Ústav soudního lékařství

Přednosta:
MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.

Zástupce přednosty pro školství:
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.

Vrchní sestra:
Mgr. Naděžda Fojtů