Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně od 18. dubna (včetně) kompletně obnovuje návštěvy pacientů na lůžkových odděleních. Nemocné je díky příznivé epidemické situaci možné navštívit každý den od 14 do 18 hodin, pacienty hospitalizované na Doléčovacím a rehabilitačním oddělení od 15 do 17 hodin.

„I přes rozvolnění opatření prosíme návštěvníky, aby za svými blízkými do nemocnice přicházeli pouze v případě, že se cítí zcela zdraví, a aby respektovali pokyny zdravotnického personálu,“ doplnil náměstek pro lékařskou péči MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Návštěvy u pacientů s COVID-19 jsou umožněny pouze v terminálních stavech po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem a za dodržení příslušných hygienických opatření.

 

Stárnutí populace je téma, o kterém slyšíme stále častěji. Přibývá nejen lidí v seniorském věku, ale také těch, kteří jsou více či méně odkázáni na pomoc druhých. Právě geriatrické a paliativní péči se bude věnovat konference Syndrom křehkosti, která se bude konat v pondělí 17. dubna ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

V Jihomoravském kraji žije bezmála 1 200 000 obyvatel, přičemž pětina z nich jsou senioři (234 587). Poměr chronicky nemocných je v této demografické skupině velmi vysoký a dosahuje 60 procent. Tato fakta značí jediné – nápor na zdravotní systém, který bude s pokračujícím demografickým stárnutím narůstat.

Ruku v ruce s těmito čísly klesá také index závislosti, tedy poměr vyjadřující kolik osob produktivního věku připadá na jednu osobu v postproduktivním věku. Zatímco v roce 2020 byl tento index na hodnotě 3,1, pro rok 2030 se odhaduje 2,6. To indikuje výrazné zatížení ekonomicky aktivní populace péčí o stárnoucí rodinné příslušníky a samozřejmě úměrně tomu poroste potřeba také péče zdravotní.

„Tvorba legislativního systému, který by těmto problémům dokázal čelit, je pro nás velkou výzvou,“ uvedl Ladislav Kabelka, primář charitního Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči a lékař Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Již několik let pracujeme s kolegy na revolučním pilotním projektu na Vysočině a jeho výsledky se odrazí ve změně české legislativy.“

Cílem by mělo být nejen zlepšení a zintenzivnění komunikace směrem k pacientům a jejich rodinám, ale zejména mezi jednotlivými nemocnicemi, sociálními zařízeními i terénními službami tak, aby vážně chronicky a nevyléčitelně nemocní lidé mohli například stonat doma s jistotou, že se o ně vždy někdo odpovídajícím způsobem postará.

Novinky by měly vstoupit v platnost v příštím roce a pracuje na nich nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Důležitost tématu dokládá i to, že konference Syndrom křehkosti se bude konat za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Na konferenci bude představena také nová odborná publikace s názvem Syndrom křehkosti od autorů Ladislava Kabelky a Magdaleny Chvílové Weberové, která má za cíl u širšího okruhu zdravotnického personálu i zaměstnanců sociální sféry prohloubit znalosti z geriatrie a paliativní péče.

Konferenci pořádá vzdělávací institut Paliare.cz a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně za podpory Jihomoravského kraje.

PROGRAM

V samotném srdci areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se nachází kaple sv. Anny, památkově chráněný svatostánek v neopalladiánském stylu od významného architekta Theophila Hansena. Jedinečná architektura z roku 1869 bohužel dlouhodobě trpěla vysokou vlhkostí, která se podepisovala na stavu zdiva, podlah i nosných sloupů. Nemocnice proto přistoupila ke kompletní sanaci objektu. Slavnostní znovuotevření kaple za přítomnosti ředitele FNUSA Ing. Vlastimila Vajdáka a kaplana P. Leo Zerhaua se uskuteční 13. dubna v 15 hodin. Akustiku prověří sexteto Tišnovského komorního orchestru a architektonický komentář nabídne MUDr. Martin Pešl, Ph.D., zakladatel OpenHouse Brno.

Na špatném stavu kaple s vysokou mírou vlhkosti se odrážela blízkost zaniklého Svrateckého náhonu i zanedbaná péče v období komunismu – koncem dvacátého století prostor sloužil dokonce jako sklad. Do budovy zatékalo a docházelo k průsakům od nefunkční areálové kanalizace.

