2):225-35. doi: 10.1517/14656566.2013.754883. Epub 2012 Dec 23. Review.


Rare neurological presentation of human granulocytic anaplasmosis.Vanicek J, Stastnik M, Kianicka B, Bares M, Bulik M.Eur J Neurol. 2013 May;20(5):e70-2. doi: 10.1111/ene.12110. No abstract available.


Recognition of facial emotional expression in amnestic mild cognitive impairment.Varjassyová A, Hořínek D, Andel R, Amlerova J, Laczó J, Sheardová K, Magerová H, Holmerová I, Vyhnálek M, Bradáč O, Geda YE, Hort J.J Alzheimers Dis. 2013;33(1):273-80. doi: 10.3233/JAD-2012-120148.


Response to: Conclusions should be supported by the data presented. Chrastina J, Baláž M, Novák Z, Ríha I, Rektor I. Br J Neurosurg. 2013 Aug;27(4):547-8. doi: 10.3109/02688697.2013.801397. Epub 2013 May 22. No abstract available.


Resting-state networks in Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. Rektorova I. Neurodegener Dis. 2014;13(2-3):186-8. doi: 10.1159/000354237. Epub 2013 Sep 4.


Rhythmic ictal nonclonic hand (RINCH) motions in temporal lobe epilepsy: invasive EEG findings, incidence, and lateralizing value. Kuba R, Musilová K, Vojvodič N, Tyrlíková I, Rektor I, Brázdil M. Epilepsy Res. 2013 Oct;106(3):386-95. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2013.06.015. Epub 2013 Aug 6.


Similar circuits but different connectivity patterns between the cerebellum, basal ganglia, and supplementary motor area in early Parkinson’s disease patients and controls during predictive motor timing. Husárová I, Mikl M, Lungu OV, Mareček R, Vaníček J, Bareš M. J Neuroimaging. 2013 Oct;23(4):452-62. doi: 10.1111/jon.12030. Epub 2013 May 23.


Spatial navigation in young versus older adults. Gazova I, Laczó J, Rubinova E, Mokrisova I, Hyncicova E, Andel R, Vyhnalek M, Sheardova K, Coulson EJ, Hort J. Front Aging Neurosci. 2013 Dec 19;5:94. doi: 10.3389/fnagi.2013.00094. eCollection 2013.


Subthalamic electrode implantation using the MicroDrive system and the importance of microrecording data. Chrastina J, Novak Z, Balaz M, Riha I, Bockova M. Bratisl Lek Listy. 2013;114(6):311-6.


Superior temporal sulcus and social cognition in dangerous drivers. Zelinková J, Shaw DJ, Mareček R, Mikl M, Urbánek T, Peterková L, Zámečník P, Brázdil M. Neuroimage. 2013 Dec;83:1024-30. doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.07.063. Epub 2013 Aug 1.


Syncope with atypical trunk convulsions in a patient with malignant arrhythmia. Doležalová I, Brázdil M, Rektor I, Tyrlíková I, Kuba R. Epileptic Disord. 2013 Jun;15(2):171-4. doi: 10.1684/epd.2013.0564.


The boundaries of epilepsy: where is the limit? A reply to Labate and Gambardella.Brázdil M, Zeman A.Cortex. 2013 Apr;49(4):1163-4. doi: 10.1016/j.cortex.2012.09.015. Epub 2012 Oct 8.


The mechanisms of movement control and time estimation in cervical dystonia patients. Filip P, Lungu OV, Shaw DJ, Kasparek T, Bareš M. Neural Plast. 2013;2013:908741. doi: 10.1155/2013/908741. Epub 2013 Oct 1.


The posterior medial cortex is involved in visual but not in verbal memory encoding processing: an intracerebral recording study. Stillová K, Jurák P, Chládek J, Halámek J, Telecká S, Rektor I. J Neural Transm. 2013 Mar;120(3):391-7. doi: 10.1007/s00702-012-0890-z. Epub 2012 Sep 12.


