, ,

Odborníci na paliativní péči se sejdou ve FNUSA 🗓

Odborníci na paliativní péči se sejdou ve FNUSA

Stárnutí populace je téma, o kterém slyšíme stále častěji. Přibývá nejen lidí v seniorském věku, ale také těch, kteří jsou více či méně odkázáni na pomoc druhých. Právě geriatrické a paliativní péči se bude věnovat konference Syndrom křehkosti, která se bude konat v pondělí 17. dubna ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

V Jihomoravském kraji žije bezmála 1 200 000 obyvatel, přičemž pětina z nich jsou senioři (234 587). Poměr chronicky nemocných je v této demografické skupině velmi vysoký a dosahuje 60 procent. Tato fakta značí jediné – nápor na zdravotní systém, který bude s pokračujícím demografickým stárnutím narůstat.

Ruku v ruce s těmito čísly klesá také index závislosti, tedy poměr vyjadřující kolik osob produktivního věku připadá na jednu osobu v postproduktivním věku. Zatímco v roce 2020 byl tento index na hodnotě 3,1, pro rok 2030 se odhaduje 2,6. To indikuje výrazné zatížení ekonomicky aktivní populace péčí o stárnoucí rodinné příslušníky a samozřejmě úměrně tomu poroste potřeba také péče zdravotní.

„Tvorba legislativního systému, který by těmto problémům dokázal čelit, je pro nás velkou výzvou,“ uvedl Ladislav Kabelka, primář charitního Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči a lékař Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Již několik let pracujeme s kolegy na revolučním pilotním projektu na Vysočině a jeho výsledky se odrazí ve změně české legislativy.“

Cílem by mělo být nejen zlepšení a zintenzivnění komunikace směrem k pacientům a jejich rodinám, ale zejména mezi jednotlivými nemocnicemi, sociálními zařízeními i terénními službami tak, aby vážně chronicky a nevyléčitelně nemocní lidé mohli například stonat doma s jistotou, že se o ně vždy někdo odpovídajícím způsobem postará.

Novinky by měly vstoupit v platnost v příštím roce a pracuje na nich nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Důležitost tématu dokládá i to, že konference Syndrom křehkosti se bude konat za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Na konferenci bude představena také nová odborná publikace s názvem Syndrom křehkosti od autorů Ladislava Kabelky a Magdaleny Chvílové Weberové, která má za cíl u širšího okruhu zdravotnického personálu i zaměstnanců sociální sféry prohloubit znalosti z geriatrie a paliativní péče.

Konferenci pořádá vzdělávací institut Paliare.cz a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně za podpory Jihomoravského kraje.

PROGRAM

Naplánovaná událost AKTUALITY kalendář TISKOVÉ ZPRÁVY