„V devadesátých letech minulého století sice došlo k sanaci, tehdejší možnosti však nebyly na tak vysoké úrovni a problém se vzlínající vlhkostí se nepodařilo vyřešit v dostatečné míře,“ popsal technický náměstek FNUSA Tomáš Hladík a dodal, že k další pozitivní změně došlo při rozsáhlé rekonstrukci fasád Hansenovy budovy v roce 2010, během které byly odstraněny také poškozené omítky na přilehlé kolonádě a částečně i v kapli. Řemeslníci tehdy zároveň vyřešili dešťovou kanalizaci v okolí objektu.

Další zdroj vlhkosti se podařilo odstranit v roce 2021, kdy nemocnice nechala sanovat vnější základové zdivo včetně úpravy drenážního systému. Projekt se tak mohl posunout k závěrečné fázi.

„Řemeslníci museli odstranit podlahy, aby pod ně mohli doplnit vodorovné hydroizolace, které na podkladním betonu chyběly. Právě jejich absence způsobovala problémy se stále nadměrným vzlínáním vlhkosti,“ popsal Hladík. Během oprav se zaměřili také na nosné sloupy, které byly vlhkostí a následnou krystalizací soli zasaženy nejvíce. Na úpravu vertikálních ploch firma provádějící rekonstrukci zvolila vícevrstvý sanační omítkový systém, který je schopný díky plnivu s otevřenými póry absorbovat více vlhkosti i solí než běžné omítky.

Kompletní sanace byla dokončena ke konci února. Výjimkou jsou venkovní sloupy při vstupu z atria, které musejí s opravou počkat na příznivější klimatické podmínky. Práce realizovala společnost ESOX podle projektové dokumentace firmy LT PROJEKT. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně za rekonstrukci zaplatila přes dva miliony korun.

„Jsme rádi, že díky rekonstrukci je naše kaple opět důstojným místem pro duchovní služby nejen pro pacienty“ dodal ředitel nemocnice Ing. Vlastimil Vajdák.

Kaple sv. Anny prošla kompletní sanací

Znovuotevření kaple sv. Anny_pozvánka

Dárci krve a krevní plazmy se ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně mohou těšit na další tematickou akci. Jarní darování, ze kterého si domů odnesou mazanec, vypukne v týdnu před velikonočními svátky (3.–6. dubna). 

Kromě tradičního sladkého pečiva na dárce čekají další výhody, které z dobrovolného darování krve plynou; den volna, sleva na dani, stokorunová poukázka do Bistra u sv. Anny a benefity od partnerů nemocnice a zdravotních pojišťoven. Zájemci se mohou objednávat online přes registrační formulář na to.fnusa.cz nebo telefonicky na čísle 543 182 190 (7:00–15:00).

Mazance daroval brněnský Globus, který Transfuzní oddělení FNUSA podporuje dlouhodobě. V minulém roce věnoval také finanční dar, díky kterému mohl být obměněn mobiliář odběrového centra.

Dalším partnerem, který se dobrovolné dárce rozhodl podpořit v jejich úsilí, je Hortim. Společnost navázala na vydařenou březnovou akci s názvem Vitamínová infuze a pro dárce začala čerstvé ovoce dovážet na pravidelné bázi. Dárci tak nově mohou doplňovat potřebné cukry přímo v odběrovém centru. Pro dárce krevní plazmy se ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno podařilo připravit poděkování ve formě volných vstupenek do této instituce. Nabídka platí do vydání zásob, odhadem do konce roku.

Poslední jarní novinkou je poděkování formou textové zprávy, která dárcům dorazí v moment, kdy jimi darovaná krev nalezne uplatnění. „Našich dárců si velmi vážíme, a pokud máme možnost přijít se způsobem, jak jim za jejich nezištnou pomoc poděkovat, vždy to rádi uděláme. Nepřestáváme přemýšlet nad dalšími vylepšeními, díky kterým by darování krve a plazmy bylo příjemnější,“ uvedla s úsměvem primářka Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Jarmila Celerová.

