Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ročně vyprodukuje více než dvě stě tun nebezpečného odpadu, který musí být likvidován spalováním ve speciálně určených spalovnách. Snížit zátěž pro životní prostředí i náklady na jeho zpracování, a to až o sedmdesát procent, nemocnici pomůže nová dekontaminační jednotka.

Zařízení umožní zpracovat použité jehly, krevní konzervy, ochranné pomůcky, obvazy a další infekční odpad tak, že se s ním nebude muset dále nakládat jako s nebezpečným. Výrazně se zmenší také objem a hmotnost finálního odpadu, který se navíc může dále energeticky využít například jako palivo pro cementárny nebo pro zařízení TAP (tuhá alternativní paliva).

Dekontaminační jednotka se skládá z jednoho uzavřeného zařízení, do kterého se vkládá nebezpečný zdravotní odpad. „Stroj jej nejprve mechanicky zpracuje pomocí rotačních nožů, které dosahují rychlosti až patnáct set otáček za minutu, a díky následnému mikrovlnnému záření jej dekontaminuje dle požadavků nejpřísnějších evropských norem. Odpad je v této fázi vystaven teplotě přes sto deset stupňů Celsia,“ popsala proces vedoucí Odboru správy budov a provozu FNUSA Petra Böhmová a doplnila, že celý cyklus zabere zhruba půl hodiny a je počítačově monitorován a řízen.

Nová francouzská technologie je schválená Státním zdravotním ústavem a obdobná zařízení už fungují v některých dalších českých i evropských zdravotnických zařízeních. Náklady na pořízení a zprovoznění dekontaminační jednotky přesáhly osm milionů korun. Celý projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

I když je užívání léčebného konopí legalizováno v mnoha zemích, stále se objevuje mnoho protichůdných informací, týkajících se bezpečnosti jeho užívání. Na jednu z nich – konkrétně kombinaci užívání lékařského konopí a řízení motorového vozidla, se ve svém výzkumu zaměřili odborníci z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Předepisování léčebného konopí je čím dál tím častější a týká se zejména pacientů s chronickou bolestí, kteří jsou rezistentní vůči konvenční léčbě. Jedna z účinných látek je také psychoaktivní delta-9- tetrahydrokanabinol, tedy velmi známé THC. Právě THC je jednou z omamných látek, na které se testují řidiči během dopravních kontrol vozidla, po dopravních nehodách apod. Povolená hodnota je přitom velmi nízká, bez postihu je možné mít v krvi pouze 2 ng/ml, od 10 ng/ml jde již o trestný čin.

Rozhodnutí o zaměření výzkumu přitom nebyla nahodilá záležitost. „Tento výzkum jsme realizovali na základě dotazů od našich pacientů. Zajímalo je, jestli předepsaná léčba nemá významný vliv na každodenní činnosti, zejména na řízení,“ uvedl první autor studie MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. vedoucí Cannabis Facility Mezinárodního centra klinického výzkumu.

Studie si tedy dala za úkol vyhodnotit koncentraci THC v krvi a ve slinách po perorálním podání léčebného konopí a zejména zhodnotit dobu potřebnou k poklesu hladiny THC pod hodnotu 2 ng/ml, kdy je z pohledu zákona řízení legální. „Studie se zúčastnilo dvacet pacientů s chronickou bolestí, kteří dlouhodobě užívají léčebné konopí,“ uvedl MUDr. Radovan Hřib z Centra léčby bolesti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Pacienti byli pro potřeby výzkumu rozděleni do dvou skupin, přičemž každé byly aplikovány rozdílné dávky léčebného konopí, konkrétně želatinové tobolky o hmotnosti 62,5 miligramů a 125 miligramů. U všech pacientů bylo přitom hodnoceno množství THC ve slinách a krvi v předem definovaných časových intervalech před a po podání dávky. „Hladiny THC ve slinách byly zjištěny nulové u obou skupin ve všech časových intervalech,“ řekl MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.

