Prohlížející lékař je povinen vyplnit List o prohlídce zemřelého a povinně i Průvodní list ke zdravotní pitvě (viz vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci).

Výsledek pitvy či kopie pitevního protokolu může být zaslán i registrujícímu praktickému lékaři zemřelého nebo prohlížejícímu lékaři, a to na základě žádosti (písemně, případně e-mailem na adresu sekr.usl@fnusa.cz či datovou schránkou h9tpjpn). Kopie pitevního protokolu je žádajícímu lékaři odeslána prostřednictvím datové schránky.

Automaticky je výsledek pitvy zasílán poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí, registrujícímu praktickému lékaři jen pokud je znám.