The role of brain shift, patient age, and Parkinson’s disease duration in the difference between anatomical and electrophysiological targets for subthalamic stimulation. Chrastina J, Novák Z, Baláž M, Říha I, Bočková M, Rektor I. Br J Neurosurg. 2013 Oct;27(5):676-82. doi: 10.3109/02688697.2013.771726. Epub 2013 Mar 4.


Within-day and weekly variations of thrombolysis in acute ischemic stroke: results from safe implementation of treatments in stroke-international stroke thrombolysis register. Lorenzano S, Ahmed N, Tatlisumak T, Gomis M, Dávalos A, Mikulik R, Sevcik P, Ollikainen J, Wahlgren N, Toni D; SITS Investigators. Stroke. 2014 Jan;45(1):176-84. doi: 10.1161/STROKEAHA.113.002133. Epub 2013 Nov 21.


Hluboká mozková stimulsce u Parkinsonovy nemoci. Baláž M. Neurol.praxi. 2013; 14(5):229-231.


Proměnlivá tvář parkinsonské neurodegenerace. Menšíková K, Kaňovský P, Kaiserová M, Nestrašil I, Bareš M. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(1):26-34.


Results of Intravenous Thrombolysis Within 4.5 to 6 Hours and Updated Results Within 3 to 4.5 Hours of Onset of Acute Ischemic Stroke Recorded in the Safe Implementation of Treatment in Stroke International Stroke Trombolysis Register (SITS-ISTR). Ahmed N, Kellert L, Lees KR, Mikuliík R, Tatlisumak T, Toni D. JAMA Neurol. Published online May 20, 2013. doi: 10.1001/jamaneurol.2013.406.


Stimulace nervus vagus a její postavení v současné klinické praxi. Kuba R. Neurol.praxi. 2013; 14(5):240-243.


Terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. Goldemund D, Mikulík R. Kardiol. Rev. 2013; 15(1):xx-xx.


Periorální myoklonie s absencemi – videokazuistiky. Doležalová I, Kuba R. Neurol. praxi 2013; 14(1):54-57.


Kolaterální cirkulace mozku –potenciální cíl terapie mozkových infarktů. Volný O, Mikulik R.. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(3): 307-314.


Nejdůležitější metody v diagnostice akutní cévní mozkové příhody. Reif M, Goldemund D, Mikulík R. Kardiol Rev 2013; 15 (1):11-25.


Farmakoterapie bolestí hlavy, zejména migrény. Novotná I. Prakt. lékáren. 2013; 9(2):53-56.


Lateralizační příznaky u epilepsie temporálního laloku. Musilová K, Kuba R. Neurol. praxi 2013; 14(1):33-37.


Safety and Efficacy of a New Thrombolysis Dosing Regimen – Pilot Study. Mikulík R, Reif M,Bar M, Goldemund D, Brichta J, Školoudík D, Kuliha M, Roubec M.. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(1): 76-80


Risk Profile of Patients after Ischemic Stroke – Data Analysis from the IKTA Register. Kalita Z, Brabec P, Švancara J, Voháňka S, Jura R, Mikulík R, Kuliha M, Neumann J, Rajner J, Král M, Polívka J, Václavík D, Taláb R, Latta J, Škoda O, Barter M. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(3): 343-349


Overcoming the evening/weekend effects on time delays and outcomes of endovascular stroke therapy: the Calgary Stroke Program experience. Almekhlafi MA, Hockley A, Desai JA, Nambiar V, Mishra S, Volny O, Eesa M, Demchuk AM, Menon BK, Goyal M. J Neurointerv Surg. 2013 Dec 5. doi: 10.1136/neurintsurg-2013-011000

Dosing of Tissue Plasminogen Activator Often Differs from 0.9 mg/kg, but Does Not Affect the Outcome.
Aulicky P, Rabinstein A, Seet RC, Neumann J, Mikulik R.
J Stroke Cerebrovasc Dis. 2012 Dec 13.