Hodnocení hladiny THC v krvi bylo prováděno na Ústavu soudního lékařství FNUSA. Na základě výsledků tohoto sledování vydalo doporučení také představenstvo České lékařské komory. Z něj vyplývá, že pokud pacient užívá konopí pro léčebné účely pod lékařským dohledem, v malé dávce na noc, není důvod podat podnět k odebrání řidičského oprávnění za splnění následujících podmínek: zákaz řízení motorového vozidla pacientem bezprostředně po požití léčebního konopí a v době cca 6 – 8 hodin poté; neřídit motorové vozidlo i po uplynutí této doby, pokud se pacient cítí být pod vlivem návykové látky.

„Toto doporučení bylo vydáno na základě ústního sdělení výsledků naší studie, jejíž výsledky vyšly letos v září také v odborném vědeckém časopise,“ dodal MUDr. Radovan Hřib.

Užívání léčebného konopí a jeho vliv na schopnost řídit vozidlo

Moderní hemodialyzační středisko, rozšířená pneumologická ambulance s bronchoskopickým sálkem i prostor pro další rozvoj nemocnice. Kompletně zrekonstruovaný pavilon P nabídne pacientům i personálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně odpovídající zázemí s vysokým komfortem užívání.

Padesát let starý objekt budovy P byl zrekonstruován od dispozičních úprav přes zdravo-technické instalace, vytápění a rozvody chladu i elektrické rozvody až po obvodový plášť, u kterého byly zlepšeny také tepelně-izolační vlastnosti. Celková modernizace budovy vyšla na necelých 61 milionů korun a byla financována z projektu IROP REACT-EU.

První dvě poschodí zrekonstruované budovy patří hemodialyzačnímu středisku, které vzniklo sloučením dvou doposud od sebe vzdálených pracovišť. Větší prostory navíc umožnily navýšit kapacitu dialyzačních lůžek o dvě na celkových osmnáct, což umožní nárůst počtu dialyzovaných pacientů až na 280.

Vybudována byla také samostatná peritoneální, nefrologická a transplantační ambulance. „Celé centrum je bezbariérové a dialyzační sály plně vybavené váhovými lůžky i zabudovanou podlahovou váhou,“ uvedla vedoucí lékařka hemodialyzačního pracoviště II. interní kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Petra Strnadová s tím, že váha je důležitý indikátor pro dosažení optimálního stavu hydratace pacienta.

Novinkou je také centrální příprava a rozvod dialyzačního koncentrátu. „Doposud se několikalitrové kanystry s dialyzačním roztokem ručně přenášely k lůžku pacienta, nyní bude k dispozici rozvod, což ušetří čas a práci personálu,“ popsala MUDr. Strnadová. „Nové řešení bude mít také příznivý ekonomický dopad, jelikož umožní ředění dialyzačních roztoků přímo na pracovišti a nebude je tak nutné dovážet od výrobce,“ doplnil obchodní náměstek FNUSA PharmDr. Filip Ovesný.

Ve třetím patře budovy P pacienti naleznou pneumologickou ambulanci, a to včetně bronchoskopického sálku a stacionáře. Přesun z již nedostatečných prostor umožní rozšíření provozu o třetí ambulanci a pacientům nabídne odpovídající prostředí s výrazně vyšším komfortem. Nově zrekonstruované zázemí plicní ambulance bude poskytovat komplexní ambulantní pneumologické zázemí plně odpovídající a v některých aspektech i překračující potřeby FNUSA.

„V posledním patře bude během následujícího roku vybudováno lůžkové oddělení pro onkochirurgickou kliniku FNUSA a LF MU. Uvolněné stávající prostory oddělení v budově J umožní vybudovat LDN jednotku, která by společně s chystaným oddělením paliativní péče měla zvýšit kvalitu poskytované následné péče ve FNUSA,“ nastínil další plány ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák.

FNUSA zrekonstruovala pavilon P

Pavilon P byl slavnostně otevřen za přítomnosti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a děkana LF MU Martina Repka.

