Komunikace Policie ČR s pověřeným lékařem probíhá v pracovní době přednostně na tel. 543 185 853

Při nařízené soudní pitvě je třeba následně vyžádat souhlas státního zástupce s pohřbením.

List o prohlídce těla zemřelého, Průvodní list ke zdravotní pitvě a Záznam o výjezdu zdravotnické záchranné služby jsou zdravotnickou dokumentací a jejich originály MUSÍ být přivezeny na ÚSL společně s tělem zemřelého!