Essential tremor, the cerebellum, and motor timing: towards integrating them into one complex entity.
Bares M, Husarova I, Lungu OV.
Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2012;2. doi:pii: tre-02-93-653-1. Epub 2012 Sep 12.


Does WOQ-9 help to recognize symptoms of non-motor wearing-off in Parkinson’s disease?
Bares M, Rektorova I, Jech R, Farnikova K, Roth J, Ruzicka E, Kanovsky P, Rektor I, Pavlik T, Uhlirova L, Vydlak J.
J Neural Transm. 2012 Mar;119(3):373-80.


Iowa Gambling Task in patients with early-onset Parkinson’s disease: strategy analysis.
Gescheidt T, Czekoova K, Urbanek T, Marecek R, Mikl M, Kubikova R, Telecka S, Andrlova H, Husarova I, Bares M.
Neurol Sci. 2012 Dec;33(6):1329-35.


Do the basal ganglia inhibit seizure activity in temporal lobe epilepsy?
Rektor I, Kuba R, Brazdil M, Chrastina J.
Epilepsy Behav. 2012 Sep;25(1):56-9.
Perampanel Study 207: long-term open-label evaluation in patients with epilepsy.
Rektor I, Krauss GL, Bar M, Biton V, Klapper JA, Vaiciene-Magistris N, Kuba R, Squillacote D, Gee M, Kumar D.
Acta Neurol Scand. 2012 Oct;126(4):263-9.


Impairment of brain vessels may contribute to mortality in patients with Parkinson’s disease.
Rektor I, Goldemund D, Bednarík P, Sheardova K, Michalkova Z, Telecka S, Dufek M, Rektorova I.
Mov Disord. 2012 Aug;27(9):1169-72.


Grey-white matter abnormalities in temporal lobe epilepsy associated with hippocampal sclerosis: Inter-observer analysis, histopathological findings, and correlation with clinical variables.
Kuba R, Tyrlikova I, Pazourkova M, Hermanova M, Horakova I, Brazdil M, Rektor I.
Epilepsy Res. 2012 Nov;102(1-2):78-85.


Postictal psychosis and its electrophysiological correlates in invasive EEG: a case report study and literature review.
Kuba R, Brazdil M, Rektor I.
Epilepsy Behav. 2012 Apr;23(4):426-30.


The role of voxel-based morphometry in the detection of cortical dysplasia within the temporal pole in patients with intractable mesial temporal lobe epilepsy.
Pail M, Marecek R, Hermanova M, Slana B, Tyrlikova I, Kuba R, Brazdil M.
Epilepsia. 2012 Jun;53(6):1004-12.


Unveiling the mystery of déjà vu: the structural anatomy of déjà vu.
Brazdil M, Marecek R, Urbanek T, Kasparek T, Mikl M, Rektor I, Zeman A.
Cortex. 2012 Oct;48(9):1240-3.


Late divergence of target and nontarget ERPs in a visual oddball task.
Damborska A, Brazdil M, Rektor I, Janousova E, Chladek J, Kukleta M.
Physiol Res. 2012 Jul 20;61(3):307-18.


The role of the right dorsolateral prefrontal cortex in the Tower of London task performance: repetitive transcranial magnetic stimulation study in patients with Parkinson’s disease.
Srovnalova H, Marecek R, Kubikova R, Rektorova I.
Exp Brain Res. 2012 Nov;223(2):251-7.


Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia?
Prikryl R, Mikl M, Prikrylova Kucerova H, Ustohal L, Kasparek T, Marecek R, Vrzalova M, Ceskova E, Vanicek J.
Neuro Endocrinol Lett. 2012;33(1):90-7.


Default mode network and extrastriate visual resting state network in patients with Parkinson’s disease dementia.
Rektorova I, Krajcovicova L, Marecek R, Mikl M.
Neurodegener Dis. 2012;10(1-4):232-7.


