Příjem těl

Příjem zemřelých probíhá nepřetržitě 24 hodin denně. Tělo musí být při příjmu označené jménem a příjmením a datem narození nebo rodným číslem. Zemřelé přijímáme pouze s řádně vyplněným Listem o prohlídce zemřelého (minimálně Část A, list 1 – prohlídka a Část B, list 1 – matriční úřad). Bez průvodní dokumentace nelze tělo přijmout.

Výdej těl

Výdej těl probíhá v pracovní dny 7.00 – 14.00 hod. a je možný jen v případě kompletně vyplněného souhlasu s transportem a po předložení zplnomocnění zřizovatele pohřbu. V případě sociálních pohřbů je to zplnomocnění obce nebo městské části. V případě soudních pitev je nutné zajistit souhlas státního zástupce s pohřbením.

Oděv, v němž bylo tělo přivezeno k pitvě, je vydán pohřební službě zajišťující pohřeb. V případě, že jej pohřební služba odmítne a zanechá na Ústavu soudního lékařství (např. poškozený, kontaminovaný apod.), bude oděv předán k následné likvidaci.

Cennosti vydává pracovník ÚSL buď zaměstnanci pohřební služby, nebo pozůstalým, a to po předložení občanského průkazu a zápisu do knihy s vlastnoručním podpisem přebírající osoby. Cennosti nevyzvednuté do jednoho měsíce jsou předány do depozita FN u sv. Anny v Brně.

Po předání těla zemřelého přebírá pohřební služba zajišťující pohřeb plnou odpovědnost za následnou manipulaci s tělem zemřelého, stejně tak i za převzaté věci zemřelého.