Ústav soudního lékařství je společným pracovištěm Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a na jeho půdě velmi aktivně probíhá výuka soudního lékařství. Výuka probíhá zejména pro studenty lékařské fakulty v českém i anglickém jazyce. Dále jsou vyučováni posluchači Právnické fakulty MU, Přírodovědecké fakulty MU a Vysokého učení technického v Brně. Lekce soudního lékařství jsou přednášeny také pro příslušníky Policie České republiky a Armády České republiky.

Ústav soudního lékařství je akreditovaným zařízením pro specializační kurzy v soudním lékařství. Stěžejními tématy stáží jsou střelná poranění, dopravní nehody, znalecké právo, znalecká činnost (včetně cvičného zpracování znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství), postup při úmrtí, alkohologie a toxikologie.

Obdobně probíhá i specializační vzdělávání pro obor soudní toxikologie.

Podrobné informace pro studenty jsou dostupné v Informačním systému Masarykovy univerzity.