Osmý ročník mezinárodní konference Konopí a věda se bude konat 25. dubna 2023 v prostorách Hvězdárny a planetária v Brně pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka. Pro zájemce je nachystaný zajímavý program se špičkovými odborníky z celého světa. Konference je určena také pro studenty a pedagogy vysokých škol.

Snad žádná jiná rostlina nevzbuzuje tolik kontroverzí jako konopí. A to nejen v medicíně. Právě zlepšení informovanosti a seznámení se s nejnovějšími trendy v pěstování, výzkumu, legislativě či medicinské praxi je hlavním cílem této konference. „Pozvali jsme do Brna opravdu top odborníky z celého světa a samozřejmě seznámíme účastníky také s naším výzkumem,“ dodal dr. Václav Trojan, vedoucí Cannabis Facility Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA a LF MU.

Za všechny přednášející zmiňme například rakouského psychiatra profesora Siegfrieda Kaspera, který se věnuje využití konopí při psychických problémech. Z USA přiletí forenzní expert profesor Jan Halamek zabývající se detekcí látek a jejich reziduí v biologických materiálech. Stabilitu účinných látek v lékových formách konopí zkoumá polská vědkyně docentka Anna Roszkowska a účastnit se bude také holandský expert na pěstování konopí v certifikovaných pěstírnách Pieter Klaassen. S novinkami v legislativní oblasti seznámí účastníky národní koordinátor pro protidrogovou politiku Mgr. Jindřich Vobořil.

Na konferenci vystoupí také prof. Šulcová, držitelka Ceny města Brna a s praktickými zkušenostmi s používáním konopí pro medicinské účely seznámí posluchače dr. Radovan Hřib, vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti při Anesteziologicko resuscitační klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU. Konference by nebyla úplná bez olomouckého rodáka žijícího dlouhodobě v Izraeli, nestora výzkumu konopí docenta Lumíra Hanuše.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně částečně obnovuje návštěvy na lůžkových odděleních. Hospitalizované pacienty bude možné navštěvovat dva dny v týdnu, a to vždy ve středu a neděli od 14:00 do 18:00 hodin. První návštěvní hodiny se uskuteční již tuto středu, tedy 29. března 2023.

Návštěvníci by měli mít po dobu pobytu na oddělení nasazený respirátor třídy FFP2 a dbát zvýšeného hygienického režimu, který vyžaduje desinfekci rukou při vstupu. Zároveň žádáme, aby lidé za svými blízkými chodili pouze v případě, že se cítí zcela zdraví.

Návštěvy se netýkají pacientů hospitalizovaných s COVID-19.

Děkujeme za respektování opatření.

FNUSA částečně obnovuje návštěvy

Při příležitosti dnešního dne povědomí o nemoci cluster headache přinášíme video, které vzácné onemocnění a jeho typické záchvaty kruté bolesti v oblasti okolo oka přibližuje.

Jak rozpoznat cluster headache?

Video se přehraje po kliknutí na fotku.

Pokud si nositel tohoto onemocnění není svou diagnózou jistý, měl by se přijít poradit na specializované pracoviště:

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
I. 
neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
www.migrenabrno.cz
Tel. č. 733 142 673

Cluster headache je dlouhodobé onemocnění, které se projevuje krutou bolestí hlavy okolo oka. Jde sice o relativně krátké záchvaty, nicméně bolest je natolik intenzivní, že se považuje za nejsilnější bolest, jakou vůbec lidé mohou zažít. Tato vzácná diagnóza vyžaduje specializovanou péči, která vede ke značné úlevě od nepříjemných příznaků. Pacientům s touto chorobou se věnuje MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D., z Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při I. neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.  

Den věnovaný pacientům s cluster headache se slaví každoročně 21. března. K typickému nakupení záchvatů u této primární bolesti hlavy dochází právě v období předjaří. Prodlužující se dny jsou ale u řady pacientů známkou blížícího se vysvobození od bolesti.

Cluster headache postihuje sice jen jednoho člověka z tisíce, přináší ale nesmírné utrpení. První záchvat cluster headache přichází obvykle mezi dvacátým a čtyřicátým rokem věku. Vzhledem k nízkému povědomí o této diagnóze pacient mnohdy marně hledá úlevu a průměrná doba ke stanovení správně diagnózy může činit i deset let.