Bronchoskopický sálek

Přibližně 95 procent všech případů cukrovky je kvalifikováno jako diabetes mellitus 2. typu, tedy varianta onemocnění, kterou je do značné míry možné odvrátit správnou prevencí. Právě na to upozorňuje každý rok Světový den diabetu, který připadá na 14. listopadu – den, kdy se roku 1891 narodil objevitel léčebných účinků inzulinu, kanadský lékař Frederick Banting.

Už dnes se hovoří o epidemii diabetu 2. typu a optimistický není ani předpokládaný vývoj výskytu onemocnění. Jednou z hlavních překážek pro zastavení nárůstu případů diabetu je skutečnost, že je pacientům onemocnění často diagnostikován až v pozdějších stadiích. Pomoci s včasným odhalováním mohou preventivní screeningové akce. „Například na zářijové Blesk Ordinaci jsme diagnostikovali jednou diabetes, v šesti případech jsme dále zaznamenali vysoké podezření na prediabetes a diabetes a celkově jsme pro pozitivní screening na odběr lačné glykémie k lékaři odeslali 64 osob,“ vypočítal MUDr. David Koupý.

Nejvyšší stupeň rizika znamená právě takzvaný prediabetes, což je mírné zvýšení hodnot glukózy nad normální hodnotu. Pacienti s touto diagnózou mají trvale vysoké riziko (až 70 %) rozvoje cukrovky 2. typu.

Hladinu cukru v krvi si lidé mohou nechat změřit na Světový den diabetu v Konzultačním centru Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně při východu na ulici Hybešova. „Kromě asistovaného měření glykémie a krevního tlaku nabízíme také poradenství ke správné aplikaci farmakoterapie a prevenci dlouhodobých i akutních komplikací diabetu mellitu,“ uvedl farmaceut PharmDr. Marek Lžičař, Ph.D., a doplnil, že bezplatnou službu lidé mohou využít po předchozí domluvě každý všední den a vztahuje se i na jiná onemocnění.

Podobné informace mohou tento víkend získat také návštěvníci obchodního centra Olympia Brno, kde budou studenti medicíny ze spolku IFMSA Brno pod záštitou lékařů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity provádět měření glykemie, krevního tlaku či procenta tuku v těle a edukovat o souvisejících tématech, například zdravém životním stylu, který je pro prevenci diabetu velmi podstatný.

Řadě rizikových faktorů pro rozvoj diabetu lze totiž předcházet právě životosprávou. „Pokud se podíváme, která základní režimová opatření jsou v odborných doporučeních uváděna ke zpomalení rozvoje epidemie diabetu 2. typu, jsou to pravidelná fyzická aktivita, snaha o udržení normální váhy a zanechání kouření,“ doporučil MUDr. Petr Žák, Ph.D., vedoucí lékař Diabetologického centra při II. interní klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

Světovou epidemii diabetu může zpomalit včasná prevence

Vlna chřipkové epidemie se letos očekává silnější. Udeřit by měla na přelomu roku, už teď je ale vhodné nechat se očkovat. Praktiční lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně mají kromě vakcín známých z minulých let nově k dispozici také vakcínu Efluelda, která je určena speciálně pro osoby nad 65 let a je účinnější.

„Již nyní jsou patrné zvýšené záchyty chřipky v dětské populaci. Předpokládá se proto, že s určitým zpožděním se přenese i do dospělé populace,“ potvrdila primářka Oddělení praktických lékařů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Ivana Bogrová, Ph.D.

Chřipku není radno podceňovat, i toto virové onemocnění může končit smrtí. Je navíc vysoce nakažlivé a snadno přenosné. Projeví se zejména prudce stoupající vysokou teplotou až kolem 39 stupňů, bolestí kloubů a svalů, dráždivým kašlem, bolestí hlavy a výraznou únavou.

