Spánkové centrum FNUSA-ICRC

Vedoucí Spánkového centra
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Objednání:

+420 543 185 167

Doporučujeme telefonické objednání mezi 13:00 a 15:00.

Vrchní sestra:
Libuše Martináková, MBA
tel. +420 543 185 492
e-mail: libuse.martinakova@fnusa.cz

Spánková laboratoř vyšetřuje pacienty s podezřením na syndrom spánkové apnoe, charakterizovaným jako porucha dýchání ve spánku, při které dochází k zástavám dechu.

Vyšetření probíhá formou 24 hod hospitalizace – smlouva se všemi pojišťovnami.

S sebou si připravte:

  • věci osobní potřeby, včetně léků na dobu hospitalizace,
  • hygienické potřeby, vč. šampónu,
  • muži bez plnovousu musí být oholeni
  • žádanku k vyšetření.

Důležité – pacienti léčeni na plicních ambulancích oznamte, prosím, tuto skutečnost hned při objednání.

Více je možné se k spánkovému centru dočíst zde: https://www.fnusa-icrc.org/cz/klinicka-pece/spankova-laborator.html