Cluster headache se projevuje opakovanými epizodami intenzivní bolesti okolo jednoho oka. Postižené oko slzí, je červené a má pokleslé horní víčko. Záchvat bolesti pacienta často budí i v noci, trvá 2–3 hodiny a v aktivním období se záchvaty objevují až osmkrát denně. Pacient je neklidný a běžná analgetika mu obvykle nepřináší úlevu.

V brněnském Centru pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy je sledováno několik desítek pacientů s tímto onemocněním. Podle odhadů v Jihomoravském kraji ale žije až několik stovek lidí, kteří mohou hledat účinnou pomoc. Pokud si nositel tohoto onemocnění není svou diagnózou jistý, měl by navštívit specializované pracoviště.

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
I.
neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
www.migrenabrno.cz
Tel. č. 733 142 673

Cluster Headache patří mezi nejhorší bolesti, jaké člověk může zažít

Zeleným zákalem neboli glaukomem trpí zhruba 76 milionů lidí. Až polovina z nich přitom o své nemoci, která je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty, neví. Postavit se tichému zloději zraku, jak se onemocnění přezdívá, mohou zájemci ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, kde se 15. března uskuteční preventivní akce s názvem Glaukomový den.

Glaukom je chronické, progresivní onemocnění, které vede k nevratnému poškození zrakového nervu, ztrátě zorného pole a k trvalému poklesu zrakové ostrosti. Velmi často se vyskytuje ve formě tzv. primárního glaukomu, který je ale jedním z nejnebezpečnějších. „Tento typ glaukomu většinou vzniká v pozdějším středním věku, obvykle mezi 45. a 70. rokem života. Bohužel je záludný v tom, že pacient dlouho nemá žádné subjektivní potíže – nepociťuje bolesti očí, dlouho nepozoruje ani žádný pokles vidění, i když změny na zrakovém nervu již mohou poškodit tzv. periferní vidění,“ upozorňuje primářka Oddělení nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Hana Došková, Ph.D.

Pokud pacient pozoruje zhoršené vidění, jedná se o pozdní příznak onemocnění, kdy je nevratně poškozeno více než 40 % vláken zrakového nervu. Rozhodně tedy nejde spoléhat na to, že nástup onemocnění pacient rozpozná podle příznaků – až 50 % pacientů o své nemoci neví.

Riziko výskytu glaukomu může zvyšovat genetická zátěž, významnou roli ale hraje i rasa, dioptrické vady ve smyslu krátkozrakosti i dalekozrakosti nebo sklon k nižším hodnotám krevního tlaku.

Nejlepší obranou proti nemoci je prevence. „Pravidelná oční vyšetření s měřením nitroočního tlaku jsou po 40. roku života nezbytná, pokud si chceme zachovat funkční zrak,“ uvedla primářka očního oddělení a doplnila, že se v posledních letech zlepšila nejen informovanost populace, ale i samotné přístrojové vybavení spádových očních ambulancí. To potom vede k vyšší šanci na včasný záchyt a stanovení diagnózy. Rostoucí tendence ve výskytu onemocnění je tak spíše důsledkem lepší prevence.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se proto opět připojí k osvětové akci Světový týden glaukomu a ve středu 15. března od 8:00 do 14:30 vyšetří zájemcům bezplatně nitrooční tlak, který je jedním z rizikových faktorů onemocnění. Samotné vyšetření je rychlé a bezbolestné a není se na něj potřeba předem objednávat.

Na vině je stárnutí populace, špatná životospráva i pandemie covidu-19

Počet lidí se srdečním selháním na jihu Moravy roste. Každoročně podle odborníků v regionu přibude asi 6 500 nemocných, celkem jich tedy v kraji je až 30 000. Rapidní nárůst ilustruje fakt, že ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se za posledních 10 let zdvojnásobil počet pacientů hospitalizovaných na oddělení specializovaném na  srdeční selhání – loni jich ošetřili téměř 1 800. Jihomoravští kardiologové se obávají, že v nadcházejících letech bude trend pokračovat. Doznívá totiž efekt pandemie covidu-19, kdy lidé ze strachu z nákazy častěji „přecházeli“ infarkty, což u nich vedlo k rozvoji srdečního selhání. I o tom budou diskutovat experti na nemoci srdce u příležitosti Dne I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a LF MU, a to 8. března.