Chránit se lze očkováním, na které je vhodné přijít už teď. „Očkování sice neochrání na sto procent, ale pokud se člověk nakazí, má chřipka prokazatelně mírnější průběh – nižší horečky a kratší trvání,“ upozornila Bogrová a doplnila, že imunita se rozvine zhruba po dvou týdnech od aplikace vakcíny. Očkování je doporučováno zejména rizikovým skupinám, zvážit by ho ale měli i mladí a zdraví jedinci. Chřipka je poměrně vážné, systémové onemocnění, které může vést k rozvoji závažných komplikací i u nich.

Nemocniční praktici prozatím registrují spíše průměrný zájem o vakcinaci. „Chodí převážně pacienti, kteří se nechávají očkovat každoročně. Zřejmě se na tomto vyčkávání podílí i pěkné počasí a také skutečnost, že se lidé často snaží nejprve naočkovat třetími a čtvrtými dávkami proti nemoci COVID-19 a teprve poté plánují očkování proti chřipce,“ uvedla Bogrová.

Praktici Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně předpokládají, že vakcíny proti chřipce budou aplikovat do konce roku. Chronicky nemocní pacienti a osoby nad 65 let je mají hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Bližší informace i samotné očkování podají zájemcům jejich praktiční lékaři.

Chřipka letos bude silnější. Očkování je vhodné už teď

Zkracující se dny a ubývající sluneční paprsky mají významný vliv na hladinu vitamínu D v lidském těle. Každoročně na tuto skutečnost upozorňuje Světový den vitamínu D, který připadá na 2. listopad. Déčko, označované někdy také jako kalciferol, je důležité nejen pro růst a udržení správné struktury kostí, ale také pro správné fungování imunitního systému.

„Receptory pro vitamín D se nacházejí takřka ve všech buňkách lidského těla, což svědčí o jeho zásadní a nezbytné úloze pro lidský organizmus,“ uvedl PharmDr. Marek Lžičař, vedoucí výdejny Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

V podzimních a zimních měsících, kdy se v našich zeměpisných šířkách se slunečními paprsky setkáváme spíše svátečně, je zvlášť vhodné dbát na příjem potravin, které vitamín D obsahují. Významné množství vitamínu D najdeme v rybím tuku, mořských rybách, ale také ve vejcích, mléku a máslu. Z neživočišných zdrojů lze doporučit kvasnice a divoce rostoucí houby, které se pak využívají i k výrobě vitamínových doplňků vhodných pro vegany.

Denní potřeba vitamínu D je v rozmezí 2,5–10 µg. „Vyšší potřebu, tedy na úrovni horního limitu, mají kojenci, děti, těhotné a kojící ženy, ale také starší lidé, kteří nepřichází tolik do styku se slunečním zářením,“ doplnil farmaceut.

Vitamín D patří do skupiny vitamínů rozpustných v tucích. S jeho nedostatkem se tak mohou potýkat lidé, kteří trpí poruchou vstřebávání tuků, například cystickou fibrózou, celilakií nebo nemocemi slinivky břišní. Nedostatek kalciferolu se projevuje poruchami pevnosti kostí, jejich sníženou mineralizací,  deformacemi kostry nebo sníženou svalovou pevností. Spojován je také s vyšším rizikem vzniku diabetu mellitu 2. typu. Naopak jeho nadbytek může vést ke zvýšenému ukládání minerálů i mimo kosti a následně kalcifikaci měkkých tkání.

Pokud si lidé nejsou jistí, zda se vitamín D v jejich jídelníčku vyskytuje v dostatečné míře, případně by jej chtěli doplnit formou potravních doplňků, mohou se přijít poradit do Konzultačního centra Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně při vchodu z Hybešovy ulice. Odborný personál jim tam pomůže najít vhodné řešení na míru – i podle dalších užívaných léků.

 

Studentky, studenti i pedagožky Střední zdravotnické školy Jaselská darovali v rámci oslav výročí založení školy ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně hromadně krev. Cílem akce bylo do odběrového centra Transfuzního oddělení FNUSA přilákat 75 dárců krve, tedy za každý rok fungování instituce jednoho.

