Návštěvy na lůžkových odděleních jsou umožněny od 31. 5. (včetně) každou středu a neděli mezi 15 a 17 hod. !! Nutné je však dodržet stanovená OPATŘENÍ !!