Laboratoř soudní toxikologie provádí vyšetření biologického materiálu odebraného v souvislosti s pitvou u zemřelých osob a dále toxikologická vyšetření pro klinické účely (např. monitoring lékové terapie, diagnostika akutních intoxikací apod.). Pro orgány činné v trestním řízení jsou prováděna forenzní toxikologická vyšetření u osob podezřelých z ovlivnění alkoholem či jinou omamnou a psychotropní látkou. Obdobné vyšetření se provádí i pro zaměstnavatele, kteří mají podezření, že jejich zaměstnanci jsou ovlivněni návykovou látkou.

Toxikologická laboratoř je evidována v Registru klinických laboratoří NASKL, disponuje Osvědčením o úspěšném splnění podmínek Registru pro odbornost 814 a je pravidelně auditována nezávislou organizací NASKL ČLS JEP. Přístrojové vybavení laboratoře splňuje všechny podmínky Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP a plně odráží mezinárodní trendy analytické toxikologie.


Vedoucí úseku toxikologie:
Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
tel. +420 543 185 817

Úseková laborantka:
Petra Schardová
tel. +420 543 185 813

Činnost toxikologické laboratoře je ve zvláštních situacích možná 24 hodin denně. Vyšetření mimo pracovní dobu je vyhrazeno pro pacienty nacházející se ve stavu ohrožení života a jedná se o tato vyšetření:

stanovení etanolu, metanolu, vybraných těkavých látek, etylenglykolu, paracetamolu a salicylátů (10 ml krve), PRŮKAZ drog nebo léčiv (50 ml moče, první podíl žaludečního výplachu).

Toxikologické příslužby mimo pracovní dobu jsou zajišťovány na tel. +420 606 583 860.
Příslužbu konající toxikolog a laborantka jsou mimo pracoviště, jejich přepravu a přepravu vzorků na ÚSL zajišťuje zadavatel vyšetření. Veškeré požadavky na vyšetření je nutné na uvedeném čísle předem konzultovat.