Functional neuroanatomy of vocalization in patients with Parkinson’s disease.
Rektorova I, Mikl M, Barrett J, Marecek R, Rektor I, Paus T.
J Neurol Sci. 2012 Feb 15;313(1-2):7-12.


EFNS-ENS Guidelines on the diagnosis and management of disorders associated with dementia.
Sorbi S, Hort J, Erkinjuntti T, Fladby T, Gainotti G, Gurvit H, Nacmias B, Pasquier F, Popescu BO, Rektorova I, Religa D, Rusina R, Rossor M, Schmidt R, Stefanova E, Warren JD, Scheltens P; EFNS Scientist Panel on Dementia and Cognitive Neurology.
Eur J Neurol. 2012 Sep;19(9):1159-79.


The default mode network integrity in patients with Parkinson’s disease is levodopa equivalent dose-dependent.
Krajcovicova L, Mikl M, Marecek R, Rektorova I.
J Neural Transm. 2012 Apr;119(4):443-54.


Cortico-cerebellar functional connectivity and sequencing of movements in schizophrenia.
Kasparek T, Rehulova J, Kerkovsky M, Sprlakova A, Mechl M, Mikl M.
BMC Psychiatry. 2012 Mar 12;12:17.


Predicting the risk of symptomatic intracerebral hemorrhage in ischemic stroke treated with intravenous alteplase: safe Implementation of Treatments in Stroke (SITS) symptomatic intracerebral hemorrhage risk score.
Mazya M, Egido JA, Ford GA, Lees KR, Mikulik R, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N; SITS Investigators.
Stroke. 2012 Jun;43(6):1524-31.


Factors influencing in-hospital delay in treatment with intravenous thrombolysis.
Mikulik R, Kadlecova P, Czlonkowska A, Kobayashi A, Brozman M, Svigelj V, Csiba L, Fekete K, Kõrv J, Demarin V, Vilionskis A, Jatuzis D, Krespi Y, Ahmed N; Safe Implementation of Treatments in Stroke-East Registry (SITS-EAST) Investigators.
Stroke. 2012 Jun;43(6):1578-83.


Intravenous thrombolysis in young stroke patients: results from the SITS-ISTR.
Toni D, Ahmed N, Anzini A, Lorenzano S, Brozman M, Kaste M, Mikulik R, Putaala J, Wahlgren N; SITS investigators.
Neurology. 2012 Mar 20;78(12):880-7.


Diagnosis of recanalization of the intracranial artery has poor inter-rater reliability.
Bar M, Mikulik R, Jonszta T, Krajina A, Roubec M, Skoloudik D, Prochazka V.
AJNR Am J Neuroradiol. 2012 May;33(5):972-4.


The argatroban and tissue-type plasminogen activator stroke study: final results of a pilot safety study.
Barreto AD, Alexandrov AV, Lyden P, Lee J, Martin-Schild S, Shen L, Wu TC, Sisson A, Pandurengan R, Chen Z, Rahbar MH, Balucani C, Barlinn K, Sugg RM, Garami Z, Tsivgoulis G, Gonzales NR, Savitz SI, Mikulik R, Demchuk AM, Grotta JC.
Stroke. 2012 Mar;43(3):770-5.


Intravenous alteplase in ischemic stroke patients not fully adhering to the current drug license in Central and Eastern Europe.
Karlinski M, Kobayashi A, Mikulik R, Sanak D, Wahlgren N, Czlonkowska A; SITS-EAST Collaborative Group.
Int J Stroke. 2012 Dec;7(8):615-22.


Impact of fingolimod therapy on magnetic resonance imaging outcomes in patients with multiple sclerosis.
Radue EW, O’Connor P, Polman CH, Hohlfeld R, Calabresi P, Selmaj K, Mueller-Lenke N, Agoropoulou C, Holdbrook F, de Vera A, Zhang-Auberson L, Francis G, Burtin P, Kappos L; FTY720 Research Evaluating Effects of Daily Oral Therapy in Multiple Sclerosis (FREEDOMS) Study Group.
Arch Neurol. 2012 Oct;69(10):1259-69.