Nějakým druhem srdeční choroby na Moravě a ve Slezsku podle lékařů může trpět až 1,4 milionu osob a každý rok přibývají desetitisíce nově diagnostikovaných. „Jsme svědky toho, co popisují i kolegové ze zahraničí – v době covidové pandemie nemocní s infarkty myokardu mnohem méně často chodili do nemocnic, a nemohli tak být správně ošetřeni. Lze tedy očekávat, že se tato skutečnost projeví v nárůstu počtu případů srdečního selhání, jehož je infarkt myokardu nejčastější příčinou,“ říká prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., FHFA, přednosta I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA a LF MU. Podle něj se teprve v loňském roce klinika navrátila co se počtu specializovaných výkonů týče k číslům z „předcovidových“ let.

Srdeční selhání se stává čím dál častější důvodem, proč lidé končí v nemocnici. Podle prof. Krejčího je více než polovina pacientů nad 65 let hospitalizována právě kvůli zhoršené funkci srdce. Do pokročilé fáze srdečního selhání se pak v Česku dostane přibližně 10 % pacientů – u nich pak lékaři musí posoudit, zda jsou v tak dobré kondici, aby mohli dostat mechanickou srdeční podporu nebo absolvovat transplantaci srdce. „Bohužel pouze pro malou část pacientů jsou tyto zákroky vhodné a možné. Rozhodujícím faktorem je tzv. biologický věk, který by neměl přesáhnout 65 let, a nepřítomnost dalších vážných onemocnění. U nás v nemocnici ve spolupráci s CKTCH provádíme řádově desítky takových operací ročně. U starších lidí se snažíme zajistit důstojné dožití pomocí paliativní péče,“ vysvětluje prof. Krejčí.

Svou roli v nárůstu počtu případů srdečního selhání hraje také obezita a špatné stravovací návyky, jež vedou k vyššímu cholesterolu v krvi, postupnému zanášení cév, a tedy riziku vzniku kardiovaskulárních příhod. Nijak nepomáhá zhoršující se ekonomická situace, kterou tradičně provází zvýšená nemocnost a úmrtnost na srdečně-cévní choroby.Lidé budou na zdražování velmi pravděpodobně reagovat nakupováním nezdravých náhražek, šetřit na kvalitních potravinách, což povede ke zvýšení hmotnosti, a tedy zátěži oběhové soustavy. Obáváme se navíc, že budou šetřit i na sportovních a rekreačních aktivitách,“ vysvětluje předseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA. „Se stresem souvisí i vyšší spotřeba alkoholu a cigaret. Přitom omezení pití a kouření by naopak v těžkých dobách přineslo vítané úspory,“ dodává předseda českých kardiologů.

Choroby srdce jsou nejčastější příčinou úmrtí v celém Česku. Například 50 % pacientů s těžkým srdečním selhání do 5 let po diagnóze zemře.

I proto se odborníci snaží stále upozorňovat na nutnost prevence, včasné diagnostiky a správné léčby. „Lidé by měli především chodit na preventivní prohlídky. U pacientů, kteří již srdečním onemocněním trpí, jsou nutné pravidelné lékařské kontroly a užívání léků, dodržování diety a přiměřená fyzická aktivita doporučená lékařem,“ uzavírá prof. Krejčí.

Exploze srdečních selhání se týká celé republiky, kardiologové jí hodlají mimo jiné čelit moderními léky, mezi něž patří například glifloziny, prohloubením spolupráce s praktickými lékaři, kteří by mohli hrát větší roli v diagnostice i péči o stabilizované pacienty, a také apelem na širokou veřejnost, aby nepodceňovala příznaky srdečních problémů a včas vyhledala odbornou péči. Kardiologie má dnes širokou škálu možností farmakologické i nefarmakologické léčby, která má potenciál nejen prodloužit, ale také zkvalitnit život nemocných se srdečním selháním.