Operační sály

budova A5, 2. patro
tel. +420 543 182 936


Vedoucí lékař: MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
Staniční sestra: Radmila Volejníková, DiS.

.

Klinika má k dispozici dva špičkově vybavené operační sály, které mají přímou návaznost na jednotku intenzivní péče.

Vybavení operačních sálů:

  • Full HD videoendoskopické věže pro operativu nosu, vedlejších dutin nosních a spodiny lebeční
  • elektromagnetický a optický navigační systém k peroperační anatomické monitoraci pro výkony na spodině lebeční
  • závěsný operační mikroskop s kamerovým systémem pro ušní a miniinvazivní laryngeální chirurgii
  • operační duální CO2 laser (FreeBeam + Fiber) se skenerem a mikromanipulátorem pro endoskopickou laryngeální mikrochirurgii
  • operační neurostimulátor pro stimulaci a monitoring hlavových nervů
  • radiofrekvenčně indukovaný generátor pro výkony pro poruchy spánku a léčbu chronické rinopatie
  • videobronchoskop „Narrow Band Imaging“ pro diagnostiku nádorových lézí
  • rinochirurgický shaver
  • záznamové zařízení Medicapture pro archivaci operačních výkonů
  • projekční LED monitor pro demonstraci a výuku