Emotional side effects after high-frequency rTMS of the right dorsolateral prefrontal cortex in an adult patient with ADHD and comorbid depression.
Ustohal L, Prikryl R, Kucerova HP, Sisrova M, Stehnova I, Venclikova S, Vrzalova M, Ceskova E.
Psychiatr Danub. 2012 Mar;24(1):102-3.
Neparaneoplastickáneoplastická limbická encefalitida s pozitivitou anti-LGI1 protilátek
Dolezalova I, Kuba R, Musilova K, Kasparek T, Brazdil M, Rektor I.
Neurol. praxi 2012; 13(4): 221-224


Spontánní disekce a. basilaris jako vzácná příčina mozkového infarktu
Goldemund D, Brichta J, Vanicek J, Reif M.
Neurologie pro praxi. 2012, roč. 13, č. 5, s. 292-294.


Influence of location of paresis on site of pneumonia in stroke
Vichova H, Vaskova Z, Goldemund D, Matuska P, Mikulik R.
Cent. Eur. J. Med. • 7(3) • 2012 • 323-326


Multimodální neurozobrazování pomocí simultánního EEG-fMR
Marecek R, Mikl M, Rektor I, Brazdil M.
Cesk Slov Ne urol N 2011; 74/ 107(6): XXX– XXX


Perzistující migrenózní aura bez infarktu
Mastik J.
Neurol. praxi 2012; 13(1): 10-13


Profylaktická léčba migrény – zásady racionální volby
Mastik J.
Bolest. 2012, roč. 15, č. 1, s. 12-15.


Vztah vaskulárních rizikových faktorů a Alzheimerovy choroby
Urbanova B, Tomek A, Mikulik R, Magerova H, Sheardova K, Horinek D, Hort J.
Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(6): 694-699


Prediktory symptomatického intracerebrálního krvácení po systémové trombolýze mozkového infarktu
Vaclavik D, Mikulik R, Kadlecova P, Bar M, Blejcharova K, Herzig R, Neumann J, Skoda O, Peska S, Sevcik P.
Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(6): 715-720


Stanovení prognostických faktorů trombolytické léčby u pacientů s akutním mozkovým infarktem – analýza registru SITS
Bar M, Kadlecova P, Vaclavik D, Neumann J, Skoda O, Mikulik R.
Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(4): 426-431


Bezpečnost a účinnost intravenózní trombolytické terapie mozkového infarktu u pacientů nad 80 let věku
Petrovicsova M, Kadlecova P, Vaclavik D, Sanak D, Sevcik P, Skoda O, Herzig R, Skoloudik D, Kalita Z, Mikulík R.
Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(5): 581-585


Dysimunitní kraniální neuropatie u pacienta s Burkittovým lymfomem infiltrujícím caudu equinu


Pail M, Husarova I, Pazourkova M, Minks E.
Neurol. praxi 2012; 13(2): 109–111


2cm segmentová studie motorických vláken nervus ulnaris přes oblast lokte –elektromyografická technika

Minks E, Husarova I, Hluckova A, Streitova H, Konecny L, Pochmonova J, Bares M.

Neurol. praxi 2012; 13(1): 32–37


Analytické zpracování MR obrazů v diagnostice farmakorezistentní epilepsie

Pail M, Marecek R, Brazdil M.
Neurol. prax 2012; 13(2): 89–92


Nová klinická kritéria pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci po 27 letech

Rektorova I.
Neurol. praxi 2012; 13(2): 68–71


Akutní neuropsychiatrické symptomy Wilsonovy nemoci, léčba a problematika non-compliance: kazuistika mladého pacienta

Drohobecka O, Balaz M, Rektorova I.
Neurol. praxi 2012; 13(3): 135–139

Diabetes a schizofrenie
Ustohal L, Stehnova I.
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012, roč. 75, č. 1, s. 111-114.