Střední zdravotnická škola Jaselská začala vychovávat první sestry v Brně už v roce 1948. Tradičním místem praxe je i Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Chtěli jsme, aby výročí neproběhlo pouze formálně. Připravili jsme proto několik akcí, které souvisí jednak s tím, že jsme zdravotnická škola, a jednak s tím, že chceme, aby oslavy byly prospěšné,“ uvedla ředitelka SZŠ Jaselská PhDr. Zuzana Číková. Škola tak v rámci blížícího se výročí například už vysázela 75 nových stromků.

Dnes v konání dobrých skutků studenti se svým vedením pokračovali v odběrovém centru Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Aby se nám podařilo dosáhnout na vytyčenou metu v podobě 75 dárců krve, oslovili jsme také rodiče žáků, absolventy a zaměstnance,“ uvedla Číková s tím, že řada studentů, kteří by se rádi zapojili, zatím nesplňují kritéria odběru – zejména plnoletost. Škola proto zrealizuje ještě druhý společný odběr na začátku dalšího roku.

Do odběrového centra dorazilo za nejstarší brněnskou zdravotní školu 63 dárců krve. „Je obdivuhodné, v jak hojném počtu se lidé kolem SZŠ Jaselská do akce zapojili, tím spíše, že jde většinou o drobné studentky. Když vidím jejich odvahu a zapálení pro dobrou věc, je jasné, že škola vychovává další generaci výborných zdravotních sestřiček,“ poděkoval všem organizátorům a účastníkům ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák.

 

Tři čtvrtě století oslavila SZŠ Jaselská hromadným darováním krve ve FNUSA

 

Stovky plakátů, tři příznaky a jedna výzva Act FAST (Jednej rychle). Skupina veřejného zdraví z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (FNUSA) učí obyvatele Brna rozpoznat příznaky mozkové mrtvice pomocí tří jednoduchých kroků. Kampaň při příležitosti Světového dne mozkové mrtvice (29. října) zdůrazňuje, že podceňování příznaků a pozdní reakce jsou předními důvody, proč lidé při cévní mozkové příhodě přicházejí o své vzpomínky, schopnosti i životy.

Zhruba třetina lidí na následky cévní mozkové příhody umírá. „V 85 % případů mrtvice nebolí, a proto lidé její projevy podceňují. Záchranku zavolají, až když se stav nemocného stále zhoršuje. Někdy i hodiny poté, co se objeví první příznaky. Důsledkem může být trvalý handicap i úmrtí pacienta,“ vysvětluje vedoucí Skupiny veřejného zdraví Hana Maršálková. Jen v České republice postihne mrtvice asi 25 tisíc lidí ročně a celosvětově jde o 2. nejčastější příčinu úmrtí.

Nejzásadnější je rychlá lékařská pomoc. Cévní mozkovou příhodu nevyléčí spánek ani žádný prášek. Efektivně léčit se dá jen ve specializovaných centrech. „Ihned volejte 155. Záchranka nemocného odveze do nemocnice, která je vybavená pro léčbu mozkové mrtvice. Navíc bude její personál o příjezdu pacienta vědět předem a připraví vše potřebné, aby se při diagnostice a následné léčbě neztratil tolik potřebný čas,“ zdůrazňuje vedoucí týmu Stroke z ICRC profesor Robert Mikulík.

Nepřehlédnutelné plakáty vzdělávají kolemjdoucí v brněnských ulicích i MHD

Naučit se metodu FAST zabere jen pár vteřin, díky plakátům v ulicích Brna. I laik tak zvládne rozpoznat tři hlavní příznaky mozkové mrtvice – pokles ústního koutku, neschopnost udržet obě ruce v předpažení a nesrozumitelnou řeč od zadrhávání až po neschopnost složit jednoduchou větu. „Cévní mozková příhoda se objeví zničehonic. V jednu chvíli člověk bez problémů komunikuje a najednou nedokáže dokončit větu. Proto je důležité při jakémkoliv podezření použít metodu FAST a ihned jednat,“ popisuje ataku mrtvice Maršálková.

