Ústav soudního lékařství


Přednosta:
MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.


Zástupce přednosty pro LPP:

MUDr. Michal Zelený, Ph.D.Zástupce přednosty pro školství:
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.Vedoucí laborantka:

Mgr. Naděžda Fojtů


Ústav soudního lékařství zajišťuje soudně lékařskou službu pro Jihomoravský kraj a částečně i pro Zlínský kraj a Kraj Vysočina.

Náplní činnosti ústavu je zejména provádění zdravotních pitev v případě náhlých, neočekávaných a násilných úmrtí včetně sebevraždy a soudních pitev v případě podezření, že smrt člověka byla způsobena trestným činem. Součástí ústavu je plně vybavená soudně toxikologická laboratoř, která vyšetřuje biologický materiál odebraný z těl zemřelých i živých osob. Mezi zaměstnanci ústavu jsou zastoupeni znalci pro obor zdravotnictví, odvětví soudní lékařství a soudní toxikologie.