Ústav soudního lékařství se dlouhodobě podílí na společných vědeckých projektech nejen s ostatními soudně lékařskými pracovišti v ČR, ale také s Anatomickým ústavem LF MU, I. ústavem patologie FNUSA v Brně a LF MU, Ústavem antropologie PřF MU, Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně a Právnickou fakultou MU. Pracovníci ústavu každoročně participují na množství publikací v českých i zahraničních odborných časopisech. Ústav soudního lékařství v Brně je též pořádající organizací mezioborového kongresu Dopravní úrazovost, znalectví a forenzní vědy, který se pravidelně koná na sklonku léta v Mikulově.

Přehled publikační činnosti je uveden v systému Masarykovy univerzity. Ústav soudního lékařství – Zaměstnanci | Masarykova univerzita (muni.cz)