Plakáty s metodou FAST (Face, Arm, Speech, Time), která zachraňuje už roky životy lidí po celém světě, připravil pro Skupinu veřejného zdraví brněnský raper MC Gey. Jde o pokračování spolupráce, která odstartovala loni produkcí skladby Koutek, ve které popisuje vlastní zkušenosti s tímto onemocněním a podceněním jeho symptomů.

Žlutá barva spojuje letošní kampaň s dlouhodobou osvětovou výzvou

Skupina veřejného zdraví usiluje o osvětu v oblasti prevence a zdravotní gramotnosti spojené nejen s cévní mozkovou příhodou již několik let. Mezi její stěžejní aktivity patří cestovatelská výzva s balónkem Strokiem. Jeho žlutá barva byla inspirací k vytvoření výrazného motivu pro plakátovací kampaň. „Strokie navštívil s našimi fanoušky už několik kontinentů. Spolu s nimi nám pomáhá šířit osvětu o příznacích mrtvice a jejích rizik na našich sítích, které se díky jeho dosahu pomalu rozrůstají,“ popisuje důležitost výzvy s balónkem Strokiem specialistka komunikace pro Skupinu veřejného zdraví Hana Cukrová.

Kdokoliv, kdo si napíše o svůj vlastní balónek Strokie do konce října, bude mít možnost získat i osvětové tričko s metodou FAST. Stejná výhra čeká na ty, kdo se zapojí do Facebookové výzvy 27. října na profilu Act FAST (https://www.facebook.com/ActFASTCZ). Kromě trička s metodou FAST vznikla i speciální trika z limitované edice pro podporu videoklipu Koutek. Ty může dostat několik šťastlivců, kteří do 31. října budou sdílet na svých sociálních profilech video Koutek z YouTube.

Je to mrtvice? Rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody učí kampaň Act FAST

V průběhu jara 2022 získala Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a její Centrum buněčného a tkáňového inženýrství (FNUSA/LF MUNI-CTEF) vedené doc. Dr. Irenou Koutnou Ph.D. od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) povolení vyrábět a následně podávat nová léčiva na bázi buněk a tkání pacientům po celé České republice a Evropě. Tento nový druh léčiv patří do skupiny léčivých přípravků moderní terapie (LMPT) celosvětově označovaných ATMP (Advanced therapy medicinal products) a jedná se o jeden z nejprogresivnějších léčebných přístupů současné medicíny. Tento druh léčiv je významným příslibem pro léčbu onemocnění, pro které doposud žádná efektivní terapie neexistovala.

V současné chvíli má centrum schválenou výrobu dvou skupin buněčných preparátů. Asi nejvýznamnější je skupina léčiv schopných léčit virové infekce, které se označují jako VSL (virus specifické lymfocyty). Ve speciálních superčistých, špičkově vybavených laboratořích jsou lymfocyty od vhodného dárce izolovány, namnoženy a vycvičeny k léčbě infekcí EBV (Epstein-Barrové virus), CMV (Cytomegalovirus), BKV (Polyomavirus typu I, také BK virus) či ADV (Adenovirus).

Zatím se terapie využívá pro pacienty po transplantaci kostní dřeně s nefunkční imunitou, u kterých se rozvinulo život ohrožující virové onemocnění a u kterých selhává běžná léčba antivirotiky. Tito pacienti doposud neměli žádnou jinou možnost léčby. Tento léčebný program byl nastaven ve spolupráci s Interní hematoonkologickou klinikou Fakultní nemocnice Brno pod vedením prof. MUDr Jiřího Mayera, CSc.

Bohužel v současné době neexistuje přímá možnost, jak by tato terapie mohla být proplácena ze zdravotního pojištění. „Je to zarážející, výsledky u pacientů jsou více než slibné a žádná jiná možnost pro ně není. Přesto některé zdravotní pojišťovny tuto skutečnost nereflektují,“ uvedla doc. Dr. Irena Koutná Ph.D. Z tohoto důvodu je velice těžké tuto život zachraňující terapii indikovat i v případech, kdy lze předpokládat, že pacient nakonec zemře.

V současnosti pracovníci centra provádějí testování výroby a validace dalších typů ATMP například pro léčbu nádorových onemocnění, kdy jsou buňky pacienta vycvičeny k likvidaci určitých typů nádorů (tzv. CAR-T technologie). Dále se testují preparáty, které by měly potlačit chronické zánětlivé procesy či neurodegenerativní onemocnění.

Čisté laboratoře

Porucha vidění se podle Světové zdravotnické organizace týká 2,2 miliard lidí na celém světě, počet nevidomých se odhaduje na 45 milionů a v následujících letech se s prodlužující se dobou dožití předpokládá další nárůst. Téměř v polovině případů by zhoršení zraku šlo předejít včasnou prevencí. Právě na to upozorňuje Světový den zraku, který připadá na druhý říjnový čtvrtek.

„Po čtyřicátém roku života by měli na pravidelné oční prohlídky chodit všichni, minimálně v časovém intervalu dvou let. Bohužel ne všechny oční choroby provázené akutním nebo postupným poklesem či dokonce ztrátou vidění lze úspěšně řešit jen medikamentózně či operací, pravidelným sledováním ale můžeme v některých případech progresi výrazně oddálit nebo zavčas začít léčit,“ upozornila primářka Oddělení nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Hana Došková, Ph.D.

Oddělení dispenzarizuje také pacienty s oboustranným závažným postižením zrakových funkcí, pro které funguje i speciální Poradna pomůcek pro slabozraké. „Podle zjištěné vady a toho, jak pacient vidí, tedy kolik procent z normálního zdravého zraku má, vybereme vhodnou optickou pomůcku, například lupové či dalekohledové brýle. Nejčastěji předepisovanou pomůckou je příložní lupa s osvětlením, která slabozrakým pacientům umožňuje číst,“ popsal vedoucí lékař poradny MUDr. Tomáš Mňuk, který je v Jihomoravském kraji jediným oftalmologem s oprávněním předepisovat tyto speciální pomůcky.

Pacientů na úrovni oboustranné slepoty do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nedochází velké množství, zajímavým ale může být i pro vidící návštěvníky Hansenovy budovy navigační systém s hmatovými piktogramy. Za značením s názvem Ecce Via, realizovaným na začátku devadesátých let, stojí sochař Štěpán Axman a občanské sdružení Slepíši. „Hlavním impulsem pro vytvoření hmatové navigace byla porevoluční doba a snaha umožnit lidem s handicapem, aby se po letech v ústraní mohli co nejvíce zapojit do veřejného dění. Tedy i nevidomým, zvláště když v Brně byla velká spádová internátní škola pro nevidomé a slabozraké, jediné slepecké muzeum v republice a další možnosti, včetně ateliéru, kde jsem je učil výtvarné modelování s hlínou. Do oční ambulance u sv. Anny docházeli na kontroly děti z této internátní školy, a tak jsme jim to chtěli usnadnit,“ popsal Axman, který se dlouhodobě věnuje „hmatovému sochařství“. Cesty Ecce Via se zrealizovaly i v některých dalších brněnských veřejných budovách, například tehdejší COOP bance nebo hotelu Voroněž.

Dnes většina pacientů s výraznou poruchou zraku přichází do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s doprovodem, asistenčním psem nebo používá k orientaci slepecké hole. Pohyb v areálu usnadňuje také například Braillovo písmo v novějších výtahových kabinách.

Těžce slabozrakým pomáhá ve FNUSA speciální poradna

Příložní lupa s halogenovým a LED osvětlením

Navigační hmatový systém Ecce Via